Allergiamentes otthon

Hordozható légtisztítók, allergén hatásuk

Az allergiában szenvedőknek időnként ajánlják a légszűrők és ionizálók haszná­latát. Míg azonban a kutatások kimutat­ták, hogy a HEPA-val (nagy hatékonysá­gú, szemcsés légszűrővel) felszerelt szerkezetek enyhíthetik az aszt­ma tüneteit, ha atkatávoltartó ágyhuza­tokkal együtt használják, ar­ra semmi bizonyíték sincs, hogy az ionizálók segítenének. A páracsökkentő szerkezetek és légkondicionálók bizo­nyos esetekben segíthetnek, de a párásí­tó készülékek sokszor inkább csak ront­ják az allergiások állapotát.

Légszűrő készülékek

Ezek a készülékek felfogják a szennyező anyagokat, miközben egy ventilátor speciális szűrőkön fújja át a levegőt. Eredetileg azért tervezték, hogy ki­sebb, zárt helyekről, ahol a háttérzaj el­nyomja a készülék hangját – mint egy hi­vatali váró -, eltávolítsák a szennyező anyagokat, például a dohányfüstöt.

Az atkaallergént csökkentik?

Vannak kétségek afelől, hogy a légszűrők eltávolítják-e az atkaallergént, ám ez valószínűleg a szűrő típusától függ. A kutatások azt bizonyítják, hogy a HEPA-szűrővel felszerelt készülékek enyhítik az atkaérzékenyek asztmás tü­neteit, amennyiben atkavédő huzattal felszerelt ágyakkal együtt használják. Lét­fontosságú azonban, hogy az atkák ellen folytatott harcot a szőnyegek eltávolítá­sával és a szellőzés javításával kezdve te­gyük, és megtegyük mindazokat a lépéseket, amelyek biztosítják, hogy kevesebb por legyen a levegőben.

Páracsökkentő készülékek

A páracsökkentő készülékek működé­sének alapja a levegő lehűtése, miáltal a felesleges páratartalom lecsapódik egy tartályban, amely vagy automatikusan ürül, vagy ki kell üríteni. Kaphatók olyan egész házra kiterjedő páracsökkentő ké­szülékek, amelyek állítólag az egész la­kásban ötven százalék alá csökkentik a relatív páratartalmat. Amennyiben ez igaz, valószínű, hogy kihatnak a penészesedésre és az atkák számára is.

Nyáron azonban a páracsökkentő által kibocsá­tott hő túlságosan felmelegítheti a házat, így szükségessé teszi a légkondicionáló beszerelését is. Kisebb készülékek segíthetnek egy beázott vagy újonnan vakolt helyiség ki­száradásában, de a levegő minőségének javításában nagy valószínűséggel nem ját­szanak jelentős szerepet.

Párásító készülékek

Ezek a készülékek növelik a levegő nedvességtartalmát. Miután a hétköz­napi emberi tevékenység eleve sok víz­párát termel, általában nem tesz jót, ha még tovább növeljük a le­vegő páratartalmát. Egészségügyi szem­pontból a túl, száraz levegő általában jobb, mint a túl párás. Időnként panasz­kodnak az emberek, hogy a központi fűtés kiszárítja a levegőt.

Ennek oka azonban az, hogy a relatív páratartalom csökkent, nem pedig a köz­ponti fűtés vont ki nedvességet a le­vegőből. A párásító készülék használa­ta komfortosabb érzést nyújthat, de a penészesedésnek és a poratkáknak is kedvezőbb körülményeket biztosít. Használatuk helyett próbáljuk meg inkább alacsonyabb fokozatra állítani a központi fűtést!

Mi több, a párásító készülékek víz­tartállyal működnek; ez pedig melegágya lehet a baktériumoknak és penészgom­báknak. Az elpusztult penészallergén még akkor is bekerülhet a párásított le­vegőbe, ha a készülék elpusztítja ezeket a mikroorganizmusokat.

Asztma. Vannak betegségek, például a krupp, melyeket enyhít a párásító, de az inhalá­lás legalább olyan hatékony. Ha egy aszt­más gyermeknek éjszaka légzési nehéz­ségei vannak, az okot az orvosnak kell megtalálnia, és kezelnie.

Légkondicionáló készülékek

A legtöbb otthoni légkondicionáló készülék- beleértve az önálló szerkezete­ket is – egyszerűen csak hűti és újrafor­gatja a levegőt a működési területén belül; nem hoz be szükségszerűen friss kinti levegőt. Ezt nem lehet mindig ész­revenni – mivel az önálló légkondicio­náló szerkezeteket általában egy ablak­ba építik be, s az emberek azt feltételezik, hogy működésük része, hogy a benti levegőt kintire cseréljék. Valójában az ablakban való elhelyezés a legkézenfekvőbb módja a bentről elvett hő leadásának.

Önálló és központi légkondicionálók

Az önálló szerkezetek rendszerint semmilyen szűrővel nem rendelkeznek, míg a központi légkondicionáló rendsze­rek szűrőit általában a hűtőrendszer vé­delmére tervezték, és át kell szerelni, ha azt akarjuk, hogy az allergiában szenve­dőknek is hasznára legyenek.

Az önálló szerkezetek (és a központi rendszerek kürtőjének) rendszeres kar­bantartása megakadályozza a porlerakó­dást, valamint a penészgomba és baktéri­umszennyeződés kialakulását; ha a hűtés lekapcsolása után még harminc percig já­ratjuk a szerkezetet, az segít a szerkezet kiszárításában és megakadályozza penészesedését.

A légkondicionálás előnyös lehet a vi­rágpor-allergiában szenvedőknek, mert a poilenszezon csúcsidejében zárva lehet tartani az ablakokat. Segíthet a relatív pá­ratartalom lecsökkentésében is, s ezáltal visszaszorítja az atkák számát és a penészesedést

Az ionizálók hasznosítása

Az ionizáló készülékek hatékonyan távolítják el az olyan részecskéket a levegőből, mint a penészgomba spórák, bár terjedelmük elég korláto­zott. Az eltávolított részecskék a különböző felületeken telepszenek meg, például bútorokon és falakon, ahonnan esetenként nehéz eltávolíta­ni őket. Vannak, akik függönyt akasz­tanak az ionizáló mögé, hogy könnyebben összeszedjék az ionizáló által a levegőből lerakódott koszt.

Ha az ionizáló kipróbálása mel­lett dönt, az alábbi tippek segíthet­nek, hogy a készülék hatékonyabban tisztítsa a levegőt:

  • Az ionizálót közvetlenül egy könnyen tisztítható, nem fém felület széle előtt helyezzük el, távol a padlótól és a falaktól!
  • Fordítsuk az ionizálót a szoba felé, és a különböző tárgyakat tartsuk távol az elejétől és oldalaitól!
  • Soha ne tisztítsuk bútorfényező­vel, mert ez befolyásolhatja a működését, ehelyett használjunk egy nedves (nem vizes) ruhát!

A szobanövénykérdés

Sok kérdés merült fel a szobanövé­nyek légszűrő szerepével kapcsolat­ban. Az 1980-as években a NASA által – egy űrkutató program kereté­ben – támogatott kutatások arra az eredményre jutottak, hogy bizonyos szobanövények hatékonyan távolítot­ták el az illékony szerves vegyülete­ket, köztük a formaldehidet, az épü­letek levegőjéből. A tanulmányokat zárt tesztkamrákban végezték, később pedig egy kicsi, szorosan le­zárt építményben, amelyet „bioház”-nak neveztek.

Az utóbbi években számos kiemelkedő, növény alapú lég- és szennyvíztisztító rendszert terveztek és helyeztek el középületekben. Azonban gyerekcipőben járunk még annak terén, hogy növényeket hasz­náljunk fel ökológiailag megtervezett rendszerek részeként az egészséges beltéri környezet kialakításához. To­vábbi kutatásokra van szükség, hogy megtudjuk, hogyan használhatnánk a növényeket otthoni környezetünk ja­vítására. Addig sem szabad elfelejte­nünk, hogy bármilyen fokú is a növé­nyek légtisztító hatása, növelik a levegő páratartalmát és talajuk tápot adhat a penészgombáknak.