Természetes kövek

Szakismeret – természetes kövek és kialakulásuk

Fajták:

  • Szilikát: Pl. az amfibolit (szarufény), amely a zöldtől a feketéig változó színű, kemény anyag.
  • Csillám: Színtelen/fehér vagy sötétbarna/fekete.
  • Málladékok: Mindenféle színben léteznek a puhától a kemény anyagokig.
  • Kicsapódó anyagok: Megjelenésük változatos, az átlátszótól a feketéig terjed.

Az ásványok kombinációiból sokféle kőzet jön létre. Az összetétel határozza meg a kőzetek fő tulajdonságait: a keménységet, a küllemet, az előfordulás gyakoriságát, és a megmunkálhatóságot.

A tulajdonságoknak megfelelően a kőzetek különböző csoportokat alkotnak, ezek a következők:

  • magmás kőzetek,
  • üledékes kőzetek,
  • átalakult kőzetek.

A magmás kőzetek közvetlenül a föld belsejében lévő olvadt kőzettömegből, a magmából jönnek létre. Ha a magma a földkéreg alatti üregben szilárdul meg, akkor mélységi magmás kőzet jön létre. Tipikus mélységi magmás kőzet többek között a gránit, a gabbró, a diorit vagy a szienit.

A nagy és tartós nyomás a kőzetet a rendelkezésre álló hely optimális kitöltésére kényszeríti, így alapvetően szabályos geometriai alakzatok, kristályok jönnek létre. Ha a magma a megszilárdulás előtt felszínre tör, ún. kiömlési kőzetek jönnek létre. Ezek közé tartoznak a bazalt, a kvarcporfír, valamint a porózus lávakövek és tufák.

Bár a kiömlési kőzetek alkotóelemei magmás eredetük folytán ugyanazok, mint a mélységi kőzeteké, egészen más kőzetté alakulnak azáltal, hogy áttörik a Föld kérgét. A nagy nyomás megszűnése és a hirtelen lehűlés miatt a kőzet molekulái csak ritkán rendeződnek kristályrácsba. A kiömlési kőzeteknek így nincs teljes kristályos szerkezetük, csak ún. zárványok (kristály kezdemények) vannak bennük.

A kiömlési kőzeteket létrejöttük miatt vulkanikus kőzeteknek is nevezik. A porózus vulkanikus kőzeteket pedig gyakran lávakőnek hívják. Szigorúan véve a láva a földkéregből kilépő, még forró és folyós magma megnevezése. A megszilárdult láva, a lávakő egy nagyon fontos építőkő.

Az üledékes kőzetek kialakulása

A) A régebbi kőzetek mállásából, mechanikus úton

A szél, a víz és jég (a jégkorszakban) a málladékot elhordja és laza üledékként lerakja. Az üledékréteg folyamatos vastagodásával az alsóbb rétegekben megnövekszik a nyomás és az esővíz kötőanyagokat (mész, agyag, kvarc) mos bele a lerakódott szövetbe, amely végül megszilárdul.

Mechanikus úton létrejött üledékes kőzetek a homokkövek, konglomerátok és breccsák. A szűkebb értelemben vett homokkövek túlnyomórészt vagy kizárólag kvarchomokból állnak, bár gyakran többféle kötőanyag is előfordul bennük, amitől színezetük is változatos. A konglomerátokban a szállítás során (pl. patakok által) lekerekedett, míg a breccsákban éles kőtörmelék található, amely helyben ágyazódott be a kötőanyagba.

B) Kémiai reakciók útján

A kémiai üledékek kémiai reakciók termékei. Ebben a csoportban építőkőként elsősorban a mészköveknek van jelentőségük. Ezek kötőanyaga a fogainkban és csontjainkban is található kalcium.

Kőzetek felépítése és alkotóelemei

A vízben oldott kalcium bizonyos körülmények között mészüledékként vagy cseppkőként kiválik. Ilyen körülmények között alakul ki a ritka fagyálló mészkövek egyike, a travertin. A tengerek öbleiben a meszes üledék lerakódásából jöttek létre a réteges mészkövek. A vízzel elárasztott időszakoknak megfelelően jöttek létre a karbonátokból a különböző vastagságú lemezes mészkőlerakódások.

A solnhofeni lemezes mészkő

A solnhofeni lemezes mészkő

A solnhofeni lemezes mészkő a benne talált kövületek -, mint pl. az Archaeopteryx nevű ősmadár – révén vált ismertté. Ezt a kőfajtát sima felülete miatt hosszú ideig kőnyomatokhoz használták nyomólemezként.

A tömbös mészkövek elhalt élőlényekből állnak. A tengerek kis élőlényei gyakran növesztettek védőpáncélt mészből. Elpusztulásuk után a mészvázak a tenger fenekére süllyedve a nagy víznyomástól összetömörödtek. A tömbös mészkövek ma a mész és cementgyártás alapanyagai. Ismert fajtája az ún. „juramárvány”. Az átalakult kőzetek hő, nyomás vagy kémiai reakció hatására alakultak át valamely más kőzetből.

A valódi márvány nagy nyomáson, nagy hőmérsékleten alakult át üledékes mészkőből. Többnyire tektonikai események (pl. földrengések) alkalmával az üledékek saját tömegüknél fogva vagy áramlások hatására nagy mélységbe süllyedtek. A nagy mélységben uralkodó nyomás hatására aztán kristályos szerkezet alakult ki, amely szabad szemmel is jó látható. Egy szintén jól ismert átalakult kőzet a pala.