Vakolat

Szabad kézzel formált stukkó készítése

A vakolatok választás során a legfontosbb hogy olyan vakolatot válasszunk amely hosszú időtálósággal rendelkezik, nem repedezik meg, egy hatékony védőréteget képez a homlokzat külső felületén. Különösen hasznos, ha olyan összetevőket tartalmaz, aminek következtében javítja a falszerkezet hőtechnikai tulajdonásait. A kerámiagömböket tartalmaző hőszigetelő bevonat egy rendkívűl hasznos plusz funkcióval rendelkezik.

Vannak olyan stukkódíszek és formák, amelyeket sem sablonnal, sem negatív formával nem lehet elkészíteni. Az ilyen formák készítésekor az épületszobrász spaklival – és szükség esetén más speciális szerszámokkal – dolgozott, és szabad kézzel formálta meg azokat. A nagyon filigrán díszítésekhez pedig „fogorvosi felszerelést” használtak, amellyel néhány milliméteres nyílásokat, éleket, hornyokat és díszítéseket is el lehetett készíteni.

Természetesen az ilyen aprólékos díszítéseket már korábban is csak a belső térben készítették, mert az időjárás viszontagságainak kitett kültéri díszeknek a stukkókészítők nem jósoltak túl hosszú élettar­tamot. Ezért a kültéri stukkódíszeknek általában zárt, lekerekített a formája, hogy a csapadék ne tegyen kárt bennük, ne szennyezze őket. Ezeket az alapelveket a középkori építőmesterek hagyták ránk, ezért a műemlékek helyreállítása és felújítása során is nagyobb figyelmet kellene fordítani rájuk!

A szabadon formált stukkó felülete

A szabadon formált stukkónak lehetőleg minél simább legyen a felülete, azokon a helyeken is, amelyek nem láthatók, de ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Minden formát, a hornyokat is beleértve úgy kell kialakítani, hogy a víz ne tudjon belefolyni, ne álljon meg rajta, akadálymentesen lefolyhasson róla. Továbbá a habarcs felületét simítóléccel, glettvassal annyira tömöríteni kell, hogy a pórusokban ne üljön meg a víz.

Természetesen a szabad kézzel felhordott stukkó­hoz is használtak mintarajzot, életnagyságban, hogy adott esetben bizonyos részleteket valós méretben tudjanak átvinni vagy összehasonlítani. Ezeket a szükséges segédvonalakkal együtt grafitceruzával vagy rajzszénnel rajzolják fel az alapfelületre. Ola­jos alapanyagú krétát nem tanácsos használni, mert az csökkenti a felület tapadását. Majd következik az a módszer, amellyel régebben már magát a skiccet vagy rajzot is készítették: ecsettel, mészfestékkel húzzák ki a rajzot. A különbség hamar világossá válik: festésnél a vonalvezetés sokkal lágyabb, ez­zel szemben a grafit, ill. szén már anyagánál fogva is sokkal durvább, keményebb.

Ha kész a rajz, a kontúrokon belüli területen kőműveskalapáccsal felverik, érdesítik a vakolatot, hogy az egymásra kerülő rétegek jobban tapadja­nak. Aztán azokon a helyeken, ahol nagyobb lesz a stukkó kiülése, mérettől függően szegeket vagy kampókat ütnek a hátszerkezetbe, amelyeket hor­ganyzott drótokkal összekötnek, dróthálót hozva létre. Miután az aljzatot jól előnedvesítették, a rajz­nak megfelelően elkezdik felhordani a habarcsot. Már a durvább szemcséjű habarcs felhordásakor is kell arra figyelni, hogy az kövesse és kiadja a maj­dani díszítőelem formáját.

Habarcs felhordása

A habarcs felhordásakor és esetleges kiegészítésekor, egészen a végleges forma eléréséig a legfontosabb, hogy folyamatosan, újra és újra jól le legyen simítva, megfelelő erő kifejtésével a kellő tömörség érdekében. Nagyobb, összefüggő formáknál természetesen itt is lényeges, hogy azok egy mozdulattal nyerjék el formájukat, tehát mindenképpen egy munkamenetben készül­jenek! Ha erre nem figyelnek, és már felhordták a habarcsot, esetleg az már meg is száradt, akkor el kell vágni a formát. Ez a habarcs kötésétől, keménységétől függően spaklival vagy hurokkal

Feltűnő terrakotta-munkák

történik. Ez utóbbi egy két oldalán élezett, sűrűn bevagdosott acélszalag, amit különféle gyűrűkké hajtanak és nyéllel fognak össze. A kontúrok vágá­sánál arra kell ügyelni, hogy a habarcs ne törjön le az esetleges repedések mentén. Ebben az esetben a kontúrt ki kell javítani. Amikor már majdnem kész a felhordás, a kon­túrok mellett el kell kezdeni dolgozni a felületen is. Ha még elég puha a habarcs, ezt meg lehet tenni azzal a spaklival, amellyel felhordták a habarcsot.

Ebben a fázisban az a fontos, hogy bár a kontúrok szépen kirajzolódtak, és már látható a leendő díszítés formája, a durvahabarcs felülete még nem a végleges felület, tehát megfelelő tapadási felületet és elegendő helyet kell biztosítani a még ezután felhordandó finomhabarcs számára.

A következő réteg fogadásához elengedhetetlen, hogy az aljzat még elég nedves legyen, nehogy a frissen felhordott habarcsból hirtelen elszívja a vizet. A finomhabar­csot olyan vastagságban kell felhordani, hogy még a finomabb struktúrák, elemek kialakításakor se bukkanjon elő az alatta lévő réteg (durvahabarcs). Annak ugyanis az a hátránya, hogy a benne lévő durvább szemcsék miatt egyszerűen nem lehet simítani.

Stukkó anyagfelhasználása

Stukkó készítésénél nem szabadna túl­ságosan spórolni az anyaggal az egyes rétegek felhordásakor! Már csak azért is betartandó ez az alapelv, nehogy a habarcs „kiégjen”. Erre időben kell gondolni! Ezenkívül azt is szem előtt kell tartani, hogy a rétegfelépítés kövesse a „puhát a keményre” elvet. Ez viszont megintcsak azzal jár, hogy a külső finomhabarcs réteg kevésbé ellenálló mind az időjárás viszontagságaival, mind mecha­nikai behatásokkal szemben.

A finomhabarcs felületét egészen az apró rész­letekig lehet formálni

Mindamellett a fo­lyamatos formálás, nyomás, simítás következtében karbonátosodás léphet fel a kötőanyag felgyűlése miatt. Ma ezt károsnak tartják, és megpróbálják megakadályozni. Régebben ezt egy kissé máskép­pen ítélték meg. Úgy tartották, a karbonátkéreg egyfajta védelmet jelent az időjárás viszontagsága­ival és a mechanikai sérülésekkel szemben.

Hogy a kötőanyag felszínen való felgyűlése miatt mégse legyen túl sovány a habarcs az alsóbb rétegekben, az épületszobrászok egy egyszerű és évszázadok óta jól ismert módszerhez folyamodtak: a simítás, formázás során az egyes rétegekhez víz helyett a szükséges mennyiségben mésztejet adagoltak. Így akadályozták meg, hogy a már meglévő rétegekből a felszínre vándoroljon a kötőanyag. A mésztejet ecsettel vitték fel, és mindig a minta irányába – tehát a stukkó formáját követve. Ez volt az utolsó réteg a színezés előtt, és – ami fontosabb – ez adta a felület végső simaságát, fényét.

Gipszfaragás

A stukkótechnika egyik különleges, művészi alkalmazása a gipszfaragás. A 20-as, 30-as években sűrűn alkalmazott technikában nemcsak ornamentális, hanem figurális díszítés is megjelenik. Tulajdon­képpen a negatívot faragták – ez azt jelenti, hogy a formát mintagipszből öntött lapokba faragták, aztán a megfelelő helyre rögzítették.

Szintén a stukkótechnikához tartoznak az ún. kagylós grották

A stukkókat díszítő motívumokhoz hasonlóan, mint például a tojáslécek, gyöngysorok, tölgy- és babérkoszorúk, itt kagylókat és csiga­házakat használtak díszítésre. A legkülönfélébb színű és formájú kagylók és csigák a legtöbbször héjként veszik körül a teljes tagozatot. A grottákat emellett gyakran tufa és cseppkő, valamint gyöngy, üveg- és tükördarabok is díszítik.

Ezenkívül meg kell említenünk, hogy a reneszánszban nemcsak a medalionokat, hanem gyakran a levéldíszes pál­cákat, a girlandokat és a virágdíszeket is égetett agyagból (terrakotta) készítették. De ezeket az elemeket is az épületszobrászok ragasztották a főmotívumra vagy köré, éppen úgy, mint az előre gyártott stukkódíszeket.