Belsőépítészet

Régi és öreg ház kiépítése, belsőépítészetre példák

Aki egy régi vagy öregebb házzal rendelkezik, örököl vagy vásárol, és azt fel akarja újítani, annak gyakorta kell próbál­koznia a belsőterek kialakítása során többé-kevésbé a saját kívánságai érvényre juttatásával. A nagy­város rusztikus kandallóitól a kisvárosi családi ház modern felületeinek és fényeinek játékáig.

Sok ötlet van, amellyel egy házat teljes kívánsá­gunk szerint alakíthatunk ki. Ahol viszont nem kell a ház jellegét megőrizni, a történelmileg meghatározott adottságokat követni, hanem csak a ház atmoszféráját megteremteni, ott minden szabadságot megengedve és bátorságunkat összeszedve lehet elképzeléseinket valóra váltani.

A kérdés ugyanis mindig az egy 18. századi gipszborítású és régi bútorzatú házban vagy egy teljesen fantáziaszegényen megtervezett 20. századi telep­ház esetén is, hogy tudunk-e olyan otthont teremteni, amelyben érzelmeinket kiélhetjük, tehetségünket fejleszthetjük, kedvteléseinknek hódolhatunk. Másképpen: Az otthon, a belsőtér úgy van-e kialakítva, hogy élményt nyújtó és minden látogató megérzi: itt nincs egy olyan részlet, amelyhez a lakó ne kötődne, amelyről ne volna mondanivalója.

Természetesen, aki ilyen módon akarja kívánságait a négy fal között megvalósítani, annak pontosan ismernie kell saját elképzeléseit. Tehát, egy tervezési fázisnak kell következnie. Legjobb, ha a jövőbeni lakó ceruzával felvázolja terveit.

Néhány alapvető kérdés, amelyet bárki feltehet magának:

Milyen tevékenységet szeretnék folytatni jövőbeni lakásomban? Milyen szabadidős progra­mokat tudnék elképzelni? Milyen álmokat szeretnék megvalósítani, és milyen szerepe van ebben a lakásnak? Hogyan érhetem el az általam kívánt kényelmet? Milyen emlékeimet, élményeimet, érzelmeimet szeretném abban megvalósítani?

Ezen kérdésekre adott válaszok lépésről lépésre már eredményekhez vezetnek. Ezért szeretnének ezen oldalak képei segíteni, kevésbé a közvetlen leutánzásban, mint inkább a személyes kívánságok megvalósításában. Aki rendelkezik az 1. ábrán is látható térbeli lehetőségekkel, az lakhatósági elképzeléseit bárhol meg tudja valósítani.

1. ábra. Modern belső­építészet egy régi házban

1. Modern belső­építészet egy régi házban: Mért is ne? A fe­lületekkel való játék, a színek összetétele, a kandalló tér­tagoló funkciója döntő hatású.

Esetenként úgy is lehet építési problémákat megoldani, hogy a térformálás egy nem mindennapos kívánság utáni vágyának a megvalósítása közben csak úgy mellékesen megoldódik minden. Például a természetes fénnyel való megvilágítás problémája (2. ábra).

2. ábra

2. A megvilágítási problémákat eredeti módon is meg lehet oldani. Főleg, ha a kívánságnak nem mindennapi térélményekkel tesznek eleget.

Rusztikus, falusias kialakítás ma sokak számára kívánatos. Ezt a kialakítási formát azonosítják a kényelemmel, otthonossággal, meghittséggel. Az olyan társasági emberek, akik szívesen elcsevegnek a családdal, rokonokkal, ismerősökkel, vagy tudják értékelni a nyílt lángok melegét és fényét, az ilyen kialakítású házakat értékelik (3-6. ábrák). A különbségek éppen ott tűnnek szembe, ahol kényelmes összehasonlításokat lehet tenni.

3. ábra

3. Azon kíván­ság, hogy egyedi helyisé­gek tulajdonosai legyünk, a tucat megoldások köréből kitörjünk, érdekes megoldásokat eredményezhet.

A 4. ábra azt mutatja, hogyan lehet azon tapasztalatot hasznosítani, hogy a sötétebb burkolat a helyiséget alacso­nyabbnak mutatja és ezáltal kényelmesebbnek is.

4. ábra

4. A mindig hatásos kerámia-padlóburkolat, a fagerendás födém – és a nyitott kandalló meg­határozó egy szoba karakterét illetően.

Az 5. ábra egy délnémet kisváros lakását mutatja be, a faszerkezeti elemek játékával elért kényelmet realizálva. A konyha is alkalmas lehet individuális kívánságok megvalósítására. A 6. ábrán a nagyanya konyhájára emlékezhet a háziasszony, akinek oltalma alatt felnevel­kedett.

5. ábra

5. Középen: Egy vadászbirodalom: bontásból származó faváz vidékre helyezve.

6. ábra

6. A konyhák nemcsak főzésre valók: e konyha a nagyanyára emlékeztet és a korábban létező kényelmet idézi.

A kívánt kialakításokhoz lehetőségek nyílhatnak más tervezett, szükséges kialakítások kapcsán is. A 7. ábra láthatóan nagyon barátságos légkört sugárzó módon egy ideális példát hoz: a szükséges nagyságú étkezőhely nem állt rendelkezésre a megvásárolt régi épületben. így hát egy erkélyt helyeztek itt el, aminek a felét osztott mezős üvegezéssel lezártak. Ezáltal nem csak a helyprobléma oldódott meg.

7. ábra

7. Egy erkélyt készítettek túl keskeny alapterületen, amely egyúttal egy régi kíván­ságot is teljesít: a természet közelségébe kerülve élni.

8. ábra

8. Egy villa a zöld időszakból térlehetőségeket kínál egyéni lakáskultúránk megteremtésére.

A természettel együttélés óhaja kezdettől fogva elevenen él és a ház mezők és hegyek közötti helyzetével még fel is erősödött. Ez a kívánság valóban példaadó módon teljesült. Egy további példa arra, ahol a kitekintés nem játszik jelentéktelen szerepet. Kissé általánosan azt mondhatjuk, hogy az ablakformákat és ajtóformákat tudatosan alkalmazhatjuk a kívánt térjelleg határozott eléréséhez.

A rusztikus hangulat az egész házban megteremtődött, úgy érezzük, mintha egy parasztházba lépnénk be (9-10. ábrák). Jó azonban az, hogy a rusztikus részleteket adagolva kapjuk.

9. ábra

9. Egy egysze­rű, paraszti hatású szoba, amely több, mint egy étkező vagy csak egy lakószoba, néhány dologból kialakítható.

10. ábra

10. Középen: Közlekedőben favázszerkezet rusztikus vakolattal: váratlan térhangulat egy nagyvárosi lakásban.

 

Vagy a nagy padlóburkola­tokban és a hideg pasztellben az építtető Délhez vonzódása jut kifejezésre (12. ábra). Egy teljesen egyénileg kialakí­tott ház tartozéka lehet egy bár is (13. ábra), azok számára, akik szívesen ünnepelnek barátaikkal, ugyanígy mások számára egy szokatlan megoldású fürdőkialakítás, vagy akár egy családi házban modern dolgokkal való játszadozás, ahogy ez sokaknál látható.

12. ábra

12. Kívülről szürke tucatház, belül­ről elragadó délvidéki házanyagával, színével és fényével pompázva.

13. ábra

13. A terek úgy van­nak kialakítva, ahogy azokra szükségünk van. Alulról alá­támasztott fa galéria, és egy kellemes tér, amely hangulatos kiszolgálást tesz lehetővé.