Vakolat

Könnyűvakolatok, könnyűhabarcsok

Könnyű alapvakolatok

A könnyűvakolat (vagy akár a könnyű alapvako­lat) fogalma nincs egyértelműen meghatározva. Ez azért is okoz problémát, mert ezzel a névvel olyan termékeket is illetnek, amelyek csak nevük­ben könnyűvakolatok, ill. olyanokat is, amelyek valóban megfelelnek a DIN 18 550 szabvány 4. fejezetében leírtaknak. Mivel ezek között a va­kolatok között jelentős minőségbeli különbségek vannak, az összetétel és az épületfizikai jellemzők megismerése mindenképpen hasznos a különbségek megismerése szempontjából.

Mik azok a könnyűvakolatok?

A könnyűvakolatok olyan vakolatok, ame­lyeknek kicsi a szilárdságuk és alacsony a rugal­massági modulusuk. A nyomószilárdság 2,5-5,0 N/mm2 között van. A homok különböző fajtái mellett (amelyek sűrű szerkezetű adalékanyagok), a könnyűvakolatok és más gyári szárazvakolatok előállításához pórusos szerkezetű adalékanyagokat használnak fel.

A legfontosabb könnyű, ásványi adalékanyagok közé tartozik: a perlit, vermikulit, duzzasztott agyagkavics, duzzasztott pala, habüveg, és horzsakő. Szerves anyagú, könnyű adalékanya­gokként főképp polisztirolgyöngyöket használnak. A könnyű adalékanyagok alapvetően befolyásolják a hővezető képességet, a nyomószilárdságot és a rugalmassági modulust.

A könnyűvakolatokat elsősorban nagy hőszige­telő képességű falazatokhoz fejlesztették ki, ilyen például a pórusbeton, a porózus tégla, a horzsakő vagy kohóbeton falazóblokk, a könnyűbeton és az egyéb könnyű falazatok. A régi épületek felújítá­sakor jelentkező speciális problémák megoldására speciális könnyűvakolatokat is kifejlesztettek, pél­dául vegyes, ill. terméskő falazatokhoz, valamint enyhén repedezett és sókivirágzásos alapfelüle­tekhez.

Fontos, hogy a teljes vakolatrendszert a könnyűvakolat és fedővakolat mechanikai és fizikai tulajdonságaihoz igazítsák, és a szerves adalék­anyagot tartalmazó könnyűvakolatra semmiképp se kerüljön oldószertartalmú bevonat! Figyelembe kell venni, hogy a legtöbb könnyűvakolatra csak ásványi alapú záróvakolatot vagy bevonatot lehet felvinni, és csak néhány gyártó kínál speciális záróvakolatokat az ilyen rendszerekhez.

Könnyűagyag habarcs

Az ún. könnyűagyag habarcsokat réskitöltésként és főképpen a fachwerk-szerkezetű házak falszakasza­inak vakolására használják. Mivel ezeket a vakola­tokat géppel is fel lehet dolgozni, alkalmazásuk sok időt takarít meg, így az ilyen falszakaszok kivakolása egyre nagyobb szerepet kap a kifalazás mellett.

Ezek a vakolóhabarcsok 80%-ban égetett agyagból, mészből és egy gyorsan kötő cementfajtából áll­nak. A speciális pórusgeometria és póruseloszlás lehetővé teszi, hogy a víz az alapfelületből hamar elszivárogjon, így a faszerkezetből hamar távozik. Ezenkívül a könnyűvályog habarcsok a hőszigete­léssel, tűzvédelemmel és az ilyen szerkezeteknél szükséges rugalmassággal szemben támasztott követelményeknek egyaránt megfelelnek.