Épületek belső burkolatai

A leggyakrabban használt ragasztók – MAPEI

MAPEI KERABOND: por alakú ra­gasztó, külső és belső térben alkalmaz­ható. Fagyálló, vízálló, rugalmassága ISOLASTIC-kal beállítható. Csak szá­raz és megszilárdult betonnál használ­ható, gipsztartalmú aljzat esetén Prim-er-G alapozás szükséges. Lehúzás: 4-es, 6-os, 8-as lehúzóval. Keverőszere a tiszta víz. Utókezelést nem igényel, víz­zel való locsolásával csakis kárt okoz­hatunk.

MAPEI KERAFLOOR: por alakú ra­gasztó, amely elsősorban a nagyobb, 30×30 cm vagy annál nagyobb méretű, hátoldalukon erősen rovátkolt kerámia­lapok ragasztására alkalmas, 3-15 mm-es vastagságban felhordva. Lehúzáshoz 15 mm-es fogas lehúzót kell használni. Hasított lapok ragasztásánál kerülni kell a belevegősödést, főleg kültéri al­kalmazásoknál. Előnye, hogy egyenlőt­len aljzatnál az eltérő ragasztási réteg­vastagság nem okoz különösebb gon­dot. A nagyobb ragasztási rétegvastag­ság a burkoló elemek hátoldalára való réteg felhordásával elérhető.

MAPEI ADESILEX P9: hosszú kötési idejű, por alakú külső és belső burko­latokhoz. Gipsz aljzatnál Primer G ala­pozóval kezelten alkalmazható. Előírt rétegvastagságát 8-as vagy 10-es fogas lehúzóval kell kiképezni. MAPEI ISOLASTIC: elasztikus álla­got biztosító komponens KERABOND és KERALLOOR ragasztókhoz, használatával rugalmas és víztaszító ragasz­tóhabarcsot kapunk.

MAPEIKERAFLEX: por alakú rugal­mas burkolati ragasztó, főként vizes, fagyálló igényekhez, 8-as és 10-es fo­gas lehúzóval felhordva használható, régi és új aljzatokra egyaránt alkalmaz­ható.

MAPEI KERAQUICK: por alakú, gyor­san keményedő vékony ragasztó ha­barccsal készülő padlóburkolat, amely már 2 óra elteltével járható. Felhordásá­hoz 8-as és 10-es fogas lehúzót kell használni.

MAPEI GRANIRAPID: kétkomponen­sű, gyorsan keményedő fagyálló burko­lati ragasztó, amely a kerámiákon kívül a kövek és a márvány, valamint a műkő lapok ragasztására is megfelel, 10-es vagy 15-ös fogas lehúzóval felhordott rétegben. A két komponens összeállítá­sánál a por alakú „A” és a szintetikus latex „B” komponenst 1:5-ös térfogat-tömegarányban kell bekeverni a fel­használás ütemének megfelelően, elekt­romos keverőszárral. Bedolgozásához 8-as és 10-es fogas lehúzó szükséges.

MAPEI ADESILLEX 22: műgyanta ra­gasztó, elsődlegesen a gipsz tartalmú rétegekre való ragasztáshoz alkalmas, 5-ös és 8-as fogas lehúzóval bedolgoz­va. A rezgésből adódó dinamikus hatásokat jól viseli, azonban nem fagyálló.

MAPEI KERALASTIC: kétkomponen­sű, műgyanta kötőanyagú ragasztó, amely alkalmas rugalmas, vízzáró és fagyálló burkolatok ragasztására. A keverési arány: 94:6, a ragasztási rétegvastagságot 4-es vagy 5-ös fogas lehúzóval kell kialakítani.

MUREXIN BETONOL: burkolati ra­gasztók, többségük por alakú, élelmi­szerbarát, vízzel hígítható, víz- és fagy­álló. Alkalmazhatóságuk és viselkedé­sük eltérő.

Fajtáik:

  • BETONOL-Standard
  • BETONOL-Flex
  • BETONOL-Fehér
  • BETONOL-Extra. Az előkészített anyagnál:
  • a pihentetési idő 1/4 óra
  • a fazékidő 4 óra
  • nyílt idő o,5 óra
  • a korrigálhatósági idő 5 perc
  • a felhordási rétegvastagság max. 4 mm.

MUREXIN BETONOL FLEX: por ala­kú, vízzel hígítható gyorsragasztó ha­barcs, amely gyors kikeményedési tu­lajdonsága miatt 4-20 mm-es rétegvas­tagságig minőségcsökkenés nélkül alkalmazható. Jól használható eltérő lap­vastagságok esetén, nagyobb, elemes burkolólapok és hasított, valamint erő­sen rovátkolt hátoldalú lapok ragasztá­sára. Ha a ragasztót vastagabb rétegben kell felhordani, akkor a lapok hátolda­lát is be kell kenni. A belevegősödés el­kerülése érdekében a hasított és az erő­sen rovátkolt lapokat hátoldalukon is feltétlenül kenjük meg ragasztóval.

MUREXIN BETONOL Szürke: közép-ágyazású ragasztóhabarcs, víz- és fagy­állósági követelményekhez, kizárólag kerámialapok ragasztásához. BETONOL fehér: a kerámialapokon kí­vül kő- és márványlap ragasztására is kiváló, 4-20 mm rétegvastagságban fel­hordva. Több rétegű felhordásul akár 2 cm-es ragasztási vastagság is lehetsé­ges. Alkalmazhatók gipsz anyagú alap­rétegek ragasztásához is. Padlófűtéseknél az egyenetlen aljzatok kiegyenlítését BETONOL ragasztóha­barccsal + BETONOL ragasztó emul­zióval, a burkolással egy munkafázis­ban kell elvégezni.

MUREXIN BETONOL diszperziós ra­gasztók: csak beltéri, nem túlzottan igénybevett kerámiaburkolatok ragasz­tására alkalmazhatók, max. 4 mm. ré­tegvastagságban. Az anyag felhaszná­lási fázisai alatt vizet vagy hígítót nem szabad hozzá adagolni. MUREXIN BETONOL gyorsragasztó: vékony ágyazású kerámiaburkolatok­hoz, max. 4 mm-es rétegvastagságban. Képlékenysége, víztaszítása és tapadóképessége BETONOL ragasztóemulzió hozzáadásával nő. A rövid kötési idő miatti járhatósági ideje a többi közt a legrövidebb, 5 óra.

MUREXIN BETONOL epoxi ragasztó: epoxigyanta anyagú előrekevert kész ragasztóhabarcs, burkolatok ragasztásá­hoz, teljesen száraz felületre való. Jól ellenáll az agresszív vizeknek, natúr zsíroknak és a leggyakrabban előfordu­ló vegyszereknek. A víztömör ragasztó­réteg vizes üzemű helyiségekben záró­rétegként működik.

MUREXIN BETONOL kiegyenlítő ra­gasztóhabarcs: flexibilis ragasztó, el­sődlegesen a magas statikai vagy ter­mikus terhelési igényekhez, 3-15 mm rétegvastagságban való beépítéssel. Al­kalmas kiegyenlítő rétegként is, egyéb burkolatragasztó rétegek alá, az egyenet­lenség, a lejtés, illetve az aljzat egyenlőt­len cementkötésű alapja miatt szükséges. Vastagabb réteghez, 15 mm felett a BETONOL kiegyenlítő ragasztóhoz 13:1 arányban mosott esztrich-homokot kell keverni többletvíz hozzáadása mel­lett. A felhordást rétegenként, de a szük­séges vastagsági méreten belül egy kö­tési fázisban kell elvégezni.