Teendők vészhelyzet esetén

Gázszivárgás ellenőrzése házilag, mik a teendők szivárgás esetén?

Amilyen ritka az otthoni gázszivárgás, olyan veszélyes. Ha a gáz felgyülemlik a zárt helyiségben, fulladást okozhat. Amennyiben egy elektromos szikra meggyújtja, lángra lobban vagy berobban. Akár az egész ház a levegőbe repülhet!

Segítség! Gázömlés esetén – amikor hallhatóan sziszeg, süvít, dübörög a kiáramló gáz – hívjuk a gázszolgáltató ügyeletét és a tűzoltóságot a 112-es segélyhívó számon!

Helyzetkép

  • A földgáz színtelen és szagtalan. Egy jellegzetes „illatosító” anyaggal (etilén-merkaptánnal) keverten nyomják a vezetékbe, kifejezetten azért, hogy gáz­szivárgáskor érezhető legyen a szag. Háztartási használatra gyártott földgázérzékelőt azonban min­denkinek érdemes beszereznie.
  • Elég, ha csak a gázkazán, a gázüzemű vízmelegítő őrlángja vagy a tűzhely begyújtott lángrózsája alszik ki, máris enyhe gázszag terjeng a lakásban. Ezeket ellenőrizzük elsőként.
  • Amennyiben a gázkazán, a gázüzemű vízmelegítő és a gáztűzhely rendben van, és a gázszag ennek ellenére nem múlik, vagy egyre erősebb lesz, zárjuk el a gáz főelzáró csapját, és haladéktalanul hívjuk a szolgáltató ügyeletét. Ne késlekedjünk, mert a gáz veszélyes mértékben felhalmozódhat!

Azonnali teendők gázszivárgás esetén:gázcsap

  1. Zárjuk el a gázt! Minden gázkészülék elé szerelnek a vezetékre egy (általában kék színű) gázcsapot, a gázóra mellett pedig egy főelzárót találunk. Ha nyit­va van, a csővel párhuzamosan áll. A záráshoz ki­lencven fokkal el kell fordítani, hogy a vezetékre merőleges legyen. Amennyiben a főcsapot zárjuk el, a lakás egyetlen gázkészü­léke sem kap gázt.
  2. Hárítsuk el a robbanásveszélyt! Ha erős gázszag csap­ja meg az orrunkat, ne kapcsoljunk villanyt, és ne he­lyezzünk üzembe egyetlen elektromos berendezést se. A bekapcsoláskor ugyanis szikra keletkezhet, ami be­robbantja a gázt. Azonnal oltsuk el a kandalló vagy a kályha tüzét, a gyertyát, a cigarettát (vízben nyomjuk el), a gáztűzhelyet, a sütőt. A gázkazánt, gázüzemű vízmelegítőt is kapcsoljuk ki, az őrláng se égjen. A leg­gyorsabb megoldás, ha a villanyóránál áramtalanítjuk az egész lakást, és a gázóránál lezárjuk a főcsapot.
  3. Szellőztessünk! Tárjunk ki minden ablakot és ajtót, hogy kimenjen a gáz.
  4. Ürítsük ki a házat! Tereljünk ki mindenkit a helyi­ségből vagy az egész házból, mert a gáz eszméletvesz­tést és fulladást okozhat. Figyelmeztessük a közvetlen szomszédokat is. Ne csöngessünk, mert robbanást idézhet elő! Inkább dörömböljünk az ajtón.
  5. Hívjunk segítséget! Értesítsük a gázszolgáltató ügye­letét és a tűzoltóságot! Közöljük a címünket, nevünket, telefonszámunkat, hogy hány lakó érintett, mióta érezhető, mennyire erős, honnan jön a gázszag.
Egyéb veszély Gázkészülékeinket évi rendszerességgel ellen­őriztessük szakemberrel (olyannal, akit a Magyar Ke­reskedelmi Engedélyezési Hivatal a gázszerelők köz­hitelű hatósági nyilvántartásába felvett, és aki ezt arcképes igazolvánnyal igazolni is tudja). A hibát Ön is be tudja azonosítani segítségünkkel, de ne kezdje el szerelni! Ha társasházi lakásban élünk, gázszag esetén ugyancsak a fent leírt módon járjunk el. A szomszédok értesítése itt különösen fontos. Fontos! A közterületen fekvő hálózatot (a telekhatá­rig) és a gázórát a szolgáltató kezeli. Az ingatlanon be­lüli hálózat és a gázkészülékek karbantartása a tulaj­donos (fogyasztó) kötelessége. Az itt keletkezett üzemzavarok elhárításának költségei őt terhelik.