Télikertek

Automatikus működtető berendezések (példák télikertekben)

A növényházak és télikertek automa­tikus berendezései az ember beavatko­zása nélkül, előre programozottan, a külső időjárási viszonyoktól, a napsu­gárzás erősségétől, a belső tér hőmérsékletétől és páratartalmától függően működtetik mindazokat a felszerelése­ket és berendezéseket, amelyek megha­tározzák az építmény belső terének lég­állapotát, klimatikus viszonyait.

Érzékelők

Az automatikus működtető berendezé­sek alapját azok az érzékelők képezik, amelyek érzékelik a fény, a szél, a hő­mérséklet és a páratartalom értékeit, és előre meghatározott határértékek eléré­sekor utasítást adnak a szellőzőablakok, szellőzőnyílások kinyitására vagy becsukására, az árnyékoló szerkezetek nyitá­sára vagy összecsukására stb.

Ehhez az automatikus folyamathoz az említett ér­zékelőkön túl arra is szükség van, hogy a nyitandó, csukandó, ill. elindítandó berendezések működtetése is ennek meg­felelően legyen kialakítva, vagyis gépi irányítással működjenek. A 8-32. ábrán néhány távvezérléssel működésbe hozható tetőablak és árnyé­koló látható. Növényház vagy télikert külső árnyékoló szerkezetének teljes mű­ködtető rendszere és automatikája lát­ható a 8-33. ábrán.

Távvezérléssel működtethető nyitó­csukó szerkezetek

8-32. ábra. Távvezérléssel működtethető nyitó­csukó szerkezetek a) belső árnyékoló szerkezetekhez; b) tetőablakokhoz; 1 kézi működtető; 2 automata működtető; 3 belső árnyékoló; 4 ablakemelő szerkezet.

Automatikus vezérlésű és üzemi kül­ső árnyékoló

8-33. ábra. Automatikus vezérlésű és üzemi kül­ső árnyékoló szerkezet berendezései.