Vakolat

Repedés helyreállítás vakolattal, rugalmas repedészárással

Az egyedi repedések utólagos helyreállítása során a legtöbb esetben szükséges az összefüggő felüle­teket végül egységes bevonattal ellátni. A repedést körülvevő vakolatszerkezetet minden szabály szerint különböző mértékben, például simítással, módosítjuk, és a módosítás vakolatszerkezet és szemcseméret szerint is a bevonóanyaggal történő, síkszerű bevonás után még felismerhető. Erre az egyes helyreállítási eljárásoknál már nem utalunk külön.

WTA-adatlap ajánlása repedések áthidalására

Ennek az egyszerű és könnyen kezelhető eljárásnak mégis van gyakorlati létjogosultsága, mivel az alárendelt homlokzatfelületeknél és megfelelő bevonatrendszerrel kombinálva számos esetben készíthetünk esztétikai szempontból helyet­tesíthető felületet kevésbé költséges helyreállítási ráfordítással. A „Homlokzatok megrepedt vakola­tainak értékelése és helyreállítása” c. WTA-adatlap az egyedi repedések helyreállítására három eljárást javasol: a merev repedészárást, a repedésáthidalást vakolattal, valamint a rugalmas repedészárást tágu­lási hézaggá való átalakítással.

Olyan vakolatrepedéseknél, amelyek repedésszéles­ség-változásai messzemenően lecsillapodottnak te­kinthetők, például az átlósan a falazatnyílások (ab­lakok, ajtók stb.) sarokpontjaitól kiinduló repedések (rovátkolt repedések), vagy egyéb szerkezetfüggő repedések esetén, amelyeknél az épület- vagy alta­laj-alakváltozások kizártak, az ún. merev repedés­zárás átgondolt felújítási intézkedésnek tekinthető.

Repedés kezelése

Itt a meglévő repedéseket megfelelő szélességben és mélységben megnyitjuk, és a repedés széleit az aljzatot megszilárdító alapozással látjuk el. Végül magát a repedést tágulásra képes habarccsal (pl. műgyanta-módosított ásványi finomhabarccsal vagy szerves kötésű finomhabarccsal) a hézag teljes kitöltésével ki kell tölteni. A meglévő fedő vakolat­szerkezetet végül ismét lehetőség szerint megfelelő minőségben ki kell egyenlíteni.

Természetesen számos esetben a vakolt területeket is fel kell újítani a repedés mentén. A fedővakolatot minden esetben kopogtatással meg kell vizsgálni, a lehetséges üregekre vonatkozóan. A vakolatban lévő repedés miatt a repedés szélén ún. hántolófeszültségek ke­letkeznek, amelyek többé-kevésbé széles repedést eredményeznek, adhéziós zavarokkal.

Repedésáthidalás vakolattal

Olyan vakolatrepedések, amelyeknél jóformán már semennyi elmozdulás nem várható, ill. az alacsony maradványátalakulással (< 0,2 mm) bíró szerke­zetfüggő repedések, és az anyagváltásnál a vako­lataljzatban keletkező repedések a vakolatrendszer alkalmazásával készített repedésáthidalással hely­reállíthatók. Ehhez két lehetőség áll rendelkezé­sünkre.

A meglévő alapvakolatot a repedés mindkét ol­dalán kb. 20 cm szélességben, majd a fedővakolatot még további 5 cm szélességben el kell távolítani. Végül a repedésre elválasztóréteget hordunk fel, mielőtt végleg felszerelnénk a vakolathordozót (pl. egy ponthegesztett dróthálót kb. 12 mm lyukbőséggel, és legalább 1 mm drótvastagsággal, vagy rabichálót). A drótháló és az aljzat távolságának kb. 5 mm-nek kell lennie, a széleken pedig kb. 25 cm-es távolságban kell rögzíteni. Ez a repedés­terület végül két rétegben kerül bevakolásra, és a meglévő vakolatszerkezet az utolsó réteggel ismét illesztésre kerül.

A másik alternatíva esetén a fedővakolatot a repedés mindkét oldalán kb. 20 cm szélességben eltávolítjuk, majd ezt követően az alapvakola­tot további kb. 15 cm szélességben és 4-5 mm mélységben kivéssük vagy kimarjuk. A meglévő repedést végül kb. 1 cm szélességre tágítjuk, és a repedés széleit az aljzatot megszilárdító alapozással látjuk el, mielőtt a repedést hézagtömítő masszával töltenénk ki. Az ezt követő hálókiegyenlítő réteg készítése során a vasalathabarcsba lúgálló és magas szakítószilárdságú üvegszálas hálót ágyazunk, mie­lőtt az új fedővakolatot felhordanánk és a meglévő vakolatszerkezethez igazítanánk.

Rugalmas repedészárás (átalakítás tágulási hézaggá)

Bizonyos esetekben, például messzemenően egye­nes vonalban futó repedéseknél, nagyobb repe­désperem-elmozdulásokkal, olyan helyzetekben, amikor általában látható tágulási hézaggá történő átalakítás optikai szempontból elfogadható (pl. épü­letcsatlakozási élek, födémtámaszok alatti vízszin­tes repedések vagy különböző szerkezeti elemek közötti repedések), kínálkozik az a megoldás, hogy a szükséges repedés-helyreállítást tágulási hézag kialakításával oldjuk meg. Ehhez az ún. rugalmas repedészárást alkalmazzuk, ami vagy a megfelelő, rugalmas / hőre lágyuló tágulásihézag-profilokból álló hézagrendszerek beépítésével, vagy rugalma­san kitöltött hézagként készül.

Lépések

Ehhez a meglévő repedést a vakolat teljes vas­tagságán átnyúló módon hézaggá bővítjük, amely­nek szélessége a várható repedésperem-elmozdulás négyszerese, de mindenképpen legalább 8 mm. Ezt követően a hézag peremeit ellátjuk az aljzatot meg­szilárdító alapozással, és a hézag mögé habzsinórt töltünk. Végül ezt a területet plasztikus-rugalmas hézagszigetelő masszával hézagoljuk. Ehhez a művelethez adott esetben átkenhető hézagszigetelő masszát kell választani, akkor is, ha a bevonatré­tegben finomrepedések léphetnek fel.