Télikertek

Építési engedély télikert esetében

Mivel a lakótélikertek emberek tartózko­dási helyéül is szolgálnak, kivitelezésükhöz engedélyre van szükség. Annak érdekében azonban, hogy az olcsónak éppen nem ne­vezhető tervek alapján elképzelt télikert ké­pe az építési engedély benyújtása után ne omoljon össze kártyavárként, érdemes előzetesen érdeklődni az önkormányzatnál, hogy engedélyezik-e egyáltalán a télikert építését. Kérdezzük meg, milyen konkrétu­mokat tartalmaz a helyi rendezési terv?

Amennyiben a télikert nem újonnan épülő építmény részét képezi, építtetőként időben gondoskodnunk kell az előkészítő munkákat elvégző tervezőről. Ezen túlmenően szükségünk lesz kivitelezőre és építésveze­tőre, aki a télikert építését levezényli és el­lenőrzi.

Tervezőként építészek vagy építészmérnö­kök jöhetnek szóba

Ők felelnek az építési engedélyhez szükséges dokumentumok el­készítéséért. Amennyiben a télikertet építő szakember megfelelő képzettséggel rendel­kezik, ő is elkészítheti ezeket. Kisebb építé­si munkálatok esetén arra is van lehetőség, hogy más tervezőt, például egy asztalos mestert bízzunk meg ezzel a munkával.

Az építkezés során a következő követelmé­nyeknek kell eleget tenni, illetve a követke­zőket kell igazolni:

Stabilitás

Minden építménynek teljes egészében és részeiben is stabilnak kell lennie. A télikert statikai tervének figyelembe kell vennie a szél, hó okozta, valamint az egyéb megter­heléseket (DIN 1055 szerint). A télikertnek ezen megterhelések mellett is stabilnak kell maradnia.

Tűzvédelem

A tűz átterjedésének megakadályozása ér­dekében, és a gyors tűzoltó munka elősegítésére hozzáférési útvonalat kell biztosítani. Ezen túlmenően menekülési és mentési út­vonalat is kell tervezni a télikertbe. Ha a szomszédok felé nem lehet betartani az elő­írt távolságokat (sor- és ikerházak), a szom­széddal határos falakat tűzbiztosra kell épí­teni, ami azt jelenti, hogy a falon a tűz 90 percig nem terjedhet tovább.

Közlekedésbiztonság

A közlekedésbiztonság, a szomszédok vé­delme, valamint a megfelelő megvilágítás biztosítása érdekében a külső falaktól számított előírt távolságot be kell tartani. Különleges helyzet áll elő a sor- és ikerházak esetében, amikor is mindkét oldalról közvetlen beépítés történik. Amennyiben a beépítési terv megengedi, ebben az esetben az elha­gyandó területektől el lehet tekinte­ni.

Ha a finanszírozás biztosított, a bürokrácia útvesztőjéből is lesz kiút

Ha a finanszírozás biztosított, a bürokrácia útvesztőjéből is lesz kiút