Télikertek

Házak és a télikertek

A télikertek a korábbi idő­szakokban általában a házhoz való hoz­záépítéssel készültek. így volt ez egé­szen az évezred utolsó évtizedéig, amed­dig is a legtöbb esetben valóban utólag kapcsolták őket a már elkészült épü­lethez. Jóval kevesebb volt az együtt tervezés, amikor a télikert az házzal egyidejűleg valósulhatott meg, harmo­nikus külső megjelenést biztosítva a tel­jes épületnek (9-1. ábra).

Télikerttel egybeépített lakóház 1Télikerttel egybeépített lakóház 2

9-1. ábra. Télikerttel egybeépített lakóház egy nyugat-európai mintalakótelepen a) földszinti; b) tetőtéri alaprajz; lakóház kapcsolt télikerttel.

Az ily módon egyesített két alapfunk­ció – a lakás és a naptér – közös elne­vezése a napház vagy szolár ház. Ez az elnevezés az utóbbi egy-két évtizedben fejlődött ki, a szakemberek azonban be­sorolásukat tekintve kissé másképpen értékelik őket. A lényeg természetesen az együtt meg­fogalmazott épület-télikert komplexum megjelenésében van. Közülük mutatunk be vázlatosan néhány tervet az alaprajz­tól a nézetrajzokig (9-2 – 9-11. ábra).

Lakóház kapcsolt télikerttel

9-2. ábra. Lakóház kapcsolt télikerttel a) földszint; b) tetőtéri alaprajz.

A 9-2. ábrán bemutatott télikertes lakóház sík terepen megépített változatának képe

9-3. ábra. A 9-2. ábrán bemutatott télikertes lakóház sík terepen megépített változatának képe a) oldalsó; b) elülső homlokzat.

Négyzetes alaprajzú lakóépület

9-5. ábra. Négyzetes alaprajzú lakóépület oldalsó, ún. pofafalas télikert kapcsolással a) földszinti; b) tetőtéri alaprajz; c) oldalsó; d) elülső (napos) homlokzati kép.

Négyzetes (hosszított) alaprajzú lakóépület Négyzetes (hosszított) alaprajzú lakóépület rajza

9-6. ábra. Négyzetes (hosszított) alaprajzú lakóépület oldalsó, három oldalról üvegezett felületű télikerttel a) földszinti; b) tetőtéri alaprajz; c) déli főhossz homlokzat; d) oldalhomlokzat.

Kereszt alaprajzú lakóépület süllyesztett kapcsolású télikerttel

9-7. ábra. Kereszt alaprajzú lakóépület süllyesztett kapcsolású télikerttel a) földszinti; b) tetőtéri alaprajz; c) déli napos homlokzat; d) oldalkép.

Lakóépület napos oldalról kapcsolt "panoráma"- télikerttel

9-8. ábra. Kereszt alaprajzú lakóépület napos oldalról kapcsolt “panoráma”- télikerttel, erkélyes megoldású belső naptérrel a) földszinti; b) tetőtéri alaprajz; c) déli napos homlokzat; d) oldalkép.

Kétszintes lakóépület kapcsolt "panoráma" télikertKétszintes lakóépület kapcsolt "panoráma" télikert rajza

9-9. ábra. Kétszintes lakóépület kapcsolt “panoráma” (galériás) télikerttel a) földszinti; b) tetőtéri alaprajz; c) benapozott homlokzat; d) oldal homlokzat.

Különleges és igényes belső funkcióra "ráhelyezett" lakóépület

9-10. ábra. Különleges és igényes belső funkcióra “ráhelyezett” lakóépület a déli oldalon kapcsolt panorámás télikerttel a) földszinti; b) tetőtéri alaprajz; c) déli homlokzat; d) oldalkép.

Kísérleti napház kapcsolt panoráma-télikerttel fényképeKísérleti napház kapcsolt panoráma-télikerttel rajza

9-11. ábra. Kísérleti napház kapcsolt panoráma-télikerttel a) földszinti; b) tetőtéri alaprajz; c) külső kép télen.