Télikertek

Télikert – Hogyan találhatunk képzett vállalkozót? Mi alapján döntsünk?

Elhatároztuk tehát, hogy megvalósítjuk ál­maink télikertjét. A nagy választék azonban nemcsak a télikert lehetséges alkotóelemei­re jellemző. Sok vállalkozó közül kell kivá­lasztanunk azt is, aki az elképzeléseinket a legjobban képes megvalósítani. A cikksorozat ehhez is szeretne egy kis segítséget nyújta­ni a következő kérdések megválaszolásával. Hogyan találhatunk képzett vállalkozót? Hogyan lehet a különböző ajánlatokat összehasonlítani?

Jogi kitételek, ismeretek télikert építéséhez

Ezen túlmenően a lakótélikertnek a jogi ki­tételek miatt is megfelelő alapot kell készí­teni. Érdemes tehát a színfalak mögé tekin­teni, és kissé elmélyedni a vonatkozó tör­vényi rendeletek és előírások szövegében. Nem kell azonban megijedni. A kutató­munka megkönnyítése érdekében a legfon­tosabb tudnivalókat összefoglaltuk. Kell-e építési engedély? Ha igen, milyen követelményeknek kell eleget tenni, illetve mit kell igazolni?

Kinek és hogyan kell benyújtani az építési engedély iránti kérelmet? Ezek után jól jön az építtető jogairól szóló ismertető is. Ki viseli a felelősséget az épít­kezés korrekt végrehajtásáért? Es végül, de nem utolsó sorban: mennyi időt vesz igénybe a megbízás és a kivitelezés?

A különböző, télikertek építésével foglalko­zó vállalkozások ajánlatait úgy hasonlíthat­juk össze a legegyszerűbben, hogy prospek­tusokat és katalógusokat kérünk tőlük. Ezek címeit megtalálhatjuk az építészeti és lakáskultúrával foglalkozó szaklapokban, a helyi újságokban és a szakmai szervezetek­nél is tájékozódhatunk. A prospektusokból megtudhatjuk azt is, milyen keretanyagokra és profilrendszerek­re specializálódott a vállalkozás.

Szakkiállítások és vásárok

Sok információ szerezhető be az építőipari szakkiállításokon és vásárokon. Sőt a kiállí­tott télikertekben már némi képet is kap­hatunk az építendő szerkezetről. A helyiség hangulatának, valamint az anyagok és az al­kalmazott technikának a megismerése szinte elengedhetetlen az olyan igényes építmények, mint a télikert esetében. Mindenkinek csak azt tudjuk tehát ajánlani, hogy látogasson el a különböző vállalkozá­sok bemutatótermeibe és beszélgessen el tájékozott szakemberekkel. Az ilyen látoga­tások alkalmával az is tisztázható, hogy a vállalkozás maga készíti-e a télikerteket vagy csak kereskedőként forgalmazza azo­kat.

Személyes látogatás

A nagyobb cégek esetében már e személyes látogatás során is lehetőség nyílik arra, hogy a cég kiállítótermében különféle téli­kerteket nézzünk meg, de általában a kisebb cégek is meg tudnak mutatni egy-két téli­kertet a telephelyen. Érdemes érdeklődni, hogy a cégek tartanak-e nyílt napot, ami­kor az építményeket összeszerelik, és a tud­nivalókat részletesen elmagyarázzák. Az első érdeklődő látogatás során segítsé­get jelenthet, ha a ház alaprajzán vagy a ter­veken kívül azt a listát is magunkkal visszük, amelynek segítségével az elképzelések konkrét formát kaptak. Ha a vállalkozások közül egyet-kettőt sikerült kivá­lasztani, már csak az van hátra, hogy a szak­emberrel találkozót beszéljünk meg a hely­színre.

A szakmailag jó ajánlat

Mivel a lakótélikertnek összhangban kell állnia a házzal, a szakember szak­mailag elfogadható ajánlatot csak a helyszín ismeretében tehet. Legyünk tehát kritikusak. A söralátétre vagy más cetlire gyorsan felvázolt rajzot és ajánlatot, valamint az azonnali szerződés­kötés esetére ígért 20% kedvezményt fo­gadjuk gyanakvással. Inkább nyugodt kö­rülmények között döntsünk, és próbáljunk pontos képet alkotni arról, milyen teljesít­mények foglaltatnak benne az ajánlatban, azaz az árban.

Ahhoz azonban, hogy a különböző ajánla­tokat érdemben össze tudjuk hasonlítani, feltétlenül részletezett ajánlatra lesz szük­ségünk.

A jó ajánlat a következőket tartalmazza:

 • az építési forma megnevezése: pl. félnyeregtető, nyeregtető;
 • külső méretek: pl. szélesség, mélység, ereszmagasság, orommagasság;
 • keretanyag, -minőség, profilrendszer: pl. fa-alumínium rendszer;
 • felületfajta és -minőség: pl. alumínium, szinterezett, színskála szerinti;
 • színmeghatározás;
 • üvegtípus: pl. hőszigetelt üveg, k-érték;
 • a tető és a homlokzat üvegmegoldása;
 • szellőzés: pl. természetes szellőzés;
 • nyílászárók fajtái és száma: pl. beáramló levegő bejutását szolgáló nyílások, integrált vészszellőzők;
 • árnyékolók típusa és száma;
 • vezérlőrendszerek, meghajtók, érzékelők;
 • vízelvezetés: pl. ereszcsatorna az eresz mentén körbe;
 • a meglévő építészeti elemekhez való kapcsolódás;
 • garancia;
 • szállítási határidők;
 • árak áfával, fizetési konstrukciók;
 • arányos rajz a ház elhelyezkedésének jelölésével (az ajánlat megbeszélésen, a vállalkozó általában bemutatja és elmagyarázza).

Tisztázzuk továbbá, hogy megrendelőként milyen munkálatokat kell előzetesen, illet­ve utólagosan elvégeztetnünk. Az is előfor­dulhat, hogy a vállalkozás átvállalja ezeket vagy egy részüket, például az építési enge­dély benyújtását, az alap elkészítését, a fű­tésszerelést, a hőszigetelt esztrich elkészíté­sét vagy a padlóburkolat lerakását. Ha valamelyik ajánlatot megfelelőnek tar­tunk, ne féljünk a vállalkozótól referencia­munkák iránt érdeklődni, amelyeket meg­nézhetünk. Ily módon lehetőségünk nyílik rá, hogy a télikertet a helyszínen megnéz­zük, és az egykori megbízót megkérdezzük a vállalkozóval kapcsolatban szerzett ta­pasztalatairól.

A költségek:

A télikert szebbé, hangulatosabbá teheti há­zunkat, azonban mielőtt kialakítása mellett döntünk, feltétlen mérlegeljük a ráfordítan­dó összeg nagyságát.

A laikus otthonteremtőben felmerülnek a kérdések. Hogyan is érdemes számolni? Mit tartsunk fontosnak? Az alapterület vagy az üvegfelület legyen-e nagyobb? Mekkora és milyen ablakokkal és nyíló felületekkel já­runk előnyösebben? Jól jön ilyenkor pár jó tanács, melyek figye­lembevételével jelentősen lefaraghatunk a költségekből anélkül, hogy a minőségről kellene lemondanunk. Az első és talán legfontosabb tétel maga a télikert anyaga.

Télikert

A különleges színek, a mozgatható tetők, a csatornafűtés mind további árnövelő tényezők.

Ugyancsak tudnunk kell, hogy a költsége­ket nem az alapterület nagysága határozza meg, hanem a beépített üvegfelület mére­te. Például 6 m2 télikert olcsóbb, ha 2×3 m az alapterülete, mintha 1×6 m-ben kivite­leznénk. A nyílófelületek tovább növelik a költségvonzatokat, míg a fix elemek ked­vezőbb árfekvésűek.

Szerkezeti kialakítások és azok hatása a költségekre:

 • 3 oldal egyenes tetővel = 1 egység
 • Sarok kialakítás =1,3-1,9 egység
 • Szegmensek kialakítása = 2-2,5 egység
 • Egyedi formák = 2,5-3 egység
 • Térbeli eltérések (pl. térben ferde alakzatok) = 4-5 egység

Az árakat befolyásoló további tényezők:

NyílásÜvegÁrnyékolás
Fix: 1Normál hőszig.: 1Árnyékolás nélkül: 1
Ablak: 2-2,5Kiemelt hőszig.: 1,5Belső: 3-4
Ajtó: 2,5-3Biztonsági üveg: 1,5—2Külső: 5-6
Toló: 3-5Hanggátló üveg: 2—2,5Motoros: 6-7
Harmonika: 5—8Napvédő üveg: 3-4Időjárás vezérlésű: 7-8
Ütésálló: 5-7

A fizetési feltételeket, a vállalás módját és határidejét, a garanciát minden esetben szerződésben kell rögzíteni.