Teendők vészhelyzet esetén

Kidőlt fa bejelentése, károk helyreállítása, óvintézkedések megtétele

2010 novemberében egy kis Vas megyei település határában egy tizenöt méteres fa talált telibe egy autót. A sofőr még látta, hogy az út szélén álló óriás dőlni kezd, és a fékbe taposott, a megál­lásra azonban már nem volt elég ideje. Hatalmas szerencséje volt: a haja szála sem görbült. Az ilyen elemi csapás szerencsére ritka, de tomboló szélvészben bármikor kidőlhet egy fa, ami házra zuhanva megrongálhatja az épületet. Nem árt tehát ismerni a védekezés módozatait.

Teendők

 1. Vonuljunk fedezékbe! Ha a házra fa dőlt, gyorsan hagyjuk el az épületet.
 2. Hívjunk segítséget! Riasszuk a tűzoltókat, hogy távo­lítsák el a kidőlt fát, és tegyék biztonságossá a házat.
 3. Irány a biztosító! Lépjünk kapcsolatba a biztosítóval. Ha volt biztosításunk, megtéríti a házban keletkezett kárt, és fedezi a sürgősségi helyreállítás költségeit.
 4. Állítsuk helyre a kárt! Vállalkozóval vagy mesterem­berrel javíttassuk ki a károkat: elsőként a tetőt, nehogy beázzon, hiszen az esővíz megrongálhatja az épületet és az ingóságokat.

Hogyan tovább?

 • A tűzoltók kötelessége a baleset- és életveszély elhá­rítása. Ha a földön fekvő fa már nem jelent veszélyt, az ő munkájuk véget ért. A feldarabolás a tulajdonos (közterület esetén az önkormányzat) feladata.
 • Ha otthonunk átmenetileg lakhatatlanná vált, zárjuk be jól az összes ablakát és ajtaját, nehogy kifosszák. Legértékesebb tárgyainkat ne hagyjuk a házban.

Legközelebb

 • Hogy a biztosító megtéríti-e a vihar okozta fakárt (és a házra dőlt fa eltávolításának költségét), az a megkötött biztosítás típusától függ.
 • Ha fa dőlt a házunkra, értesítsük a rendőrséget is. Így a kártérítési igény benyújtásakor hitelesen tud­juk igazolni, hol, melyik fa okozta a bajt. Írjuk le a kárt, a helyszínt, a fa tulajdonságait, jegyezzük fel a tanúk nevét és elérhetőségét. Amennyiben tu­dunk, fényképezzünk.
 • A fa növekedésével a gyökérzet is egyre kiterjed­tebbé válik. Ha a növény túl közel áll a házhoz, gyö­kerei kárt tehetnek az épület alapjaiban. Természe­tesen nem alakul ki egyik pillanatról a másikra vészhelyzet, de jó, ha odafigyelünk rá, mert később komoly gondok forrása lehet. Ha megrepedeznek a falak, peregni kezd a vakolat, majd felnyomódik a padló, tönkremegy az alapozás szigetelése, potyogni kezdenek a téglák, baj van.

Jogi vonatkozások

 • Favágás: Közterületen álló fát csak a tulajdono­sa vághat ki, a területileg illetékes jegyző engedé­lyével. Ha a fa életveszélyt jelent, köteles azonnal kivágni, erre a jegyző fel is szólíthatja. Ha nem tudja a fakivágást előre bejelenteni, utólag kell értesítenie a jegyzőt.
 • Ágnyesés és gyökérmetszés: A törvény értelmében a szomszéd telkéről hozzánk átnyúló ágakat, gyö­kereket csak akkor metszhetjük le, ha gátolnak a föld használatában, és hiába szólítottuk fel erre a fa tulajdonosát, nem tette meg. Hívjunk szakem­bert, a növény megmaradása érdekében is.
 • Lehullott gyümölcs: A szomszédból áthajló ágról az udvarunkra potyogó gyümölcsöt csak akkor tarthatjuk meg, ha a tulajdonos nem szedi fel.
 • Telekhatáron álló fa: A két telek határán álló fa vagy bokor gyümölcsei a szomszédokat fele-fele arányban illetik meg. Ha a növény akadályozza valamelyik ingatlan használatát, a kivágás költségeit a szomszédok közösen viselik.
Vigyázz! Ne tartózkodjunk olyan fa közelében, mely bármelyik pillanatban kidőlhet. Ha csak tehetjük, kerítsük el a növényt, s helyezzünk el figyelmeztető táblát mellette!