Télikertek

Növényházak – példák a megvalósításra

A növényházak legősibb és legegysze­rűbben megvalósítható típusa a hajtató-ágy vagy melegágy. Manapság azon­ban az üvegházak építésére mutatkozik a legnagyobb igény. A fóliasátrak ezek­nél jóval egyszerűbbek, mint ahogy azt a korábbi fejezetekben bemutatott pél­dákon láttuk.

Hajtató ágyak, melegágyak

A 7-1 – 7-5. ábrán bemutatott meleg­ágynak vasbeton oldalfalai vannak fel­hajtható üvegezett tetővel. A lejtésben elhelyezett és felhajtható, ill. leemel­hető üvegtető egy-, két- és hárommezős változatban készülhet vagy fa- (7-2. és 7-3, ábra), vagy idomacél szerkezettel (7-4. és 7-5. ábra).

Vasbeton oldalfalú melegágy 1Vasbeton oldalfalú melegágy 2

7-1. ábra. Vasbeton oldalfalú melegágy vagy hajtató ágy a) nézet, b) metszet; 1 üvegkeret; 2 vasbeton fal; 3 csuklós beakasztó-elem; 4 támasztófül; 5 süllyeszték; 6 támaszrúd.

Melegágy vagy keltető ágy fa fedőke­rete

7-2. ábra. Melegágy vagy keltető ágy fa fedőke­rete a) egy-, b) két-, c) hárommezős; 1 keret; 2 borda; 3 fogófül.

A 7-2. ábrán bemutatott fedőkeret csomópontjai

7-3. ábra. A 7-2. ábrán bemutatott fedőkeret csomópontjai a) – b) metszetek; c) – d) fix és csuklós fogófülek; e) sarokkiképzés; 1 keret; 2 bordaprofil; 3 üvegezés; 4 fogóiul; 5 csukló; 6 erősítő kötés; 7 szeg vagy facsavar.

Melegágy vagy keltető ágy idomacél fedőkerete

7-4. ábra. Melegágy vagy keltető ágy idomacél fedőkerete a) két-, b) hárommezős; 1 keret; 2 borda; 3 fogó; 4 támaszfül.

A 7-4. ábrán bemutatott fedőkeret csomópontjai

7-5. ábra. A 7-4. ábrán bemutatott fedőkeret csomópontjai a), c) szélső, b) közbenső borda metszete; 1 keret; 2 borda; 3 üveg; 4 alákittelés; 5 kittelés; 6 támaszfül.

Ügyelni kell arra, hogy a tetőelemek egyrészt az oldalfalakban elhelyezett akasztófülekre akaszthatók legyenek, másrészt két ember felemelhesse és fél­rerakhassa, amíg a melegágyat művelik.

Üvegházak

A 7-6. és 7-7. ábrán bemutatott üveg­ház a legegyszerűbb változatok közé tartozik: egyik oldalon meglevő épület határolja, két végén falazott szerkeze­tű, így szerkezete is egyszerű. A szom­szédos épület és a két végfal miatt meg­felelően állékony. A faszerkezetű üveg­ház érdekessége, hogy a teljes felülete nyitható (l. a 7-7. ábrát).

Épület mellé telepített, falazott végfalú fél nyeregtetős növényház

7-6. ábra. Épület mellé telepített, falazott végfalú fél nyeregtetős növényház.

A 7-6. ábrán bemutatott növényház részletei 1A 7-6. ábrán bemutatott növényház részletei 2

7-7. ábra. A 7-6. ábrán bemutatott növényház részletei a) metszet; b) csomópont; 1 fa üvegkeret; 2 üvegezés; 3 folyóka (üvegmezőnként); 4 támasz; 5 horog; 6 csavar; 7 szelemen; 8 oszlop; 9 pánt; 10 átkötő; 11 faltő bádogozás; 12 lábazati fal; 13 épület.

A 7-8 – 7-10. ábrán látható szabadon álló üvegház önmagában merev szer­kezetajtóval, oldalsó és felső szellőztetőablakokkal készült. A váz szerke­zete is fából készül, de azzal a jó meg­oldással, hogy az időjárás viszontagsá­gainak kitett külső szorítóprofilok acélszelvények, tehát időállóbbak. Az üvegház harántarányú fa vázelemei előre elkészíthetők, felállíthatók, a hossz­irányú faelemekkel merevíthetők, majd végül beüvegezhetők. Ez a módszer jelentősen egyszerűsíti az építést, és lé­nyegében lehetővé teszi bármilyen hosszúságú üvegház építését.

Szabadon álló fa- és alumíniumszerkezetű növényház, üvegház

7-8. ábra. Szabadon álló fa- és alumíniumszerkezetű növényház, üvegház.

A 7-8. ábrán bemutatott üvegház csomópontjai

7-9. ábra. A 7-8. ábrán bemutatott üvegház csomópontjai I. a),b) 1 faoszlop és szaruzat; 2 hosszmerevítő; 3 ablakkeret; 4 ütközés; 5 betétléc; 6 takaróprofil; 7 acél (vagy alumínium) sarokléc; 8 acél (vagy alumínium) ütköző- és takaróprofil; 9 facsavar; 10 műanyag alátét; 11 csavar; 12 fémbilincs; 13 kittelés; 14 üvegezés; 15 gumicső.

A 7-8. ábrán bemutatott üvegház csomópontjai

7-10. ábra. A 7-8. ábrán bemutatott üvegház csomópontjai II. a),b) (A jelölések megegyeznek a 7-9. ábráéval).

A 7-11. és 7-12. ábrán bemutatott üveg­ház az előzővel azonos kialakítású és felépítésű, de acélprofilokból készül. Ez az egyszerű L és T profilokból össze­állított típus is bármilyen hosszúságban felépíthető. A szerkezet a talp- és pár­kányösszekötőkhöz hegesztett köracé­lokkal merevíthető.

Üvegház idomacélból hegesztett kapcsolatokkal

7-11. ábra. Üvegház idomacélból hegesztett kapcsolatokkal.

A 7-11. ábrán bemutatott üvegház csomópontjai 1A 7-11. ábrán bemutatott üvegház csomópontjai 2

7-12. ábra. A 7-11. ábrán bemutatott üvegház csomópontjai 1 oszlop és szaruzat; 2 sarokoszlop; 3 talpkeret; 4 párkánykötés; 5 taréjkötés; 6 ajtókeret; 7 takaróprofil; 8 vízvető; 9 üvegszorító léc; 10 csavarozás; 11 pánt; 12 küszöb; 13 üvegezés; 14 ék; 15 alátét kitt; 16 kittelés; 17 lemezkapocs; 18 emelési űr; 19 csomólemez; 20 ragasztás; 21 alufólia teríték; 22 cementhabarcs ágyazat; 23 lehorgonyzás; 24 lábazati betonfal.

Az előzőnél még egyszerűbb acélszer­kezetű üvegház látható a 7-13. és 7-14. ábrán.

Idomacél vázszerkezetű, nyeregtetős üvegház tolóajtókkal

7-13. ábra. Idomacél vázszerkezetű, nyeregtetős üvegház tolóajtókkal.

A 7-13. ábrán bemutatott üvegház főbb csomópontjai

7-14. ábra. A 7-13. ábrán bemutatott üvegház főbb csomópontjai a) – c) 1 közbenső oszlop vagy szaruzat; 2 sarokoszlop vagy szaruzat; 3 lapos­ acél; 4 taréjtartó; 5 takarólap; 6 üvegezőléc; 7 saroküvegező léc; 8 kapocs; 9 csavar; 10 anya és alátét; 11 alákittelés; 12 fugázó kittelés; 13 üvegezés.

Alumíniumprofilokból, az acélprofilokénál kisebb szilárdságot kihasználó, íves felső kialakítású üvegház és cso­mópontja látható a 7-15. és 7-16. áb­rán. A példa további érdekessége, hogy nem üvegezett, hanem poliészterlemez borítású. Az íves felület miatt ugyanis üvegborítással ez a megoldás nem kép­zelhető el.

Alumínium­szerkezetű, íves tetejű üvegház

7-15. ábra. Alumínium­szerkezetű, íves tetejű üvegház.

A 7-15. ábrán bemutatott üvegház csomópontjai

7-16. ábra. A 7-15. ábrán bemutatott üvegház csomópontjai a) közbenső borda; b) sarokborda; 1 alumínium C profil; 2 szorítólap; 3 sarokszorító; 4 acélborda menetfurattal; 5 csavar; 6 alátét; 7 anya; 8 rugalmas lemezcsík; 9 műanyag lemez borítás.

Fokozottan ügyelni kell a megfelelő tömítésre. A 7-17. és 7-18. ábrán bemutatott üvegház szerkezete extrudált alumíniumprofilokból készül, egyedi megoldásokkal. A szerkezetet a vázszerkezeten áthúzott csövek mere­vítik, érdekessége, hogy alkalmas két­rétegű borításra. Felül pattintható pro­filokkal rögzített hosszüreges műanyag lemez borítású, belül pedig az alumí­niumprofilok közé fóliaborítás feszít­hető be.

Előre gyártott alumíniumszerkezetű, műanyag lemez borítású üvegház

7-17. ábra. Előre gyártott alumíniumszerkezetű, műanyag lemez borítású üvegház.

A 7-17. ábrán bemutatott üvegház csomópontjai

7-18. ábra. A 7-17. ábrán bemutatott üvegház csomópontjai 1 keretváz; 2 csonk; 3 hosszmerevítő; 4 csavaros kötés; 5 üreges műanyag lemez; 6 kapocs; 7 rugalmas ágyazó réteg; 8 fólia.

Az üvegházak építésére egyre nagyobb igény van, ezért szakvállalatok, szak­emberek régen foglalkoznak már olyan előre gyártott elemcsaládok kialakítá­sával, amelyekből konszignáció alap­ján rendelve a helyszínen, az alapozás­ra csak egyszerűen fel kell állítani az üvegházat, minimális helyszíni szerelő munkával. Ezek kiselemes változata a 7-19 – 7-24. ábrán, nagyelemes válto­zata pedig a 7-25. és 7-26. ábrán lát­ható.

Kiselemekből felépíthető üvegházak 1Kiselemekből felépíthető üvegházak 2

7-19. ábra. Kiselemekből felépíthető üvegházak a) fél nyeregtetős, terepszinten kialakított változat metszete; b) oldalnézet; c) nyeregtetős, terepszinten kialakított változat metszete.

Kiselemekből felépíthető üvegházak 1Kiselemekből felépíthető üvegházak 2

7-20. ábra. Kiselemekből felépíthető üvegházak II. a) Fél nyeregtetős, süllyesztett változat metszete; b) oldalnézet; c) nyeregtetős, süllyesztett változat metszete.

Kiselemekből felépíthető üvegházak végfalai 1Kiselemekből felépíthető üvegházak végfalai 2

7-21. ábra. Kiselemekből felépíthető üvegházak végfalai I. a) terepszinten kialakítva; b)  félmagasságban feltöltve; c) egyik oldalon feltöltve, másik oldalon terepszinten kialakítva.

Kiselemekből felépíthető üvegházak végfalai II.Kiselemekből felépíthető üvegházak végfalai II. 2

7-22. ábra. Kiselemekből felépíthető üvegházak végfalai II. a) Fél nyeregtetős, terepszinten kialakítva; b) mint a), de félmagasságig feltöltve; c) mint a), de csak belső ajtóval; d) mint b), de csak belső ajtóval.

Nagyelemes üvegház elemváltozatai

7-23. ábra. Nagyelemes üvegház elemváltozatai 1 oldalfalelem 2 db; 2 bejárati végelem 1 db; 3 vég­elem 1 db; 4 tetőelem 2 db; 5 sarokkapocs 4 db; 6 oromkapocs 4 db; 7 taréjkapocs 1 db.

 A 7-25. ábrán bemutatott nagyelemes üvegház csomópontjai

7-24. ábra. A 7-23. ábrán bemutatott nagyelemes üvegház csomópontjai a) – d) 1 – 7 elem jelölése a 7-25. ábra szerint; 8 csavaros kötés; 9 üvegezés; 10 ablakkeret; 11 üvegezőkeret; 12 pánt; 13 hajlított párkány.

Mindkettő idomacél szerkezetű és egy­rétegű üvegezésű üvegházak felépíté­sére alkalmas, szinte korlátlan elhelye­zési változatokban (szint feletti, süllyesz­tett, szabadon álló, épülethez hozzáépí­tett stb.).