Teendők vészhelyzet esetén

Áramszünet okai, hibakeresés, helyreállítás TIPPEK

Az áram hiánya roppant sok gondot okoz. Nélkülöznünk kell a világítást, a tévét, a számítógépet, a mosógépet, a fagyasztó kiolvad, a hűtőben megromlik az étel stb. A hibák elhárításához nélkü­lözhetetlen az elektromos rendszer működésének ismerete.

Helyzetkép

Az alábbi ellenőrző lista segítségével kideríthetjük, mit kell tennünk a hiba elhárítása érdekében. Hív­junk képzett villanyszerelőt, ha úgy érezzük, az ellenőrzések, beállítások vagy javítások túl bonyolultak. Amennyiben egy alkatrész rossznak tűnik, szintén forduljunk szakemberhez.nincs áram

Hogyan kapjuk az áramot?

Az áram vezetékeken jut el a szolgáltatótól a fo­gyasztóig. A szolgáltató biztosítékán, a főkapcsolón (mely az óra előtt található, és le van plombálva) ke­resztül érkezik meg az otthonunkba, ahol először a villanyórába, majd a kapcsolószekrénybe fut. A kap­csolószekrényben találjuk a kismegszakítókat, illet­ve a biztosítékokat.

  • Kismegszakító
Az áramkörök a lakás különböző ré­szeit látják el árammal. Mindegyiket egy-egy kismeg­szakító, biztosíték védi. Ha valamelyik áramkör túlterhelődik (ami túlhevülést és tűzveszélyt okoz­hat), a kismegszakító leold, a biztosíték kiég, így nem jut több áram a „veszélyeztetett” áramkörbe.

  • Áramvédő kapcsoló
Egyes kapcsolószekrényekben áramvédő kapcsolót (más néven fi-relét) is elhelyez­nek, hogy védjen az áramütés ellen.nincs áram

Teendők

Ha az áramvédő kapcsoló állandóan leold

  1. Keressük meg a hibás áramkört! Először is derítsük ki, melyik áramkör okozza a problémát. Ehhez kapcsoljuk ki az áramvédő kapcsoló által védett összes kismeg­szakítót. Ezután kapcsoljuk vissza az áramvédő kap­csolót, majd egyenként a kismegszakítókat, amíg az áramvédő kapcsoló újra le nem old.
  2. Keressük meg a hibás készüléket! A gond talán egy konnektoros csatlakozásnál van. Kapcsoljuk ki az adott áramkört, majd húzzuk ki az összes elektromos beren­dezést, mely erre az áramkörre van rákötve! Ezután kapcsoljuk vissza az áramkört, aztán egyenként dugjuk be és kapcsoljuk be az egyes készülékeket, amíg az áramvédő kapcsoló ismét le nem old. Többnyire a nagy fogyasztású eszközök a „bűnösök”. A hibás készüléket cseréljük ki, vagy ellenőriztessük szakemberrel!

Ha leoldott egy kismegszakító

Keressük meg a hibás berendezést! Ha leold egy kismeg­szakító, húzzuk ki az áramkörre csatlakoztatott elektro­mos berendezéseket! Ezután a készülékeket egyesével dugjuk be újra, s ellenőrizzük, melyiknél old le a kismeg­szakító. A rossz készüléket cseréljük ki, vagy javíttassuk meg! A biztosítékokkal ugyanígy kell eljárni.

Ha kiégett a biztosítéknincs áram

Cseréljük ki a biztosí­tékot! Régen újra-huzalozható biztosítéko­kat használtak, ezeket azonban lassan kiszorítot­ták az egyszer használa­tos változatok, melyek áramerősség-besorolásuknak megfelelően különböző színjelzésűek. A cseréhez először is áramtalanítsunk! Vegyük ki a biztosítékot a foglalatából, és tegyünk be a helyére egy újat, melynek névleges áramerőssége azonos az eltávolított biztosítékéval!

Egyéb veszély: A mélyhűtő órákig nem enged fel, így ételeink nem romlanak meg, ha rövid időre megy el az áram. Ezt az időszakot meg is hosszabbíthatjuk. Tartsuk csukva a mélyhűtő ajtaját, és takarjuk le a gépet pokrócokkal! (a hátulját hagyjuk szabadon!)
Vigyázz! Ha elmegy az áram, gyújtsunk gyertyát. Ám az égő gyetyát soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Gyerekek és háziállatok ne menjenek a nyílt láng közelébe!