Allergiamentes otthon

Porszívók a lakásban – Tanácsok allergiásoknak

A porszívózás fontos, de csak egy átgon­dolt atka-visszaszorító program keretein belül segíthet. Ha a szőnyegek és kárpi­tozott bútorok, valamint a függönyök, drapériák és védőborító nélküli ágybeté­tek megtartása mellett döntünk, napon­ta kell porszívóznunk, hogy kordában tartsuk az atkákat. De még ez sem elég ahhoz, hogy a porszívózás egymaga csökkentse az allergiás tüneteket. Más lépések, például az ágyak felszerelése atkavédő huzattal, szintén szükségesek.

Porszívás

Sok családban inkább minden sző­nyeget eltávolítanak, és olyan bútorokat használnak, amelyeken az atkák nem tudnak megtelepedni, például fából, bőr­ből vagy műanyagból készülteket. Ezek a lépések a rendszeres porszívózással együtt határozott változást hozhatnak.

Két fő csoportja kapható a porszí­vóknak:

A hordozható készülékek, illetve a központi porszívórendszerek. Egyes porszívók porzsákba gyűjtik a port, míg más fajták egy dobozba, melyet rendsze­resen üríteni kell. A porszívózás felkavarhat egy kis port, ezért ha allergiás tünetek jelentkez­nek (például tüsszögés vagy szorító mell­kas), célszerű lehet egy pormaszk viselé­se.

Hagyományos porszívók

A porszívók általában átszűrik a beszí­vott levegőt egy szabványszűrőn, mielőtt visszapumpálnák a szobába. A zsákban csak a por nagyobb szemcséit gyűjtik, a többit – köztük az allergéneket – vissza­engedik a levegőbe.

A szabványszűrők helyett használha­tunk jobb minőségűeket. Ezek sokfajta porszívóhoz kaphatók, és jóval hatéko­nyabban szűrik ki az apró porszemcsé­ket. Ha azonban nem HEPA-szűrők, me­lyek képesek kiszűrni az atkaallergéneket és a macskahám pikkelyt, allergiás bete­geknek nemigen segítenek. Első lépés­ként ellenőrizzük le, hogy porszívónk ké­pes-e átszívni a levegőt a HEPA-szűrő sűrűn szőtt rostjain.

HEPA-szűrős porszívók

Sok modern porszívót felszerelnek ma már HEPA-szűrővel – olyan különleges filter­rel, amely szinte száz százalékát kiszűri az atkaallergéneknek, virágporoknak és macska-hámpikkelyeknek – s ezek nagy része használható az allergiások számára. Ezek egy része drága, ezért kérjük ki or­vos, allergiás szervezet vagy valamilyen fogyasztóvédelmi szervezet tanácsát, mielőtt eldöntenénk, hogy melyik szá­munkra a legmegfelelőbb modell.

Még a HEPA-szűrős porszívók is felkavarnak használat közben egy kis port, de a kefe pereme körüli szívóerő jóval kevesebb lebegő részecskét enged a levegőbe, mint a hétköznapi porszívók. Mi több, a („turbófejben” található) forgó kefe sok­kal hatékonyabban távolítja el az allergéneket a bolyhos szőnyegekből.

A ciklon porszívók

Ezek a porzsák nélküli készülékek centri­fugális légáramlattal gyűjtik össze a port és tárolják el egy dobozban. Ezek is HEPA-szűrővel működnek, ami megaka­dályozza, hogy a por visszajusson a szo­bába. Mivel azonban nem zárják el a port, mint a porzsákos modellek, nehéz úgy kiüríteni a tároló dobozt, hogy ne lé­legeznénk be vagy, hogy ne kerülne va­lamennyi por a ruhánkra vagy bőrünkre.

Vízszűrős porszívók

Ezek a készülékek egy víztárolón szívják keresztül a levegőt, amelyben visszama­rad a vízben oldódó por az allergénekkel együtt. Nyugtalanító azonban, hogy né­hány vizes porszívó aeroszolos permet formájában porszemeket bocsát ki, s hogy maga a víztároló is penésszel szennyeződhet, hacsak nem ürítjük és szárítjuk ki alaposan minden használat után.

Központi porszívók

Ez a fajta, takarító rendszer, amely nagyon népszerű néhány országban, egy szívó részből és egy porgyűjtő zsákból vagy edényből áll, amelyet az alagsorban, egy kamrában, garázsban vagy lépcső alatti fülkében helyeznek el. Használatához egy hosszú, hajlékony csövet kell bedug­ni a stratégiai pontokon elhelyezett kivezető nyílásokba, és az épü­let szerkezetében elrejtett keskeny csőrendszeren át a port elszállítja a gyűjtőzsákba vagy edénybe. Mivel a motor és a porgyűjtő rögzítettek, jóval nagyobbak lehetnek és erősebb szívóteljesítményre képesek, mint a hordozható készülékek.

A központi porszívók könnyen kar­bantarthatok és kezelhetők, különösen hogy mindössze egy könnyű csövet kell hurcolásznunk otthonunkban. A családi házas készülékek gyűjtőzsákját vagy – edényét nagyjából fél – egy évente kell ürí­teni – bár ezt jobb, ha nem végzi allergi­ás személy.

Szabadba ürülő porelszívók

A legtöbb központi porszívó a sza­badba vezeti ki a beszívott levegőt. Az allergiás betegeknek jobban megfelelnek a szabadba ürítő modellek, mert így a porszívóba beszívott levegő egyenesen a szabadba megy, és nem fordulhat elő, hogy a nem kívánatos allergének esetleg visszakerülnek a szobákba.

A központi porszívó rendszert elég könnyen be lehet építeni kész házakba is. A kivezető nyílásokat összekötő csőrendszert a falak helyett a faliszekré­nyekben szokták felvezetni (gyakran a lépcső alatti fülkén keresztül). A legtöbb házban elég két kivezető nyílás (egy az emeleten, egy pedig a földszinten) a cső hossza miatt (körülbelül harminc méter), ami rendszerint végigér a házon, ha a kivezető nyílásokat a lakás közepe táján helyezik el.

A porszívó kiválasztása és használata

  • Sohase porszívózzunk közvetlenül le­fekvés előtt – a felkavart port beléle­gezzük alvás közben!
  • Hallgassunk meg pártatlan véleménye­ket arról, hogy a porszívó mekkora mennyiségű por felszívására és tárolá­sára képes anélkül, hogy egy részét visszaeregetné a szobába!
  • Olyan porgyűjtős porszívót válasszunk, amelyet nehézség nélkül üríthet az allergiában szenvedő is!
  • Győződjünk meg róla, hogy a készü­lék könnyen hordozható és felemel­hető!
  • Kérdezzünk meg pártatlan vevőszol­gálatok, illetve allergiás szervezetek véleményét a különböző típusokról!
  • Ne felejtsük ki költségvetésünkből a pótszűrőket!
  • Győződjünk meg róla, hogy a készü­lék elég erős-e ahhoz, hogy eltávolítsa a szennyeződést a kárpitokból! Minél több wattos, annál erősebben szív és annál több koszt tud összeszedni. Az atkákat azonban erős porszívóval is nehéz eltávolítani a textíliákról.
  • Hasznos jellemzők: automatikus pad­lóválasztás (beállítja a különböző szőnyegvastagsághoz és padlótípushoz a kefefejet), cserélhető fejek, változ­tatható szíváserősség a különböző anyagokhoz (függönyökhöz és szőnyegekhez) és turbófej (bolyhos szőnyegekhez).