Belsőépítészet

Gondoskodjunk előre a biztonságos lakásról

Németországban minden 2,5 percben betörnek egy magánlakásba. A tendencia növekvő. A félelem nem segít. A rendőrség nagyon leterhelt. Így hát, mindenkinek saját érdeke háza és lakása biztonságossá tétele.

Aki épít vagy átalakít, annak sok pénzre van szüksége és a bizton­ságra már alig marad valami. Csak ezzel magyarázható, hogy a házak és lakások ajtajainak 85%-a, ahogy a rendőrség becsli, nem megfelelően biztosított. Sok lakásajtónál elegendő már egy egyszerű csavarhúzóval egy emelőmozdulat az ajtó feltöréséhez. De más gyenge pontok is megkönnyítik a betörők életét: a pincék külső ajtói, az erkély és a teraszajtók, pinceablakok és tetőablakok, tetőnyílások, sőt nyitott ablakok, valamint redőnyök és zsaluk. Gyakran lehet hallani az érvet, hogy a biztonság olyan drága, hogy megfizethetetlen.

Technikai szint

Technikai szint: egy riasztókészülék megakadályozhatja, hogy egy betörő egyáltalán az ablakig eljuthasson.

Természetesen van sok műszaki rafináltságú elektroni­kus biztonsági berendezés, azok azonban sok pénzbe kerülnek. Azonban ismeretes számtalan biztonsági lehetőség, amely egy normál polgár számára is megfizethető. Ehhez termé­szetesen nem kell műhelyeket és építőipari piacokat felkeresni. A biztonság szaktudást igényel. Előnyös egy rendőrségi krimi­nológiai helyen vagy elismert biztonsági szaküzletben lefoly­tatott beszélgetés.

A tettesek olyan tárgyakat részesítenek egyértelműen előnyben, amelyek kis ellenállást tanúsí­tanak velük szemben. Az ebből levonható végkövetkeztetés; mindenekelőtt olyan biztonsági intézkedéseket kell foganatosí­tani, amelyek lehetőleg nagy, időrabló akadályokat terem­tenek a betörő számára.

Az ajtók utólagos szerelésé­nél arra kell ügyelni, hogy az ajtókeretek a falszerkezetbe be legyenek horgonyozva, és egy jó erős zárólemez védje a zár területrészét. Olyan zárak szükségesek, amelyek nehezen törnek. A zárócilindert az ajtó külső oldalával összekötve, illetve annak belsőleg rácsavarozott vasalatával kell lezárni.

Mibe kerül a biztonság?

 • Betörésálló ajtó: 60-80000 Ft
 • Egy emeleti lakás mechanikus alapvédelme: 80-120000 Ft
 • Betörésjelző berendezés mozgásérzékelővel: 60-140000 Ft
 • Biztonsági zár utólagos kiép. 8-20000 Ft
 • Cilinderzár, pótzár, bizt. vasalat és bizt. zárlemez: 5-15 000 Ft
 • Redőnybiztosító: 2-6000 Ft
 • Rács pinceaknához: 4-5000 Ft
 • Lezárható ablakkar kb.: 2-3000 Ft
 • Betörésbiztos üveg (m2-enként): 1800-4000 Ft

A kis intézkedések is tovább segítenek.

Az ajtó kiegészítő lakatai is beváltak, valamint a zárfülek és zárláncok is, amelyek megakadályozzák, hogy a résnyire kinyitott ajtót teljesen felnyissák. A hátsó fogócsapok vagy hátsó fogótokok beépítése, mely a zárt ajtó ajtólapját és tokját jobban összeköti, szintén megnehezíthetik a betörést. Egyébként nem minden ajtólap alkalmas utánszerelésre. Ilyen esetben jobb az ajtólapot és tokot felújítani. A biztonság­technikában a félmegoldások nem kifizetődőek.

Zárak és védő vasalatok

Zárak és védő vasalatok, amelyek az emelt szintű követelményeknek megfelelnek: legalább 6 tartó és védővasalat a rögzített cilinderes záraknál. A jól lehorgonyzott záró lemezek és hátsó megfogó csapok nagyobb biztonságot adnak.

Egy bizton­ságtechnikai szakemberrel folytatott beszélgetés itt tisztázó hatású lehet, és használható megoldásokat eredményezhet. A könnyen elérhető ablakokat is biztosítani kell. Lezárható vasalatok, biztonsági ablak­fogantyúk és erkély ajtók beváltak. Mert sokszor a betörők egy kis lyukat vágnak az üvegbe, hogy átnyúlva az ablakot belülről kinyissák. Sok esetben stabil rácsok is segítenek. Azokat úgy kell elhelyezni, hogy kívülről ne legyen eltávolítható vagy felhajlítható. Ha az ablakot mindenképpen ki kell cserélni, akkor meggondolandó, hogy eleve olyan betörésbiztos ablakot építsünk be, amelyet manapság ajánlanak.

TIPP: Ügyeljünk a termékekre

A biztonságot szolgáló termé­keket államilag elismert vizsgá­lóintézetek szakvéleményezik. Ezzel megfeleltetik bizonyos krimináltechnikai követelmény­nek. Ezeket a termékeket az úgynevezett KVK-listákra ve­zetik fel. A listákat a bizottság a kriminalitás megelőzésére meghirdetett harc jegyében rendszeresen kiadja. A Szak­biztonsági Szövetség a bizton­ságtechnikailag bevizsgált ter­mékekről jegyzéket közöl.

Megnehezített betörés kevés ráfordítással

Azt, hogy melyik biztonsági megelőző intézkedés sikert ígérő és szükséges, csak az egyes esetek külön vizsgálatával lehet eldönteni. A fő gyenge pontokon kívül még egy egész sora létezik a kritikus pontoknak, amelyeket jól át kell gondolni. A falakat vagy kerítéseket például tüskés védelemmel lehet ellátni. A kaputelefonok és kis videó berendezések ellenőrizhetik a bejövőket.

Az át nem látható növényzet közvetlen ház elé helyezését kerülni kell. A külső világítás elrettentheti a betörő­ket. Ezt úgy is be lehet szerelni, hogy a házban be- és kikapcsol­ható legyen, kívül azonban csak bekapcsolható. Legyünk óvatosak a külső dugaljakkal; azoknak belülről lekapcsolhatónak kell lenni, hogy a betörő abba elektromos szerszámmal ne csatlakozhasson. Minden ilyen mechanikus biztonság a betörők dolgát nehezíti.

Egy elektronikus betörésjelző berendezés a biztonságot csak emelheti. Meg kell különböz­tetni a riasztó-berendezést, amely a külső részt ügyeli fel, a mozgásjelző berendezéstől, amely a belsőteret ellenőrzi. Maga a riasztó optikus-akuszti­kus lehet és a szomszédot, illetve a rendőrséget riaszthatja. Az úgynevezett néma riasztás segélynyújtó helyet informál, anélkül, hogy a tettes észre­venné.

Acélzárófül mint ajtónyitás-zár, láncok is alkalmasak

Acélzárófül mint ajtónyitás-zár, láncok is alkalmasak. Egy széles sarokkémlelő (legalább 170 fok), ehhez az ajtó előtti megvilágítás, amelyet belülről lehet bekapcsolni, segítenek a kéretlen vendég eleve kizárásához.

Abban a döntésben, hogy az Ön esetében egy betörés­jelző berendezés tanácsolható-e, a bűnüldöző rendőrség tanácsadó-helyei lehetnek segítségére.

A legjobb beépített bizton­sági berendezés sem ér semmit, ha egy ház, egy lakás lakói viselkedésükkel nem védik magukat az ajtó gondos bezárásával, még a lakás rövid idejű elhagyása esetén is, az ablak bezárásával, mert a nyitott ablak csábítja a betörőt. Éjszaka, ha otthon vagyunk, minden külső- és lakásajtót kétszer zárjunk rá. Ez a bűnüldöző rendőrség tanácsa.

Hol van pótolni való a biztonságban? Ellenőrző jegyzék

 • Használható cilinderzár van a külső ajtókon?
 • Van biztonsági vasalat az ajtón? Kívülről nem lehet azt lecsavarni?
 • Biztos összeköttetés van az ajtótokok és falszerkezet között?
 • Záróláncos biztosítás van elhelyezve?
 • Szereltek fel zárfüles ajtózárat?
 • Van beépítve széles látószögű kémlelő?
 • Az ajtók üvegszerkezetei ráccsal védettek-e, vagy betörésbiztos üveget építettek be?
 • A külső ajtók tömörek (min. 4 cm)? Vagy legalább belülről acéllemezzel borítottak?
 • A tolóajtós erkély- és teraszajtókon vannak biztosítások?
 • Az ablakok lezárható fogantyúkkal, rácsokkal vagy betörésgátló üveggel biztosítottak?
 • Van szerelve redőnybiztosítás?
 • A tetőablakok lezárhatók?
 • A hátsó- és pinceajtók biztonságosak?
 • A pinceablakok ráccsal ellátottak?
 • A pinceaknák rácsrostélyai kiemelés ellen védettek?
 • A garázsablakok biztonságosak?
 • Biztonságos az összekötőajtó a garázs és a ház között?
Ezeket a kérdéseket a ház körüljárásával válaszolja meg. A válaszok jó alapot adhatnak a biztonsági szakemberrel vagy a bűnüldöző rendőrséggel folytatott beszélgetéshez.