Télikertek

Árnyékolók télikertben

A túlzott felmelegedés ellen a másik hatásos védekezési mód az árnyékolók alkalmazása.  Növényházak és télikertek esetében egy­aránt alkalmaznak természetes árnyé­kolást. A bokrok és a rácsos szerkeze­tekre felfuttatott növények a nyári me­legben szinte teljesen leárnyékolják az építmény felületét lombozatukkal; téli, tavaszi és késő őszi időszakban pedig, mivel leveleiket lehullatják, átengedik a napsugárzást.

Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy egy napon vagy egy évszakon belül az időjárástól függően nem szabályozható, és amúgy sem tele­píthető mindenhol. Télikertek esetében még a kilátást is eltakarják. Célszerűbb tehát szabályozható árnyékoló szerkezetet alkalmazni.

Az árnyékoló szerkezeteket háromféle­képpen helyezhetjük el:

A növényház vagy télikert üvegezett síkja előtt, az üvegrétegek között és az üvegezés bel­ső oldalán. A külső oldalon elhelyezett árnyékoló szerkezet hatásfoka a legjobb, de csak olyan anyagból készülhet, amely jól bírja az időjárás viszontagságait és a napsugárzás „öregítő” hatását. A leg­rosszabb hatásfokú árnyékolók a belső oldalon elhelyezettek, mert azok szük­ségszerűen felmelegszenek, és maguk is a belső térbe sugározzák ki hőjüket. Ugyan­akkor anyaguknak nem kell időjárás­állónak lennie.

Az üvegrétegek közöt­ti árnyékoló szerkezetek hatásfoka az előző kettő közötti, de szerkezeti meg­oldásai bonyolultak. A külső árnyékoló szerkezetek legegy­szerűbb megoldása – elsősorban növény­házakban, de télikertekben is -, ha az üvegfelületek elé feltekerhető, felhúz­ható nádszövetet helyezünk el (8-13. ábra).

Külső, nádszövet árnyékoló

8-13. ábra. Külső, nádszövet árnyékoló 1 hevederekre fűzött nádszövet; 2 göngyölítő huzal; 3 csörlő; 4 üvegház vagy télikert.

Télikert külső (tető-fal) árnyékolója felső göngyölítővel

8-14. ábra. Télikert külső (tető-fal) árnyékolója felső göngyölítővel.

Télikert külső árnyékolásának le­hetőségei

8-15. ábra. Télikert külső árnyékolásának le­hetőségei a) tetőszakasz; b) tető és fal c) tető és fal egy árnyékolóval; d) szakaszos árnyékoló sorral.

Felső sínvezetésű árnyékolók

8-16. ábra. Felső sínvezetésű árnyékolók téli­kerthez a) tetőárnyékoló; b) tető/fal árnyékolóval.

 Télikert külső árnyékolása esetén

élikert külső árnyékolása

8-17. ábra. Télikert külső árnyékolása esetén az árnyékoláson kívül a résszellőztetés hűti az üveg felületét a) egy hűtőjárattal; b) szakaszos légjárattal; 1 télikert üvegezett fala (és teteje); 2 szellőztető légrés; 3 külső árnyékoló.

Igényesebb helyeken, télikertek­ben ez a megoldás főleg azért nem alkal­mazható, mivel a széle nincs befogva. A 8-18. ábrán olyan külső, vászon árnyékoló szerkezetet mutatunk be, amely két oldalon vezetősínnel van megfog­va. A göngyölítő szerkezettel a szükség szerinti állásba hozható. Azzal azon­ban számolnunk kell, hogy szél esetén ez is komolyan mozgásba jöhet, vala­mint a vászon 3 – 5 évenként elöreg­szik, még akkor is ki kell cserélni, ha télen nem használjuk.

Külső, vászonárnyékoló vezetőszerkezettel

8-18. ábra. Külső, vászonárnyékoló vezetőszerkezettel a) metszet; b) nézet; c) részlet; 1 C profilú sín; 2 bak; 3 lecsavarozás; 4 talplemez; 5 fogadó vázkeret; 6 árnyékoló borda; 7 görgő; 8 üvegezés; 9 vászon; 10 szegő; 11 végdugó; 12 vászonvezető sín; 13 gördítő szerkezet; 14 göngyölítő ház.

Külső és belső oldalra egyaránt felsze­relhető a 8-19. ábrán látható árnyékoló szerkezet. Ez is vászonból készül, a két szélén befogva, de vékony lécekkel sű­rűn merevített és nem igényel görgő­ket. Belső oldali árnyékolásra” is hasz­nálhatjuk a nádszövetet. Ebben az eset­ben is nehezéket kell az alján elhelyez­ni. A 8-21. ábrán bemutatott egyszerű megoldás esetében számolnunk kell az­zal, hogy összecsukott, ül. felhúzott álla­potban is árnyékol, mivel nem tekeredik fel, hanem harmonikaszerűen össze­húzódik.

Külső és belső oldalra is szerelhető vászonárnyékoló

8-19. ábra. Külső és belső oldalra is szerelhető vászonárnyékoló 1 vászon; 2 bordázat; 3 kezelő- és göngyölítő zsinór; 4 átvezető furat; 5 véglezáró lap; 6 feltekerő rúd; 7 vezetősín vagy szaruzat; 8 gördülőlap.

Télikert belső árnyékolási lehetőségeinek vázlata

8-20. ábra. Télikert belső árnyékolási lehetőségeinek vázlata a) csak tető alatt; b) fal- és tetőszakasszal; c) fal és tető egy szakaszban; d) sávos szakaszokkal.

Belső függőleges nádszövet árnyékoló szerkezet

8-21. ábra. Belső függőleges nádszövet árnyékoló szerkezet 1 függesztő rúd; 2 nádszövet; 3 göngyölítő zsinór; 4 nehezék; 5 nádszövet heveder; 6 átfűző horog; 7 szerelési furat.

A belső árnyékoló kartonból is elkészít­hető, mivel nem éri csapadék. Gyakran alkalmazott, egyszerű és olcsó karton­árnyékoló látható a 8-22. ábrán. Ilyen árnyékolót házilag is készíthetünk, csak arra kell ügyelnünk, hogy a vezetőhu­zal részére kialakított lyukak egy egye­nesbe essenek és bírják a vezetőhuzal dörzsölő hatását, amely a feszítőhuzal anyagától és felületi érdességétől függ. Ugyancsak házilag elkészíthető a 8-23. ábrán látható vászonárnyékoló.

Belső árnyékoló kartonpapírból

8-22. ábra. Belső árnyékoló kartonpapírból 1 hajtogatott karton lamella; 2 vezetőlyuk; 3 borda; 4 zsinór; 5 horog; 6 télikert váza.

Vászon belső árnyékoló szerkezet.

8-23. ábra. Vászon belső árnyékoló szerkezet.

Ha nem ezt a megoldást választjuk, miszerint a tartó rudat át kell bújtatni, szőni a vász­non, akkor a 8-26. ábrán látható meg­oldások bármelyike megfelelő. Ezek a vászon árnyékoló szerkezetek csukott állapotban a 8-27. ábrán láthatók. Attól függően, hogy a növényház és télikert tartó vázszerkezete milyen kialakítású és anyagú, különböző lehet a vászon árnyékoló szerkezet vezetősínjeinek ki­alakítása is (8-28. és 8-29. ábra).

Télikert fregoli zsinóros működtetésű tető alatti árnyékolójának működési vázlata.

8-24. ábra. Télikert fregoli zsinóros működtetésű tető alatti árnyékolójának működési vázlata.

Télikert gyűjtősínes megoldású tető alatti árnyékolója

8-25. ábra. Télikert gyűjtősínes megoldású tető alatti árnyékolója a) üzemi helyzet; b) szabad benapozást lehetővé tevő helyzet.

A 8-17. ábrán bemutatott árnyékoló tartószerkezeteinek változatai

8-26. ábra. A 8-17. ábrán bemutatott árnyékoló tartószerkezeteinek változatai a) – e) 1 fatengely; 2 függesztő talp; 3 vászon; 4 szegezés.

Belső árnyékoló összecsukott állapotban

8-27. ábra. Gördülő, hajtogatott vászon belső árnyékoló összecsukott állapotban 1 vászon; 2 tengely; 3 szegezés; 4 göngyölítő zsinór; 5 fogó: 6 átfűző horog; 7 szaruzat; 8 horonyfa; 9 talp; 10 görgő; 11 csavarozás.

Télikert tetőüvege

8-28. ábra. Télikert tetőüvege alatti gördülő­sínes függesztésű árnyékoló a) alsó; b) oldalsó függesztéssel.

Csúszó sínes árnyékoló

8-29. ábra. Üvegtető alsó síkjához kapcsolt csúszó sínes árnyékoló.

A bemutatott megoldásoknál vannak lényegesen bonyolultabbak, igényeseb­bek is (pl. falemezekből készült redő­nyök, elfordítható lamellák stb.), de ezek sokba kerülnek, általában alkalmazá­suk csak olyan helyen gazdaságos, ahol az árnyékolóknak komolyabb feladata van, például napházakban, klimatizált épületekben stb.

Megjegyezzük, hogy mivel a napsugár­zás beesési szöge évszakoktól és nap­szakoktól függően ismert, mód van ar­ra is, hogy a növényházakat és téliker­teket úgy alakítsuk ki, úgy tájoljuk, hogy a „védekező” árnyékolás optimálisra csökkenjen.