Teendők vészhelyzet esetén

Villámcsapás: Megelőzés és fontos tudnivalók

A viharfelhőkben az ellentétes töltésű részecskék találkozásakor elektromos kisülés jön létre. A villám tehát roppant elektromos szikra, mely akár harmincezer fokos is lehet, s a legrövidebb úton igyekszik földet érni (pl. vezetékeken, ereszcsatornákon keresztül). Ha belevág a házba, leéghetnek a vezetékek, tönkremehetnek az elektromos gépek, és nagy tűz üthet ki.

Teendőkvillámhárító

Vigyázz! Az égzengés és a villámlás együtt jár. Azért látjuk ha­marabb a villámot, mint ahogy a dörejt meghallanánk, mert a fény a hangnál gyorsabban terjed. A kettő észle­lése között eltelt időből kiszámíthatjuk, milyen messze van a vihar: amint megpillantottuk a villám cikázását, számoljunk lassan, amíg meghalljuk a dörgést. Öt má­sodperc 1,6 kilométer távolságot jelent. Ám a villám a vihar középpontjától akár tíz-tizenöt kilométerre is lecsaphat!
  1. Áramtalanítsunk! Húzzunk ki minden olyan elektro­mos berendezést a konnektorból, melynek nem kell folyamatosan működnie. A tévékészülék és a számító­gép különösen érzékeny a villámcsapás okozta túlfe­szültségre. Ha villámlik, ne nyúljunk a tévé­antennához!
  2. Telefonáljunk mobilról! Ha segítséget akarunk kérni, ne a vezetékes telefonról beszéljünk, hanem a mobil­ról. Amennyiben a vezetékesnek van zsinór nélküli kézi beszélője, az is megfelel.
  3. Maradjunk távol a fémtárgyaktól! Villámláskor ne érintsük meg a csapokat, a mosogatót, a csővezeté­ket (pl. víz- és gázvezetéket), valamint a radiátorokat, mert vezetik az elektromosságot.
  4. Ne álljunk az ablakhoz! Ne csodáljuk az ablakból a vi­hart, ha olyan égzengés van, hogy beleremeg az üveg.
  5. Maradjunk bent! Ne csak a vihar alatt, de még utá­na fél óráig maradjunk a lakásban.

Túlfeszültség-védelem

Ha a házba villám csap, az elektromos vezetékek átmenetileg túlterhelődnek. Ennek többnyire elekt­romos készülékeink látják a kárát. Főleg a tévé, a számítógép, a nyomtató és a hifitorony „viseli rosszul” a túlterhelést, de a mosogatógép vagy a mosógép is könnyen tönkremehet. Vásároljunk túlfeszültség ellen védő hálózati adaptert, amelyet a konnektor és a készülék villásdugója közé kell bedugni. Ezzel az egyszerű eszközzel megvédhet­jük az értékes műszaki berendezéseket.

Legközelebb

Ha a házunkba már belecsapott a villám, az annak a jele, hogy az épület kiváló vezető. Számítsunk tehát rá, hogy a villámcsapás meg­ismétlődhet! Szereltessünk fel minél hamarabb villámhárítót, az elektromosságot remekül vezető tévé-, parabola-, rádió- és reléantennákat pedig egyaránt földeltessük.

Egyéb veszély

Ha valakibe villám csapott, azonnal nyújtsunk neki elsősegélyt. Elsőként ellenőrizzük a légzését, és szük­ség esetén kezdjük meg az újraélesztést. Ha van égési sérülése, lássuk el.