Teendők vészhelyzet esetén

Csőtörés és szivárgás okai, hogyan szüntessük meg?

A vízvezetékcsövekbe télen belefagyhat a víz, amelynek jéggé fagyva megnő a térfogata, így a csövek megrepedhetnek, csatlakozásaik szétválhatnak. Baj akkor van, amikor a jég elolvad, s a víz szivárogni kezd. Ha a leghatékonyabb szigetelést alkalmazzuk, késleltethetjük a fagykárt. A csövek és illesztések szivárgását más problémák, például a rozsdásodás is előidézhetik.

Helyzetkép

Csőtípusok

 • A leggyakoribb vörösréz csöveket a jég könnyen „szétnyomja”. Megnyugtató, hogy javíthatók: bilinccsel vagy a sérült szakasz cseréjével.
 • Az ólomcsövek ritkán repednek szét, de ha ez bekövetkezik, nagyon nehéz helyrehozni őket. Cseréljük őket műanyag vagy vörösréz csövekre.
 • A műanyag csövek repednek szét a legnehe­zebben, és ezeket a legkönnyebb javítani (új csődarab betoldásával).

Repedt és befagyott csövek

 • A csöveket a beléjük fagyott víz repeszti meg. Ez a padláson, illetve a padló alatti részeken for­dul elő a leggyakrabban.
 • Ha hidegben nem folyik a csap, befagytak a csö­vek. Cselekedjünk gyorsan, mert megrepedhetnek!

Szivárgó cső vagy csatlakozás

A cső vagy a csatlakozás szivárgásának való­színűleg az lesz az első jele, hogy a falon vagy a mennyezeten nedves folt jelenik meg. Lehet, hogy egészen kevéske víz távozik csak a csőből, a javí­tást mégsem szabad halogatni, mert később na­gyobb károkat okozhat.

Előzzük meg a bajt!

 • Szigeteljünk! A padlástérben, a padlódeszkák alatt vagy a falon kívül futó hideg vizes csöveket lássuk el megfelelő szigeteléssel. Ügyeljünk arra is, hogy a padláson lévő tágulási tartály alatt ne legyen hőszigetelés. Figyelem: a tartály legyen szigetelt!
 • Fűtsünk! Ha télen hosszabb időre elutazunk ott­honról, hagyjuk bekapcsolva a fűtést. Állítsuk ala­csony hőmérsékletre. Tartós távollét esetén zár­juk el a vizet, és ürítsük ki a csőrendszert!

Teendők

Ha szivárog a víz

 1. Kapcsoljuk ki az áramot! Amennyiben valamelyik cső vagy csatlakozás ereszt, mindennél fontosabb, hogy áramtalanítsuk a lakást, házat. A szivárgó víz ugyanis könnyen az elektromos szerelvényekbe kerülhet (külö­nösen a mennyezeti csillárcsatlakozókba és az elosztó­dobozokba), ami életveszélyes! Ezért elsőként kapcsol­juk ki az áramot az egész lakásban! Jó, ha előbb magunkhoz veszünk egy zseblámpát, hogy a sötétben is lássunk!
 2. Keressük meg a szivárgást! A lehető leggyorsabban meg kell találnunk a szivárgás forrását! Azért kell siet­nünk, mert óriási kárt okozhat, ha a fal vagy a plafon átázik. Az anyagi gondoknál is nagyobb baj, hogy könnyen balesetveszélyessé válhat a lakás, ház.
 3. Zárjuk el a vizet! Amikor megvan a szivárgó cső vagy csatlakozás, zárjuk el a vizet a lakásba befutó vezeték főcsapjával! Ha egy meleg vizes vagy egy fűtőcső szivá­rog, kapcsoljuk ki a bojlert és a kazánt is!

Ha megrepedt egy csőBeázás

Használjunk bilincset! A repedt cső szivárgását könnyedén megszüntet­hetjük, ha javítóbilincset rögzítünk a csőre a szivárgás helyén. Ám ez csak átmeneti megoldás.

Ha befagyott a cső

 1. Keressük meg a befagyott csövet! Ha egyik csapból sem folyik a víz, akkor minden kétséget kizáróan a lakásba vagy házba érkező fővezetékben fagyott meg a víz. Amennyiben csupán egy csappal van baj, akkor az ahhoz vezető csőben képződött jég. Az is megeshet, hogy csak meleg víz nincs. Ilyenkor nagy valószínűség szerint a bojlert tápláló hideg vizes cső fagyott be.
 2. Olvasszuk meg hajszárítóval a jeget a réz- és ólom­csövekben! Kérjünk meg valakit, hogy nyissa ki az összes csapot, amellyel baj van. Ezalatt haladjunk vissza­felé a csaphoz (vagy csapokhoz) vezető cső mentén, és távolítsuk el az esetleges szigetelést! Ha a cső rézből vagy ólomból készült, melegítsük hajszárítóval addig, amíg a csapból a megszokott erővel nem folyik a víz. A műanyag vízcsövekkel ugyanúgy kell eljárnunk, mint a műanyag csatornacsövekkel.
 3. Használjunk forró törülközőt a műanyag csövekhez! Amennyiben a műanyag csatornacsövek fagytak be, áztassunk vastag törülközőket forró vízbe, majd csavar­juk őket a csövekre, amíg a szennyvíz újra szabadon el nem folyik.

Ha a csőcsatlakozás szivárogBeázás

 1. Húzzuk meg a szorító­ gyűrűt (a hollandit)! A szorítógyűrűs kötés szivárgása könnyen meg­szüntethető az egyik vagy mindkét anya meghúzásá­val. Két csavarkulcsot használjunk: egyet az anyán, egyet a gyűrűn!
 2. Cseréltessük ki a forrasztott kötést! A szivárgó for­rasztott kötés nehezen javítható. Hívjunk vízvezeték szerelőt!
 3. Javítsuk ki a műanyag szorítógyűrűs csatlakozást! Húzzuk meg a műanyag záróanyát! Ha ez nem segít, engedjük le a vizet a csőből, és cseréljük ki a csatlako­zót! Szükség esetén hívjunk vízvezeték-szerelőt.
 4. Javítsuk ki a csatornacső-csatlakozást! Ha egy csatornacső bordázott gyűrűvel lezárt szorítócsatlako­zása lazult meg, egyszerűen csavarjuk le a bordázott gyűrűt, toljuk vissza teljesen a csövet a csatlakozóba, majd húzzuk meg újra a gyűrűt!
 5. Húzzuk meg a radiátoron a hollandianyát! A radiátorok szivárgása így általában megszüntethető.

Hol kell elzárni a vizet?


csőtörés

Ha az egész házban, lakásban el akarjuk zárni a vizet, használjuk a vezetékfőcsapot. Ez szabályozza a vezetékhálózatból az ottho­nunkba érkező víz áramlá­sát. Jó, ha tudjuk, hol talál­juk, így nem akkor kell kapkodva keresgélni, ami­kor már mindent elárasztott a víz. Sok helyen a mosoga­tó mellett vagy más, közvetlenül a vízvezeték hálózatra kötött háztartási gép közelében van, de lehet a házon kívül (a ház alagsorában vagy a víz­óraaknában) is. Az elzáráshoz az óramutató járá­sával megegyező irányban kell tekerni.

Hogyan tovább?

 • A vízvezeték-szerelés szakmunka! Sok esetben házi­lag, illetve saját kezűleg csupán átmenetileg tudjuk megszüntetni a problémát. Ha a javítás csak ideiglenes jellegű, mindenképpen tanácsos vízvezeték-szerelőt hívni, aki elvégzi a végleges javítást.
 • Mérjük fel, mekkora kárt okozott a szivárgás, illetve
 • A csőtörés. Amennyiben a víz megrongálta a mennyeze­tet, a tapétát, a festést vagy a padlóburkolatot, jelent­sük be a biztosítónál! Kérjünk számlát a javítási munkálatokról, és készítsünk fotókat a kárról, mert a kárigényt kellőképpen alá kell támasztanunk.
 • Az áram visszakapcsolása előtt feltétlenül hívjunk villanyszerelőt, aki megállapítja, hogy tett-e kárt a beázás a vezetékekben, nem váltak-e életveszélyessé. Amennyiben igen, ki is cseréli a meghibásodott kábeleket.
 • A lakás kiszárításához kölcsönözzünk párátlanító berendezést!