Télikertek

Faszerkezetű télikertek, példák

Gyakran előfordul, hogy az épület előt­ti fedett teraszt vagy tornácot úgy ala­kítjuk át, hogy felette üvegezett tető le­gyen. Ennél a megoldásnál ugyan az egyik oldal nyitott, így nem beszélhetünk télikertről, de a mögötte levő he­lyiségek világítása jelentősen javítható és a fedett térben növények nevelésére is kedvezőek a feltételek. A 7-27. és 7-28. ábrán a cserépfedéshez csatlakozó üvegfedés lehetséges csomóponti meg­oldását is bemutatjuk.

Üvegezett tetőzetű tornác

7-27. ábra. Üvegezett tetőzetű tornác.

A 7-27. ábrán bemutatott fedés csomópontjaiA 7-27. ábrán bemutatott fedés csomópontjai 2

7-28. ábra. A 7-27. ábrán bemutatott fedés csomópontjai a) – b) szaruzat csomópontjai; c) ereszkialakítás csomópontja; 1 szarufa; 2 terosztát; 3 üvegezés; 4 kittelés; 5 távtartó léc; 6 facsavar; 7 műanyag alátét; 8 takaróléc; 9 szélesített takaróléc; 10 szegő; 11 szarufa-kiegészítés; 12 ellenléc; 13 Hungisol fólia; 14 cserép; 15 alsó deszkázat; 16 takaróléc; 17 cserépléc; 18 ereszbádogozás; 19 szegő; 20 csatornadeszkázat; 21 csatornavas.

A 7-29. és 7-30. ábrán minden oldalról zárt, valódi télikert látható. A példa az általánostól főleg abban tér el, hogy egy­rétegű műanyag lemez fedésű. Ebből következően a szerkezete és a borítás rögzítésének módja rendkívül egyszerű. Hátránya, hogy a műanyag lemez nem átlátszó, és az egyrétegű kialakításnak nem igazán jó a hőszigetelő képessége. Ha nagyobb borított mezők készülnek ezzel a megoldással, akkor ügyelni kell arra, hogy a műanyag lemez alkalmas legyen a hóteher hordására is. Ilyen ese­tekben a lemez megkettőzhető.

Favázas télikert műanyag lemez borítással

7-29. ábra. Favázas télikert műanyag lemez borítással.

A 7-29. ábrán bemutatott télikert jellemző csomópontja

7-30. ábra. A 7-29. ábrán bemutatott télikert jellemző csomópontja 1 műanyag lemez; 2 gumilemez csík; 3 facsavar; 4 alátét; 5 kittelés; 6 szaruzat vagy oszlop; 7 csomólemez; 8 szelemen.

Az előbbihez hasonlóan egyszerű szer­kezetű, de üvegezett kialakítású a 7-31. és 7-32. ábrán bemutatott télikert. Az egyrétegű üvegezést ebben az esetben nem lehet csavarozással rögzíteni, ezért szükség van külső takaró-rögzítő lécre. Ennek anyaga a példa csomóponti raj­zain láthatóan csak a függőleges váz­szerkezeti elemek előtt fa, a tetőn lapos­ acél. Az eddig bemutatott egyrétegű üvegezésű, vagy műanyag lemez borítású télikertek nem fűthetők a nagy hő vesz­teségük miatt.

Nyeregtetős lakóépülethez csatlakozó télikert 1Nyeregtetős lakóépülethez csatlakozó télikert 2Nyeregtetős lakóépülethez csatlakozó télikert 3

7-31. ábra. Nyeregtetős lakóépülethez csatlakozó télikert a) alaprajz és tetőalaprajz; b) metszet és nézet.

 A 7-31. ábrán bemutatott télikert csomópontjai 1 A 7-31. ábrán bemutatott télikert csomópontjai 2 A 7-31. ábrán bemutatott télikert csomópontjai 3 A 7-31. ábrán bemutatott télikert csomópontjai 4

7-32. ábra. A 7-31. ábrán bemutatott télikert csomópontjai a) – h) 1 közbenső oszlop; 2 sarokoszlop; 3 kiegészítő oszlop; 4 szaruzat; 5 szemöldökfa; 6 bordázat; 7 talpkeret; 8 nyíló keret; 9 távolságtartó léc; 10 takaróléc; 11 üvegezőléc; 12 taréj szelemen; 13 kittágy; 14 síküveg; 15 terosztát; 16 alumínium takaróléc; 17 L alumíniumprofil; 18 facsavar; 19 alufólia csík; 20 gerinclemez; 21 csomólemez; 22 csavarozás; 23 ereszszegő; 24 korc; 25 ereszcsatorna; 26 csatornavas; 27 acélcsap; 28 vízvető; 29 gumi tömítő profil; 30 csúszó szán; 31 beépítő karmok; 32 ék; 33 biturán szalag; 34 lábazati fal.

Télen a növényeket ki kell belőlük telepíteni. A 7-33. és 7-34. ábrán bemutatott szép formálású télikert rendkívül egyszerű szer­kezetű, de már hőszigetelő üvegezésű. A nagyobb tömegű hőszigetelő üvegezés miatt a szerkezete is erősebb, az alsó váz és az üvegszorító elem össze van építve.

Lakóházhoz utólag hozzáépített favázas télikert

7-33. ábra. Lakóházhoz utólag hozzáépített favázas télikert.

 7-33. ábrán bemutatott télikert csomópontjai

7-34. ábra. A 7-33. ábrán bemutatott télikert csomópontjai a) oszlop vagy szaruzat; b) ereszkiképzés; 1 oszlop; 2 szaruzat; 3 keményfa takaróléc; 4 össze­kötő csavar; 5 távolságtartó léc; 6 gumilemez; 7 kitt; 8 hőszigetelő üveg; 9 fugázó kittelés; 10 keret; 11 csapolás; 12 szemöldöktakaró; 13 mozgási űr.

A 7-35. ábrán látható egyszerűbb alap­rajzú, zárt terű és ajtóval a szabadba nyíló télikert változatokat, valamint a 7-36. és 7-37. ábrán bemutatott össze­tett alaprajzi elrendezésű, üvegezett, szellőzőablakos, lejtős tetejű (a 7-38. ábra metszete) üvegházakat és még szá­mos változatukat lényegében háromféle (A, B és C jelű) elemből lehet összeállítani (7-39. ábra). Az egyes elemek felépítése (7-40. ábra) és összeépítésük is egy­szerű (7-41. ábra). A függőleges váz­szerkezeti elemek a bemutatott csomó­pontokon feltüntetett méretekkel épít­hetők meg, de a ferde tetőszerkezeti elemeket a mindenkori igénybevételnek, fesztávolságnak megfelelően kell mé­retezni.

Elemekből összeépíthető télikert alaprajzi változatai

7-35. ábra. Elemekből összeépíthető télikert alaprajzi változatai I. a) – b) zárt terű és sarokmegoldás; c) háromoldalas, tolóajtóval; d) – e) tolóajtós és sarokmegoldás; f) háromoldalas, két tolóajtóval.

Elemekből összeépíthető, kontyolt nyeregtetős téli kert alaprajzi változata II.

7-36. ábra. Elemekből összeépíthető, kontyolt nyeregtetős téli kert alaprajzi változata II.

Elemekből összeépíthető tompaszö­gű sarkos, tetőablakos télikert alaprajzi válto­zata III.

7-37. ábra. Elemekből összeépíthető tompaszö­gű sarkos, tetőablakos télikert alaprajzi válto­zata III.

A 7-36. és 7-37. ábrán bemutatott télikertek metszete.

7-38. ábra. A 7-36. és 7-37. ábrán bemutatott télikertek metszete.

A 7-35 - 7-37. ábrán bemutatott összerakható télikertek elemei 1A 7-35 - 7-37. ábrán bemutatott összerakható télikertek elemei 2

7-39. ábra. A 7-35 – 7-37. ábrán bemutatott összerakható télikertek elemei a) tolóajtós elem; b) fix, szellőzőablakos; c) teljes felületén fix.

A 7-35 - 7-37. ábrán bemutatott téli­kertek összeépítési csomópontjai 1A 7-35 - 7-37. ábrán bemutatott téli­kertek összeépítési csomópontjai 2A 7-35 - 7-37. ábrán bemutatott téli­kertek összeépítési csomópontjai 3

7-40. ábra. A 7-35 – 7-37. ábrán bemutatott téli­kertek összeépítési csomópontjai a) – g)1 falváz keret; 2 átkötő facsavar; 3 purhab; 4 sziloplaszt fugázás; 5 üvegtakaró léc; 6 a fal üvege­zése; 7 sarokoszlop; 8 erősítő csomólemez; 9 facsavarozás; 10 szaruzat; 11 terosztát; 12 tetőüvegezés; 13 bélésléc; 14 alumínium takaróléc; 15 takaró alumínium sarokléc; 16 rugalmas kittelés; 17 tető­ablak (típus); 18 szerelőkapocs; 19 alumínium-profil; 20 falszegő; 21 vápalemez; 22 fém csomó­lemez; 23 átkötő csavarozás; 24 szegezés; 25 eresz­bádog; 26 bádog ereszcsatorna; 27 csatornavas; 28 tő-csavar; 29 főfal; 30 vakolat.

A 7-39. ábrán bemutatott építőele­mek csomópontjai

7-41. ábra. A 7-39. ábrán bemutatott építőele­mek csomópontjai a) – I) 1 ajtószár (tokszár); 2 szemöldökkeret; 3 alsó össze­kötő; 4 nyíló szárnykeret; 5 lábazati betét; 6 üt­köző; 7 tömítő gumiprofil; 8 hőszigetelő üveg; 9 kittelés; 10 ék; 11 takaróléc; 12 osztóborda; 13 víz­vető; 14 görgő; 15 szorítóprofil; 16 sörte; 17 sín; 18 küszöbborítás; 19 vezetőprofil; 20 záró sín; 21 ke­retoszlop; 22 lábazati összekötő; 23 ablakszárny­keret; 24 pánt.

A 7-42. és 7-43. ábrán látható télikert érdekessége, hogy hazai típus faabla­kok sorolásából, fa vázszerkezet közbe­iktatásával alakítható ki. Ennek a meg­oldásnak az előnye, hogy az ablakok – a szabványoknak megfelelően – jól zárnak, jól működtethetők, de a tömör bordák jóval szélesebbek, mint az egye­di kialakítású télikert esetében.

Fa tartóvázba épített típus faablakokból készített télikert

7-42. ábra. Fa tartóvázba épített típus faablakokból készített télikert.

A 7-42. ábrán bemutatott télikerti vízszintes csomópontja

7-43. ábra. A 7-42. ábrán bemutatott télikerti vízszintes csomópontja 1 tartóváz; 2 tokkeret; 3 borító-, takaródeszka; 4 rugalmas hőszigetelés; 5 sarokléc.

A 7-44. és 7-45. ábrán bemutatott pél­da ugyancsak típusszerkezetek, erkély­ajtók sorolásából áll, tehát teljes ma­gasságban üvegezett felületű. A 7-46. és 7-47. ábrán látható télikert olyan fejlesztett változat, ahol a nyíló elemek típusszerkezetűek, a fix üvege­zésű elemek egyedi kialakításúak és a tető is üvegezett. így a bordák széles­sége csökkenthető. A vázszerkezet fel­építése után az üvegezett elemeket be­építik a vázszerkezeti elemek közé. Az illesztési hézagokat jól kell tömíteni és takaróléccel kell lezárni.

Típus erkélyajtók és ablakok sorolásával kialakított télikert

7-44. ábra. Típus erkélyajtók és ablakok sorolásával kialakított télikert.

 7-44. ábrán bemutatott télikert csomópontjai ablakokból

7-45. ábra. A 7-44. ábrán bemutatott télikert csomópontjai ablakokból összeépítve a) közbenső, b) sarokcsomópont; 1 tartóváz; 2 soroló léc; 3 sarok soroló elem.

Ácsolt favázas típus nyílászáró szer­kezetekből készített télikertÁcsolt favázas típus nyílászáró szer­kezetekből készített télikert 2

7-46. ábra. Ácsolt favázas típus nyílászáró szer­kezetekből készített télikert a) alaprajz; b) nézet.

A 7-46. ábrán bemutatott télikert csomópontjai 1A 7-46. ábrán bemutatott télikert csomópontjai 2

7-47. ábra. A 7-46. ábrán bemutatott télikert csomópontjai a) – j) 1 oszlop; 2 faváz; 3 szemöldök összekötő; 4 pár­kány; 5 keretfa; 6 szaruzat; 7 fix üvegezés; 8 lába­zati bélésfa; 9 ajtókeret; 10 ajtószárny; 11 hőszi­getelő üvegezés; 12 kittágy; 13 üvegszorító léc; 14 alátét kitt; 15 fugázó kitt; 16 ék; 17 hőszigetelő (rugalmas) réteg; 18 takaróléc; 19 alsó keményfa keret; 20 csomólemez; 21 csavarozás; 22 csator­navas; 23 ereszcsatorna; 24 korc; 25 szegőlemez; 26 végdugó; 27 szerelő, 28 takaró fémprofilok; 29 üvegtoldó fémborda; 30 kötőlemez; 31 osztó­borda; 32 szellőző; 33 ütközőperem; 34 szellőző rácskeret; 35 rácsbetét; 36 légjárat; 3 7 távtartó léc; 38 facsavar; 39 főfal; 40 vakolat; 41 padlóburko­lat; 42 ágyazó réteg; 43 aljzatbeton; 44 lábazati fal; 45 járda; 46 bitumenes kiöntés; 47 ellenlécezés; 48 fólia; 49 rugalmas szegő; 50 szarufa; 51 cse­répfedés; 52 tetőlécezés.

A 7-48 – 7-50. ábrán látható üvegház érdekessége, hogy teljes szerkezete és az abban elhelyezett nyitható és fix üve­gezésű keretek összesen négyféle pro­filból alakíthatók ki. Ez a körülmény jelentősen leegyszerűsíti az építést meg­előző előkészítő munkát. A tartószer­kezetet alkotó A jelű elem (l. a 7-49. ábrát) ragasztott fatartó, amely egyrészt megakadályozza a 60x 150 mm keresztmetszetű faelem vetemedését, elcsava­rodását, másrészt lehetővé teszi, hogy a hosszabb tartóelemek rövidebb és eset­leg kevésbé jó minőségű fából is készül­hessenek.

Négyféle faprofilból és ragasztott fatartókból épített télikert

7-48. ábra. Négyféle faprofilból és ragasztott fatartókból épített télikert a) alaprajz; b) nézet.

Favázas, műanyag lemez burkolatú és fedésű télikert

7-49. ábra. Favázas, műanyag lemez burkolatú és fedésű télikert.

A 7-51. ábrán bemutatott télikert főbb csomópontjai

7-50. ábra. A 7-49. ábrán bemutatott télikert főbb csomópontjai a) – c) szaruzati részletek; d) ereszcsomópont; e) oszlop és burkolat csatlakozása; 1 egy cellasoros, 2 két cellasoros műanyag lemez; 3 rugalmas kitöltő anyag; 4 terosztát; 5 tömítő profil; 6 gumicső; 7 szaruzat; 8 oszlop; 9 keretváz; 10 távtartó léc; 11 keményfa takaróléc; 12 facsavar; 13 alátét; 14 fém takaróprofil; 15 szerelőprofil; 16 légcella; 17 konzol; 18 fémprofil; 19 fa szorítóléc; 20 szegezés.