Teendők vészhelyzet esetén

Mit tegyünk lakástűz esetén? Menekülés, megelőzés, felkészülés

Ég a ház
Az égésgátló anyagokat ma már mind szélesebb körben alkalmazzák, ám még mindig sok lakásban, családi házban rengeteg a gyúlékony, tűzveszélyes anyag. Ezek táplálják a tüzet, és mintegy bársony¬szőnyeget terítenek a lángok terjedése elé.

Évente ötezer lakásban üt ki tűz Magyarországon. A legtöbb esetben emberi mulasztás, figyel­metlenség, feledékenység miatt csapnak fel a lángok. Az életben maradás másodpercek alatt meghozott döntéseken múlhat. Ám ha mindenki betartja a tűzvédelmi óvintézkedéseket, és jól ismeri a menekülési útvonalat, elkerülhető a tragédia.

Teendők

 1. Ha forró a helyzet: riasszunk mindenkit, és meneküljünk! Amint füstsza­got érzünk, vagy meghalljuk a tűzjelző hangját, kiabá­lással verjük föl a házat. A család együtt induljon kifelé a menekülési útvonalon. Amennyiben nincs ilyen, a házból kivezető legrövidebb, legbiztonságosabb utat válasszuk. Gyorsan beszéljük meg a többiekkel, hol találkozunk odakint.
 2. Ne késlekedjünk! Ne fecséreljük az időt annak kide­rítésére, mi gyulladhatott meg, és ne bíbelődjünk az értéktárgyak, a személyes holmik mentésével!
 3. Ellenőrizzük az ajtókat! Mielőtt kinyitnánk egy aj­tót, kézfejünkkel érintsük meg a felső részét és a kilincset. Ha meleg vagy forró, a túloldalán lángok tombolnak. Ebben az esetben semmiképpen ne nyissuk ki!Ég a ház
 4. Óvatosan nyissuk ki az ajtókat! Amennyiben az ajtó nem melegedett át, álljunk mögé, és a lábunkat az aljának támasztva nyissuk ki résnyire. Így meggátolhat­juk, hogy a mögötte felgyülemlett forró levegő vagy füst kivágja. Miután körültekintően kinyitottuk, állapítsuk meg, hogy nem állja-e füst vagy tűz az utunkat. Ha igen, menten vonuljunk fedezékbe.
 5. Csukjuk be az ajtókat! Csak azokat az ajtókat nyis­suk ki, melyeken át kell mennünk, és mindet csukjuk be magunk mögött. Ezzel megakadályozható vagy legalábbis fékezhető a tűz tovaterjedése.Ég a ház
 6. Lapuljunk a padlóra! Ha füst van, négykézláb vagy kúszva iparkodjunk kifelé, mert odalent tisztább és kevésbé forró a levegő, jobbak a látási viszonyok. Tart­sunk nedves kendőt vagy vizes törülközőt az arcunk elé, és azon át lélegezzünk.
 7. Ne menjünk vissza! Mihelyt a család kijutott az égő házból, gyorsan ellenőrizzük, hogy mindenki jól van-e, s máris hívjuk a tűzoltókat. Ne menjünk vissza a házba!
Vigyázz! Házi kedvencünket menekülés közben hívogassuk, de ne vesztegessük az időt a keresgélésével! A házba addig nem szabad visszatérni, amíg a tűzoltók bizton­ságosnak nem nyilvánítják. Az első a menekülés! Ha a lángok közvetlenül veszélyeztetnek, vagy a szomszéd helyiségben tombolnak, illetve fojtogató füst vesz körbe minket, előbb jussunk ki az égő házból, és csak utána riasszuk a tűzoltókat. Telefonálhatunk mobilról, valamelyik szomszéd vagy utcai fülkéből.
Segítség! A kis kiterjedésű, kezdődő tüzet kíséreljük meg el­oltani. A kiterjedt lángok megfé­kezésével ne próbálkozzunk, ez már a tűzoltók dolgai Azonnal ri­asszuk őket, amint kijutottunk.
Csak óvatosan! Az összes ajtó kulcsát tartsuk könnyen hozzáférhető helyen. Mindenki­nek mondjuk meg, hol vannak, a vendégeket se mulasszuk el tájékoztatni erről.
Ne habozz! Szereltessünk fel füstjelzőket, és dolgozzunk ki menekülési útvonalat tűzvédelemre szakosodott cég vagy a tűzoltóság szakembe­rének segítségével.

Ha a menekülési útvonalat elvágták a lángok

 1. Húzódjunk biztonságos helyre! Ha nem tudunk kijutni a házból, tereljünk mindenkit egy szobába, lehetőleg olyanba, amelynek utcára néző ablaka van. Vigyük ma­gunkkal a mobilt vagy a vezetékes telefont.
 2. Rekesszük ki a füstöt! Keressünk ágyneműt, plédet vagy szőnyeget, csavarjuk össze, és gyömöszöljük az ajtó alatti résbe, hogy ne jöhessen be a füst.
 3. Kérjünk segítséget! Nyissunk ablakot, és kiabáljunk segítségért. Felkeltheti a szomszédok, járókelők figyel­mét, ha feltűnő színű ruhadarabot, ágyneműt lenge­tünk. Ha van nálunk telefon, hívjuk a tűzoltókat.
 4. Ha a tetőtérben rekedünk: Csukjuk be az ajtót, és te­gyünk alá összetekert pokró­cot, szőnyeget, hogy kizárjuk a füstöt. Az ablakból tűzhágcsót (legalább öt centimé­ter átmérőjű fonott kötelet) ereszthetünk le, amelyen le­mászhatunk. Ha nincs ilye­nünk, maradjunk az ablaknál, és lógassunk ki feltűnő színű rongyot partvis nyélre kötve.Ég a ház
 5. Ha toronyházban rekedünk: A sokemeletes városi tömb- és panelházakban különö­sen fontos a menekülési útvonal ismerete. Tűz esetén kövessük a házirend erre vonatkozó utasításait. Ha már nem lehet kijutni az épületből, próbáljunk az abla­kon keresztül segítséget kérni. A modern, légkondicio­nált épületekben az ablakok nem nyithatók. Törjük ki az egyik ablak sarkát valamivel, majd nyomjuk ki az üvegtáblát egy nagyobbacska tárggyal, bútordarabbal. Ne használjuk a felvonót, mert bennragadhatunk, ha a tűz miatt nincs áram! Amennyiben van erkélyünk, és az alsó szintekről felfelé csapó lángok és füst nem teríti be, keressünk ott menedéket!

Ha az ajtókhoz vezető utat elvágták a lángok

Vigyázz! Ha az égő épületből nem lehet kijutni, kövessük a Ha a menekülési utat elvágták a lángok című rész út­mutatásait.  Az ablakon csak a legvégső esetben ugorjunk ki.
 1. Meneküljünk az ablakon át! Olyan ablakot válasszunk, mely bentről jól megközelíthető, és ahonnan biztonsá­gos helyre lehet ugrani. Ha nem nyitható, törjük ki az alsó sarkát valamilyen tárggyal, majd lökjük ki az üveg­táblát. A keret alsó részéből kiálló szilánkokat ragasszuk le, vagy dobjunk rá vastag plédet.
 2. Készítsük elő a terepet! Dobáljunk ki párnákat, ágyneműt az ablak alá, hogy puhára essünk.
 3. Ugorjunk! A legjobb, ha előbb a párkányba kapasz­kodva nyújtott karral füg­geszkedünk, és csak utána engedjük el magunkat. Először a gyerekeket lógas­suk ki a csuklójuknál fog­va, majd eresszük el őket. Semmiképpen se menjünk előre! Lehetséges, hogy a kicsi egyedül nem mer kiugrani, hiába várjuk lent, hogy elkaphassuk. A csecsemőt bugyoláljuk vastag dunyhába, s eresszük ki az ablakon.Ég a ház
 4. Másszunk le a tűzhágcsón! Emeleti szobában, padlás­téri lakásban a tűzhágcsó életet menthet. Összeteker­ve, az ablakhoz közel tároljuk.
Egyéb veszély: Húzzuk ki azokat az elektromos berendezéseket a konnektorból, melyeket éppen nem használunk (a hűtő kivételével). A készenléti állapotban lévő készülékek (pl. Televízió, videolejátszó, monitor, CD- és DVD-lejátszó) egyrészt tűzveszélyt jelenthetnek, másrészt növelik a villanyszámlát. A gyertyákat, füstölőket rendkívüli gonddal oltsuk el. A kandalló elé szereltessünk szikrafogó védőrostélyt. A menekülési útvonalat ne barikádozza el semmi.

Füstjelző

Többszintes családi házban, nyaralóban minden emeletre szereljünk, szereltessünk fel füstjelzőt. A legjobb, ha az előterekben vagy a lépcsőfordulókban helyeztetjük el őket. A hálószobában mindenképpen legyen, ám a konyhában vagy köz­vetlenül a konyhaajtó előtt ne. Az olyan lakásban, ahol nincs füstjelző (vagy nem működik), sokkal nagyobb az esélye annak, hogy az ember éjszaka nem ébred fel a tűzre, és a füsttől álmában meg­fullad.

A füstjelzők fajtái

 • Az ún. ionizációs detektor a kisebb, gyors égé­sű tüzeket érzékeli (pl. Ha az olajsütő vagy a serpenyő lángra lobban). Az optikai detektor a lassú égésű tüzeket jelzi (pl. ha egy bútor meg­gyullad vagy felizzik). A legjobb, ha mindegyik faj­tából szereltetünk be legalább egyet-egyet. Létez­nek kombinált készülékek is. A sorba kapcsolt detektorok láncriasztást adnak le a lakás minden pontján.
 • Az otthonokban használatos füstjelzők többsé­ge kilencvoltos elemmel üzemel, melyet ajánlatos legalább évente cserélni. A hálózatról működő detektort villanyszerelővel köttessük be. Az ilyen készülékben is van elem, hogy áramszünet ese­tén is jelezzen.
 • Egyes füstjelzők világítanak is, ami jól jön, ha elmegy az áram a házban. A lámpa a hangjelzés­sel egyidejűleg kapcsol be.
 • Villogó fényjelzés adja tudtul, hogy a készülék be van kapcsolva. Riasztáskor a villogás gyorsabb lesz.

A füstjelzők karbantartásaÉg a ház

 • Minden füstjelzőn ta­lálunk egy tesztgombot. Ha megnyomjuk, meg­bizonyosodhatunk róla, hogy a készülék rend­ben üzemel-e. Hetente ellenőrizzük.
 • A korszerű füstjelzők csipogással adják tud­tul, hogy az elem lemerülőben van. Amint meghalljuk a jelet, haladéktalanul cseréljünk elemet!

Legközelebb

Készítsünk menekülési tervet!Ég a ház

 1. Dugjuk össze a fejünket! A menekülési útvonal kidol­gozásába vonjuk be az egész családot. Legyen külön szempont a gyerekek, öregek kimenekítése.
 2. Készítsünk „A” tervet! A legjobb menekülési útvonal a ház főbejárata. Legyen mindig akadálymentes!
 3. Készítsünk „B” tervet! Állapodjunk meg egy „tartalék útvonalban” is, mert megeshet, hogy az elsőt elzárják a lángok vagy a gomolygó füst. Itt se legyenek akadályok.
 4. Jelöljünk ki egy biztonságos helyiséget! Válasszunk védett szobát (pánikszobát) arra az esetre, ha mindkét útvonal járhatatlanná válna. Legyen könnyen meg­közelíthető, legalább egy ablaka nézzen az utcára. Jó, ha van bent állandó telefon, tűzhágcsó.
 5. Találjunk helyet a kulcsoknak! Keressünk jól hozzá­férhető helyet az ajtók kulcsainak. Mindenkinek – még a vendégeknek is – tudnia kell, hol vannak.
 6. Jelöljünk ki egy találkahelyet! Beszéljük meg, hol találkoznak a családtagok, miután kijutottak a tűzből. Azt is tisztázzuk előre, hogyan értesítjük a tűzoltókat, valamint térképezzük fel, hol van az utcában nyilvános telefon.
 7. Rögzítsük írásban! A menekülési tervet vessük papír­ra. A rajzot tegyük olyan helyre, ahol mindig szem előtt van. Gyakorolni is érdemes!
 8. Vigyázzunk gyermekeinkre! A kisgyereket is tanítsuk meg rá, hogy lármázza föl a családot, ha füstöt vagy égett szagot érez, illetve ha a tűzjelző vijjogását hallja. Nagyobb gyereknek tudnia kell a tűzoltók (105) és a mentők (104) hívószámát. Azt is tanítsuk meg neki, hogy ezeket a számokat kizárólag vészhelyzetben sza­bad hívni.
 9. Gondoljunk a mozgáskorlátozottakra! Ha mozgás­korlátozott (pl. idős, beteg családtag) vagy vak is él a családban, gondoljunk rá is a menekülési útvonal kidolgozásakor. Számukra nyilvánvalóan más módsze­rek szükségesek. Ha úgy érezzük, egyedül nem boldogulunk, kérhetjük biztonságtechnikai cég vagy a tűz­oltóság segítségét.