Árnyékolás

Reluxák szakszerű felszerelése (gyakorlati példa)

Anyag: Komplett reluxarendszer a felszereléshez szükséges tartozékokkal együtt.

Munkaidő: Egy reluxa felszereléséhez mintegy 1 óra tiszta munka­időre van szükség.

Amint az nyilván közismert, a szaküzletekben a legkülönbö­zőbb méretű és anyagú reluxá­kat készen megvásárolhatjuk. Ha a reluxát az ablakmélyedés előtt helyezzük el, ügyeljünk arra, hogy az kétoldalt mintegy 5-10 cm-rel szélesebb legyen, mint az ablakmélyedés.

1. lépés

1. lépés

Jelöljük ki a készlethez adott tartókhoz szükséges fu­ratok helyét. A tartókat úgy kell elosztani és felszerelni, hogy azok ne akadályozzák a reluxa felhúzását és leeresztését. A furatokat a kelleténél kissé mélyebbre készítsük, hogy a dübelek jól meg tudjanak ka­paszkodni a falban.

2. lépés

2. lépés

Dugjuk be a készlethez tartozó dübelt a furatba, majd helyezzük rá a reluxa tartót. Tegyük be a tartón át a csavart a dübelbe és csavarhúzóval húzzuk meg, de ne egészen szorosra, hogy a tartó helyzetét esetleg még igazítani lehessen.

3. lépés

3. lépés

A leírt módon sorban erő­sítsük fel a készlethez adott összes tartót. Amikor mind a helyén van, vízmértékkel még egyszer szabályozzuk be azo­kat, hogy a reluxa felszerelése ne okozzon majd gondot.

4. lépés

4. lépés

Emeljük fel most a reluxát és tegyük az ablakmélyedés elé. Ügyeljünk arra, hogy a tartók szabályszerűen beakadjanak a reluxa tokjába, majd a reluxát állítsuk be, hogy az ablakhoz képest szimmetrikus legyen.

5. lépés

5. lépés

Zárjuk be a reluxa tartóit – először mindig a két külsőt azután a belsőket. A reluxa szekrényt már az első két tartó is megtartja, és nem kell azt állandóan hozzányomni a mennyezethez.

6. lépés

6. lépés

Nézzük meg, jó helyre ke­rült-e a reluxa az ablak előtt. Ha a helyzeten változtatni kell, egyszerűen oldjuk a tartókat és toljuk el a reluxát a kívánt helyzetbe. Végezetül engedjük le teljesen a reluxát és ellen­őrizzük, hogy állíthatók-e a la­mellák, könnyen megy-e a le­eresztés és felhúzás. Nézzük meg, hogy a lamellák jó helyen vannak-e a tartóhevederben.