Allergiamentes otthon

Hogyan fűtsünk? Harc a poratka allergia ellen

Mindössze egy generációval ezelőtt a konyhai tűzhely vagy a nappali kandal­lója biztosította az otthon melegét, míg a többi helyiség jóval hűvösebb volt. A mai modern fűtéstechnikák lehetővé teszik, hogy kényelmes és könnyű vise­letben lehessünk az egész lakásban.

Nagyobb árat kell azonban fizetnünk fűtésrendszerünkért, mint a kifizetett pénz – a megteremtett környezet ideális a házi poratkák számára. A melegebb házak megemelkedett pá­ratartalmukkal, szőnyegeikkel és kárpitjukkal igazi melegágyat teremtett az atkapopulációnak – különösen a háló­szobákban, ahol életünk egyharmad ré­szét töltjük.

Lecsökkent szellőzés

Ugyanakkor a nyílászárók és a lakás szigetelése – az extra hő benntartására – nagyon lecsökkentette a szellőzést, aminek eredményeként megemelkedett a belső szennyező anyagok szintje. Ezek közé tartoznak a fűtőanyagok elégetéséből származó szennyeződések, amelyeket általában az égés melléktermékeinek hívunk. E gázok, például a kén-dioxid, magas szintje súlyosbíthatja az asztmás állapo­tokat.

Az égés forrásai és melléktermékei

Az égés minden forrása mellékterméket termel. A források számának csökkentésével az égésgázokat is csökkenthetjük otthonunkban.

Gyakori források

 • széntüzelésű kályhák
 • fatüzelésű kályhák vagy kandallók
 • gáztűzhelyek
 • gázüzemű ruhaszárítók
 • gáz- és olajtüzelésű vízmelegítők, kazánok és bojlerek
 • propán-bután gázkályhák
 • petróleum kályhák
 • olajlámpák
 • gyertyák és aromaterápiás lámpák
 • dohányfüst
Az égés melléktermékei

 • víz
 • nitrogén – dioxid
 • nitrogén – oxidok
 • kén – dioxid
 • kéksav v.cián – hidrogén (HCN)
 • szén- mononxid
 • szén – dioxid
 • formaldehid
 • szénhidrogének, például propán, bután, benzol
 • szemcsés anyagok

Tüzelőeszközök

A tüzelés elkerülhetetlen mellékter­mékeket is eredményez, azaz vizet, szi­lárd (szemcsés) anyagokat és a fűtőanyagtól függően többféle gázt. Ez minden tüzelőeszköz eseté­ben így van. Ha ezek a melléktermékek bekerülnek az épület légterébe, légzőszervi tüneteket, például tüsszögést, köhögést, sőt asztmás rohamot is okozhatnak a náthában vagy asztmá­ban szenvedőknél. A nitrogén-oxidok megemelkedett szintje megnövelheti a légúti fertőzések számát is a gyerme­keknél.

 Az alábbi tanácsok betartása segíthet az égési melléktermékek mini­mális szinten tartásában:

 • A lehető legkevesebb tüzelőeszközt tartsunk otthonunkban!
 • Rendszeresen – évente egyszer – ellenőriztessük a tüzelőeszközöket szakemberrel!
 • Ügyeljünk arra, hogy a kémények és a kürtők megfelelően működjenek!
 • Szellőztessük otthonunkat megfelelően!

Bojlerek és kazánok

A zárt rendszerű bojlerek és kazánok elszigeteltek laká­sunktól. Az égéshez szükséges levegőt kívülről szerzik be, és oda is ürítik égési melléktermékeiket. Ez a fajta rendszer, kedvező azokban az otthonokban, ahol alacsony szinten kívánják tartani az allergéneket.

A bojlerek és kazánok másik cso­portja nyílt rendszerű. Ezeknél a rendszereknél a kürtő abból a helyiség­ből nyílik, ahonnan a levegőt felveszi, ami azt jelenti, hogy az égési gázok visszajut­hatnak a helyiségbe.

Kürtő nélküli fűtőeszközök

A folyé­kony propángázzal, petróleummal vagy butángázzal működő hordozható kály­háknak nincs helyük az alacsony allergia­szintre törekedő otthonokban. Mivel nincs kürtőjük, égési Melléktermékeiket egyenesen a lakás légterébe ürítik. Rá­adásul az égés által termelt víz miatt nö­velik a levegő páratartalmát. Ugyanígy kerülni kell a kürtő nélküli gázkonvekto­rokat.

Fűtési módszerek

Bár sokféle hőközvetítő rendszer van forgalomban, működésüktől függően mindegyik vagy konvektor, vagy hősugárzó típusú. A konvektoros fűtőrendszerek a fel­melegített levegőt – s vele együtt az allergéneket tartalmazó porszemcséket – áramoltatják körbe a helyiségben.

Hősugárzó előnye

A hősugárzók azonban közvetlenül a le­vegőt melegítik fel, így nem kavarják fel a port. A hősugárzó – fűtés azért is jobb, mert kiküszöböli a „hideg pontokat”, ez­zel korlátozva a penészesedést és az at­kák számát.

Légfűtéses rendszerek

Ezeknek a rend­szereknek rossz hírük van, mert felkavar­ják a port. Ha azonban rendszeresen porszívózunk, kevesebb lesz a gondot okozó por. Nem szabad elfelejteni, hogy a légfűtő rendszert rendszeresen karban kell tartani, különö­sen a csővezetékeket, hogy megakadá­lyozzuk a por-, penész- és baktérium-le­rakódást.

Hagyományos radiátorok Amennyiben a porlerakódás megakadályozására rend­szeresen porszívózunk a készülékek alatt és mögött, a hagyományos radiátorok – melyek főként légáramlásos hőközléssel fűtenek – megfelelnek az alacsony allergénszintű otthonokban.

Padlófűtés

A padlófűtésnél a padló alatt vezetett csövekben áramlik a felmelegí­tett víz. A hő leginkább sugárzik, így nem kavarja fel a port.

Padlófűtés

A padlófűtés kellemesebbé teszi a kemény burkola­tok, például a parketta használatát, és lehetséges, hogy a szőnyegeket túlságosan kiszárítja ahhoz, hogy a házi poratkák (és a penészgombák) elszaporodhassanak. Legkönnyebben új építkezésnél vagy egy felújítás során, például egy bővítés ide­jén, új padlóburkoló letételénél lehet be­építeni.

Szegélyfűtés

Ezt a fajta hősugárzó – fűtést már kész otthonunkba is beépíthetjük. A közönséges, tömör szegélylécet egy üre­ges szerkezetűvel cserélik ki, melyben vagy bojlerhez kötött vízmelegítésű csö­vek, vagy elektromos fűtőcsövek futnak. A fűtött szegélyléc egyenletesen melegí­ti fel a helyiséget, és nem kavarja fel a port.

Az égési melléktermékek minimalizálsa

 • Ne dohányozzunk! Gyermekeknél a passzív dohányzás megnöveli az elkapott légúti fertőzések számát, és súlyosbítja az asztmás tünete­ket. Ha nem tudjuk abbahagyni, je­löljünk ki egy jól szellőző „dohány­zót”, amiben esetleg el lehet helyezni egy légszűrőt vagy egy pá­raelszívót.
 • Fontoljuk meg a nyílt lángú kandal­lók lecserélését olyan elektromos típusúra, amelyben műszén vagy műfa ég! Kerüljük a gázfűtéses tí­pusokat!
 • Ügyeljünk a kémények helyes működésére – fontos, hogy az égés során elhasznált levegő he­lyett megfelelő mennyiségű után­pótlás legyen.
 • Ha a gáztűzhely cseréjére kerül sor, vegyük fontolóra egy elektro­mos típus vásárlását!
 • Ha gázzal főzünk, ügyeljünk arra, hogy szagelszívónk megfelelő tel­jesítményű legyen a melléktermékek eltávolításához, és a megfelelő magasságra építsék be az optimális hatás eléréséhez.
 • Vegyük fontolóra egy nagy teljesít­ményű, zárt robbanó terű, gáz­ vagy olajbojler, vagy kazán beépíté­sét, amely egy zárt kivezető csö­vön kifújja a melléktermékeket.
 • Évente egyszer vizsgáltassuk át a bojlereket és tüzelőeszközöket!
 • Ne használjunk palackos gázfűtést (propán-butánt) vagy olajfűtést, mert ezek az égés során nagy mennyiségű vízpárát termelnek, va­lamint égéstermékeket, amelyeket a benti levegőbe engednek ki.
 • A gázzal működő ruhaszárítók szellőzését vezessük ki a szabadba, vagy – ha lehet – szárítsuk kint a ruhákat!
 • Illatosított füstölőket, gyertyákat és aromaterápiás olajakat csak megfelelően szellőző helyiségekben égessünk!