Télikertek

Acél-alumínium, kombinált szerkezetű télikertek

Az acél- és alumíniumprofilokból kom­bináltan kialakított szerkezetek előnye, hogy az acélprofilok nagyobb szilárd­sága adja a megfelelő teherbírást, ugyan­akkor az alumíniumprofilok nagyobb választéka és speciális kialakítása teszi lehetővé a megfelelő tömítő profilok fo­gadását és a hőhíd mentes fémszerke­zetek kialakítását.

Az ilyen szerkezetek esetében nemcsak úgy kell megtervez­ni a csomópontot, hogy a kétféle anyag ne érintkezzék, hanem össze kell egyez­tetni különböző karbantartási igényü­ket is. Az acél profilelemek folyamatos karbantartást igényelnek, az alumíniumprofilok pedig nem. A 7-66. és 7-67. ábrán bemutatott pél­da esetében a kétféle anyag találkozása megfelelő, korrózióra érzékeny acél­profilok csak a belső térben vannak.

Kapcsolt szelvényű és hőhíd megszakítós rendszerű fémvázas télikert.

7-66. ábra. Kapcsolt szelvényű és hőhíd megszakítós rendszerű fémvázas télikert.

A 7-66. ábrán bemutatott télikert jellemző csomópontjai

7-67. ábra. A 7-66. ábrán bemutatott télikert jellemző csomópontjai a) oszlop és szaruzat metszete; b) eresz kialakítása; c) lábazati csomópont; 1 oszlop/szaruzat; 2 keret 3 talpkeret; 4 szerelő­keret; 5 hőhíd megszakító műanyag profil; 6 foga­dókeret; 7 ágyazó profil; 8 üvegezés; 9 műanyag szorítóprofil; 10 fugázás; 11 szorítóprofil; 12 csa­vartoldó; 13 csavarozás; 14 borda; 15 takaróprofil; 16 vízvető; 17 furatok; 18 kapcsolóprofilok; 19 hő­szigetelés; 20 ólomlemez; 21 rezgéscsillapító; 22 hor­gonycsavar; 23 alap; 24 aljzat; 25 padlóburkolat.

Alumíniumszerkezetű télikertek

Teljes egészében sajtolt alumíniumpro­filokból épült télikertet és csomópont­jait mutatja be a 7-68. és 7-69. ábra. A 7-70. és 7-71. ábrán látható hőszi­getelő üvegezésű télikert érdekessége, hogy az üvegezés sajátos megoldása folytán a tartószerkezet kívülről nem látható. Még a sarokpilléreknél is üveg­gel borították a takart felületeket. A fél nyeregtetős télikert szellőzése cél­jából a talpösszekötő és a gerincössze­kötő profilt perforálták, takarásuk le­mezekkel szabályozható.

Sajtolt alumíniumprofilokból készített télikert

7-68. ábra. Sajtolt alumíniumprofilokból készített télikert a) alaprajz; b) nézet.

A 7-68. ábrán bemutatott télikert csomóponti megoldásai

7-69. ábra. A 7-68. ábrán bemutatott télikert csomóponti megoldásai a) – f)
1 oszlop és szaruzat (5390); 2 üvegezőbordázat (4835); 3 ajtókeret; 4 kapocsprofil; 5 üvegező ke­retléc (1351); 6üvegszorító (5399); 7 takaróprofil (5400); 8 saroktakaró léc (5397); 9 sarok üveg­szorító profil (5401); 10 egyágyas üvegszorító (5398); 11 kiemelő profil (4895); 12 üvegszorító gumiprofil; 13 kitöltő kittelés; 14 ék; 15 hőszige­telő üvegezés; 16 terosztát; 17 csavar; 18 alátét; 19 horogelem; 20 habosítással kitölthető tér; 21 mű­anyag léc; 22 kerámia rácssor; 23 szellőzőkeret; 24 nyíló keret; 25 járófelület; 26 hőszigetelő réteg; 27 pánt; 28 padozat; 29 lábazati fal.

Hőszigetelő üveg borítású télikert

7-70. ábra. Hőszigetelő üveg borítású télikert a) alaprajz és tetőalaprajz; b) nézet.

A 7-70. ábrán bemutatott télikert csomópontjai

7-71. ábra. A 7-70. ábrán bemutatott télikert csomópontjai a) – f)
1 oszlop/szaruzat (6529); 2 oszlop toldó profilja (3558); 3 üvegezés toldó profilja; 4 lábazati rés­szellőzés; 5 átszellőző borda; 6 hőszigetelő üve­gezés; 7 takaró üvegezés; 8 speciális ragasztósza­lag; 9 ragasztófólia; 10 alumíniumlemez burkolat; 11 ragasztó kitöltés; 12 kittelés; 13 ék; 14 szellőzőnyílások; 75 szellőzőlap; 16 csúszó keret; 17 lemezcsavar; 18 csavarozás; 19 csomólemez; 20 hőszigetelés; 21 műanyag alátét: 22 talp; 23 tőcsavar; 24 anya; 25 fal.

Külső takaróprofilos megoldást mutat be a 7-72. és 7-73. ábra. Ez a télikert egyszerű formájú, de azonos profilok­ból és kiegészítő elemekből, akár göm­bölyű tetőzetű és ellipszis alaprajzú téli­kert is megépíthető (7-74. és 7-75. ábra). Az alumíniumnak a télikertek kiala­kításánál nyert térhódítása lehetővé tet­te, hogy az építészetben teljes körűen alkalmazott rendszerek, profilok és ki­alakított csomópontok kisebb korrek­ciókkal erre a célra is felhasználhatók. Készülnek egyszerű tömbösített I szel­vényű hőhíd megszakítókkal, valamint karcsúsított tömbös változatban is, mint belső kapocsprofilok.

Külső takaróprofilos hőhíd mentes kialakítású télikert

7-72. ábra. Külső takaróprofilos, alumíniumszerkezetű, hőhíd mentes kialakítású télikert jellemző csomópontjai 1 váz; 2 szerelőlap; 3 hőhíd megszakító műanyag profil; 4 szerelőborda; 5 műanyag ágyazó profil; 6 üvegezés; 7 műanyag szorítóprofil; 8 bordázat; 9 csavartoldó; 10 csavar; 11 szorítóprofil; 12 ta­karóléc.

A 7-72. ábrán bemutatott télikert

7-73. ábra. A 7-72. ábrán bemutatott télikert.

Ellipszis alaprajzú, közel félgömb fedésű, alumínium szerkezetű télikert

7-74. ábra. Ellipszis alaprajzú, közel félgömb fedésű, alumínium szerkezetű télikert.

A 7-74. ábrán bemutatott télikert jellemző csomópontjai

7-75. ábra. A 7-74. ábrán bemutatott télikert jellemző csomópontjai a) tört síkok találkozásának kialakítása; b) tört és egyenes sík találkozásának kialakítása; 1 oszlop; 2 szaruzat; 3 szerelőborda; 4 csuklós szel­vény; 5 tömítő profil; 6 RB hőszigetelő üvegezés; 7 normál hőszigetelő üvegezés; 8 bordázat; 9 takaróprofil; 10 kivezető furatok; 11 szorítóléc; 12 csa­vartoldó; 13 csavar; 14 ólomlemez.

Korszerű energiatakarékos aluprofilokból készülő télikert

7-76. ábra. Korszerű energiatakarékos aluprofilokból készülő télikert (kapcsolt) csomóponti metszete.

Korszerű extrudált aluprofilos téli­kert

7-77. ábra. Korszerű extrudált aluprofilos téli­kert gerinccsomópontjának metszetrajza.

Tört síkú tető

7-78. ábra. Tört síkú tető, ill. falfelület kapcsolt aluprofilokból, szerelt vázhoz kapcsolva. Csomóponti részlet.

Hőtechnikai példával érzékeltetve a szer­kezet részegységeinek réteghőmérsék­letét mínusz 15 °C külső, ill. plusz 15 °C télikerten belüli hőmérséklet esetén, az alábbi szerkezeti hőmérsékleti értékek adódnak:

felületi látszó bordázat-10°C
a hőhíd megszakító középvonalában, ill. a hőszigetelő üveg síkjában0°C
belső tartóbordázat+10°C
a belső vázszerkezet héjazat közeli súlypontjában+13°C

Az előbbi példából kitűnik, hogy a bel­ső tartóbordázat vázán ezen a hőmér­sékleten párakicsapódás, vagyis kon­denzáció jöhet létre. Az ilyen kapcsolt szerkezetek óriási elő­nye, hogy az eltérő és sűrűn változó réteghőmérséklet hatására a szerkezeti hő mozgás miatt létrejövő hangjelen­ség (kattogás) elmarad, mert a hőhíd megszakító rugalmassága ezt kiküszö­böli (7-79 – 7-83. ábrák). Ugyancsak belső, rejtett alumíniumszer­kezetű télikert látható a 7-84 és 7-85. ábrán. Ez a megoldás a bemutatott pél­dák közül talán a legigényesebb.

Egyszerű oldalüvegezésű télikert hálós képe

7-79. ábra. Egyszerű oldalüvegezésű télikert hálós képe.

A 7-79. ábrán bemutatott télikert csomóponti részletei

7-80. ábra. A 7-79. ábrán bemutatott télikert csomóponti részletein jól látható a tömbszerű (habosított) hőhíd megszakító 1 nyíló tokkeret; 2 nyíló szárnykeret; 3 hőszigetelő üvegezés; 4 (alternatív) tömör panel a lábazati résznél; 5 vázszerkezet; 6 küszöb.

Korszerű kapcsolt alumínium profilszerkezetű télikert

7-81. ábra. Korszerű kapcsolt alumínium profilszerkezetű (hőhíd megszakítós rendszerű) télikert vonalas rajza.

Kapcsolt aluprofil szerkezetű télikert csomóponti részletei 1Kapcsolt aluprofil szerkezetű télikert csomóponti részletei 2

7-82. ábra. A 7-81. ábrán bemutatott hőhíd megszakítós, kapcsolt aluprofil szerkezetű télikert csomóponti részletei 1 hidegen hengerelt profilú acél keretváz; 2 acélszelvényű keretváz; 3 alsó összekö­tő (zárt szelvényű) acélbordázat; 4 alumí­nium támasztóprofil; 5 műanyag hőhíd-megszakító profil; 6 ágyazó és szorító kap­csoló aluprofil; 7 (gumi) záró és szorító tömítés; 8 hőszigetelő üvegezés; 9 vízmen­tes (elasztikus) gittelés vagy tömítő szalag (duplikált ragasztó felülettel); 10 fugázó gittelés; 11 szorító aluprofil; 12 hőhíd megszakítós csavaros kötőelem; 13 kapcsoló­elem; 14 látszó keretborda; 15 látszó hom­lokborda; 16 lábazati lemez; 17 szellőző és kondenzációs nyílás; 18 a télikertet fo­gadó épület fala; 19 maghőszigetelés; 20 járda; 21 dilatációs hőszigetelés; 22 horgonycsavarozás; 23 padozati hordozóréteg; 24 aljzatbeton; 25 padozatburkolat; 26 vízmentes gittelés.

Kombinált szerkezetű télikerti falrendszer 1Kombinált szerkezetű télikerti falrendszer 2

7-83. ábra. Alumínium, műanyag, gumi és üveg együttes felhasználásával kialakított kombinált szerkezetű télikerti falrendszer a) váz/borda kapcsolat; b) (kapcsolt) nyílószárny üveg helyére beépítve.