Teendők vészhelyzet esetén

Víz folyik a túlfolyóból, mi lehet az oka?

A túlfolyókat szándékosan úgy helyezik el, hogy azonnal szemet szúrjon, ha a víz elkezd folyni belőlük. A feladatuk ugyanis nem más, mint hogy figyelmeztessenek, ha valami probléma van egy vízgyűjtő (pl. a WC-tartály) vízelvezetésével. Ugyanilyen túlfolyócsővel rendelkezik a villany­bojler és a gázkazán is, melyek biztonsági szelepe csatlakozik a lefolyóhoz.

Helyzetkép

  • A WC-tartály túlfolyója az öblítőszelep felső nyílá­sán keresztül a csészébe torkollik.
  • A fűtési rendszerhez tartozó nyitott tágulási tartá­lyokat a padláson helyezik el. Ezek túlfolyója csatla­kozhat a tetőn keresztül az ereszcsatornához vagy az épületen belül a csatornahálózathoz is. Ez utób­bit nem mindig teszik látható helyre.
  • A WC-tartály hibás úszószelepe (beömlőszelepe) ugyan javítható, mégis jobb, ha inkább újra cserél­jük. Viszonylag olcsó alkatrész, és a felszerelése is meglehetősen egyszerű.

Teendők

  1. Zárjuk el a WC-tartályba folyó vizet! Ha folyik a WC-tar­tály túlfolyója, el kell zárnunk a tartályba beömlő vizet. A tartályok bekötővezetékén általában találunk egy csapot vagy szelepet, illetve lehetséges, hogy csavar­húzóval működtethető beépített szelepük van. Ezek elfordításával könnyen és egyszerűen megszüntet­hetjük a vízfolyást.
  2. Zárjuk el a fővezetékről táplált WC vízellátását! Előfordulhat, hogy a WC a fővezetékről kapja a vizet. Ilyenkor a tartály előtt nincs elzárócsap. Ilyen helyzet­ben nem tehetünk mást, mint hogy elzárjuk a főcsapot. Vigyázat, ebben az esetben sehol nem lesz víz a lakásban, házban!
  3. Ellenőrizzük a beömlőszelepet! Lehetséges, hogy azért folyik víz a WC-tartály túlfolyójából, mert az úszó elzárási magasságát rosszul állították be, ezért a beömlőszelep túl későn zárja el a víz útját – akkor, amikor annak szintje már eléri a túlfolyó kiömlőnyílását.
  4. Állítsuk be a vízszintet! A művelet nem bonyolult. A WC-tartályok belsejében sok esetben bejelölik a helyes vízszintet. Ellenőrizzük! Ha a vízszint nem megfelelő, állítsunk az úszó elzárási magasságán az erre szolgáló csavar segítségével. Amennyiben régebbi tartályunk van, a műveletet az úszó karjának meghajlításával végezhetjük el!
  5. Ellenőrizzük az úszót! Ha régi típusú beömlőszelepünk van, és az úszó kilyukadt, könnyedén meg­javíthatjuk: ürítsünk ki az úszóból annyi vizet, amennyit csak tudunk, majd húzzunk rá egy műanyag zacskót. Gumizzuk a zacskót az úszó szárára! Fontos tudni, hogy ez csak ideiglenes megoldás, igyekezzünk mihamarabb új úszót beszerezni!
  6. Cseréljük ki a beömlőszelepet! Ha a beömlőszelep hibás, nem marad más választásunk, ki kell cserélni. Amennyiben úgy érezzük, a csere túl bonyolult, és nem tudjuk elvégezni, hívjunk vízvezeték szerelőt. A szakem­ber minden valószínűség szerint újabb típusú, memb­rános szelepet tesz a régi helyére.

Víz folyik a túlfolyóból