Teendők vészhelyzet esetén

Leomlott kémény helyreállítása, biztonságossá tétele

A kémények többnyire szívós építmények, egy vihart azonban nem biztos, hogy átvészelnek. Ha a kémény ledől, súlyos kárt tehet az épületben, sőt a szomszédos házakban is, s veszélyeztet­heti az ott lakók és az arra járók testi épségét. Amennyiben elemi csapás miatt dől le a kémény, nem sokat tehetünk, de a vészhelyzet elhárítására minden körülmények között törekedni kell.

Jobb félni

 • A viharos szél egy rosszul megépített, elörege­dett kéményt bármikor romba dönthet. A baj szakszerű építéssel javítással és karbantartással előzhető meg.
 • A kémény szerkezetét meggyengítheti a kéménytűz is.
 • Ha a kémény falazatát nem megfelelően fugáz­zák ki, vagy ha a kéményhez csatlakozó tető­bádogozást rosszul, hiányosan alakítják ki, a kémény átázhat. A házon belül is keletkezhet kár, mert az átázott kémény ledobja a festést a vakolattal együtt.
 • Ne szereljünk antennát a kéményre. Erős szél­ben az antenna kileng, ami kárt tehet a kémény szerkezetében.

Teendők

 1. Hívjunk segítséget! Amennyiben leomlottá kémény, telefonáljunk a tűzoltóknak, akik elhárítják a közvetlen életveszélyt. Ha személyi sérülés is történt, riasszuk a mentőket.
 2. Nyújtsunk elsősegélyt! A serültet legjobb tudásunk szerint lássuk el. Ha tanácstalanok vagyunk, kérjük a mentőszolgálat mentésirányítóját, hogy adjon útmuta­tást, amíg várjuk a segítséget.
 3. Állítsuk helyre a kéményt! Gondoskodjunk róla, hogy a kémény maradványai ne omoljanak tovább. Ha a tető is megrongálódott, sürgősen csináltassuk meg, külön­ben otthonunk beázhat. Ezután következhet a kémény újjáépítése. Mindezek szakipari munkák, amelyekhez mesterembert kell hívni.
 4. Irány a biztosító! A biztosítás típusától függően a kéményomlás okozta kárt a biztosító megtérítheti.
Vigyázz! Ne másszunk föl a tetőre – még a padlásra se -a kárt megnézni! A ledőlt kémény tovább omolhat, ami újabb kárt tehet az épületben, és testi épségünket is veszélyeztetheti!
Egyéb veszély: A gáz égéstermékei alacsonyabb hőmérsékletük miatt kicsapódnak a kéményben. Ez a savas anyag kioldja a kötőanyagot a téglák közül, amelyek bedőlnek. Mindez nemcsak az omlásveszélyt növeli, de mérgező gázok is visszaáramolhatnak a lakásba. A megfelelő áramlást könnyedén ellenőrizhetjük: tartsunk gyertyát vagy tük­röt az áramlásbiztosító rácsához. Ha a láng nem a ké­mény felé mutat, vagy ha a tükör bepárásodik, hívjunk szakembert.

A biztonságos kémény

 • Ellenőrizzük a kéményt rendszeresen! Megtehetjük ezt a tetőről is, ha a kijutás könnyű és veszélytelen. Lentről, távcsővel is ellenőrizhetjük, hogy nincse­nek-e rajta repedések, nem hullik-e a vakolat, nem áll-e ferdén, rendben van-e a koszorú stb. Rendellenesség esetén hívjunk szakembert. A kötelezően előírt tisztítást, ellenőrzést mindig végeztessük el a kéményseprőkkel!
 • Ha meg akarjuk szüntetni a kéményt, kérjünk szak­véleményt (ha a teljes kéményblokkot érinti a dolog).
 • Ha antennát akarunk szerelni a tetőre Ne a ké­ményt és közvetlen közelét válasszuk, mert erős szélben kileng.
 • Ha lángra kapott a kémény Utána feltétlenül nézessük meg szakemberrel.