Teendők vészhelyzet esetén

Beázás javítása, mit tegyünk beázás esetén?

Amennyiben beázás jeleire leszünk figyelmesek, gyorsan kell lépni. Ha vacillálunk, károsodhat a festés, a tapéta, a lambéria, az álmennyezet, a bútorok, a berendezési tárgyak, sőt az elektro­mos hálózat is. A baj forrása lehet rossz tető, elöregedett vagy szétfagyott vízvezeték, a felső szomszéd kiöntő kádja, mosógépe. Ha szükségesnek ítéljük, minden esetben érdemes szak­embert hívni.

Helyzetkép

Mielőtt bármit tennénk, tanulmányozzuk a ha csöpög a plafon című részeket, és kövessük az ott leírt lépéseket. Ezután próbáljuk megállapítani, honnan jön a víz. Ha egyedül nem megy, hívjunk szakembert.Beázás

Teendők

Ha csöpög a plafon a családi házban

 1. Áramtalanítsunk! A víz kiválóan vezeti az áramot, így ha otthonunk beázik, fokozottan ki vagyunk téve az áramütés veszélyének. Feszültségmentesítsük az áramkört. Ha nem tudjuk, melyik vezeték van ve­szélyben, csapjuk le az összes biztosítékot a villany­óránál.
 2. Helyezzünk el lavórokat a lakásban! Rakjunk a csepegő víz alá vödröket vagy lavórokat, hogy ne a padló ázzon.
 3. Zárjuk el a vizet! Ha a beázást vezetékszivárgás okozza, zárjuk el a vizet a házban.

Ha csöpög a plafon a társasházban

 1. Áramtalanítsunk, és tegyünk lavórokat a csöpögő víz alá! Azonnal kapcsoljuk ki az áramot, nehogy áramütés ér­jen valakit. A további károsodások megelőzése érdeké­ben fogjuk fel lavórokba, lábasokba, vödrökbe a csö­pögő vizet.
 2. Zárjuk el a vizet! Általában a vezetékrendszer fő ágai külön-külön zárhatók. Ha mégsem, akkor sajnos a főelzáró csapot kell elfordítani, így az egész házban nem lesz víz. Előfordulhat, hogy senki nem tudja, hol van a víztelenítő főelzáró csap. Ebben az esetben tár­csázzuk a vízműveket, és kérdezzük meg tőlük.
 3. Keressük meg a felső szomszédot! Amennyiben a szomszéd nincs otthon, és a víz a lezárt lakásból jön, kérjük a közös képviselő, gondnok segítségét. Legvégső esetben hívjuk a rendőrséget.

Ha megereszkedett a mennyezet

 1. Hívjunk szakembert! A falakba, födémbe beszivárgott víz meggyengíti az épület szerkezetét, ami egy idő után életveszélyessé válhat. Ha a plafon dudorodni kezd, mert átázott, nincs idő latolgatásra, hisz bármikor leszakadhat! Ilyenkor azonnal el kell hagyni a lakást, és szakembert kell hívni.
 2. Ellenőriztessük az épületet! Miután a közvetlen bajt sikerült elhárítani, feltétlenül kérjük ki egy épületstati­kus véleményét arról, hogy biztonságos-e a ház.

Ha szivárog a csővezeték

 1. Zárjuk el a vizet! Zárjuk el a nyomóvezeték főcsapját.
 2. Kérjünk segítséget! Amennyiben a cső kilyukadt, megrepedt vagy az illesztések, tömítések eresztenek, javítsuk meg. Ha egyedül nem boldogu­lunk, hívjunk szakembert.

Ha szivárog egy háztartási gép

 1. Javíttassuk meg a hibás készüléket! Ha a mosó- vagy mosogatógép ereszt, kapcsoljuk le, húzzuk ki a konnek­torból, majd zárjuk el a vízcsapot. Hívjunk szerelőt.
 2. Vegyünk új háztartási gépet! Amennyiben az elörege­dett gép kilyukadt, könnyen lehet, hogy már nem tud­ják megjavítani, és cserélni kell.

Hogyan tovább?

Vizsgáltassuk meg szakemberrel, mennyire veszélyes az átázott plafon. Lehet, hogy javíttatnunk kell, esetleg új álmennyezetet kell csináltatni. Ha van lakásbiztosításunk, jelentsük a kárt. Fényképezzük le a beázást, mert a fotók a kártérítési eljárás fontos alapját képezik.

Legközelebb

Ha jóban vagyunk a felettünk lakókkal, kérjünk tőlük pótkulcsot. Felettébb hasznos lehet egy csőtörés ese­tén, mert be tudunk jutni a lakásba akkor is, ha nincse­nek otthon. A mobilszámukat mindenképpen kérjük el, hogy felhívhassuk őket, ha gond adódik.