Belsőépítészet

Szerelt falakkal könnyebb

A szerelt falak alkalmazása napjainkra kipróbált és jól bevált módszerré vált, melyet elsősorban fürdőszobák felújításánál vehetünk praktikusan igénybe.

A szárazépítészeti új megoldások – me­lyek közé a szerelt falakat is soroljuk – nagyon jól beválnak régi házak belsőépítészeti felújításánál. Mivel ennél a megoldásnál nem jut­tatunk nedvességet az épületbe, a kiszáradási időt is meg­spórolhatjuk. A lerövidülő felújítási időn kívül – amely lakott épület esetében egyéb­ként is elsődleges szempont – a szerelt falaknak további előnyei is vannak.

Szerelt falak előnyei:

  • A meglévő, használaton kívül helyezendő vezeté­keket, melyek az új terv­rajznak már nem felelnek meg, nem kell kibontani, a falban maradhatnak.
  • Az új vezetékek helyét nem kell kivésni, amely sok zajjal és szennyező­déssel járt.
  • Régebben gyakran gon­dot okozott a vezetékek rögzítése is. A szerelvény­falakban a vezetékek, pontosan, hangszigetelő réteggel kerülnek beépí­tésre.
  • Az előre gyártott elemek­nek köszönhetően csök­ken a hibalehetőségek száma mind a beépítés, mind az egyes elemek kombinációja során. En­nek haszna a magasabb minőségi színvonal és használati érték.
  • Mivel a rendszer precíz, pontos csatlakoztatást tesz lehetővé, javításokra nincs szükség.
  • A szerelt falaknak kö­szönhetően az építészeti munkálatoknál korábban megszokottal ellentétben nincs szükség „tízféle szakma és tucatnyi szak­ember” igénybevételére.
  • A szerelt falak beépítésé­hez nincs szükség fala­zásra, kevésbé terhelik a ház tartószerkezetét, s fa-gerendás épületekben is alkalmazhatók.
  • Kevesebb féle építő­anyagra van szükség, en­nek köszönhetően csök­kennek a logisztikai problémák, nincsenek „üres járatok”, nem kell a megrendelt építőanyagra várni.

Előre gyártott elemek

Az előre gyártott elemek vázát a fal elé vagy arra merőlegesen helyezik el. Ebben kapnak helyet a vezetékek, a szaniterek tartószerkezetei.

Kevesebb szerszámra és előkészületre van szükség. Az építéstechnikai elő­nyök mellett meg kell említe­ni azt is, hogy a szerelt falas építészet sokféle beépítést, megoldást tesz lehetővé, me­lyek a fürdőszoba használati értékét javítják.

Míg korábban rákénysze­rültünk arra, hogy a mosdó­kagylót, a zuhanytálcát, a ká­dat és a WC-t sorban, a fal mellett helyezzük el, a külön­féle magasságú szerelt falak­nak köszönhetően ma már a fürdőszoba egész területét hasznosíthatjuk.

Szerelt falak alkalmazása a WC-ben

(Balra) Szerelt falak alkalmazása a WC-ben. Az öblítő tartályt beépítették a falba, a WC-kagylót tartóvázra szerelték. A képen jól látható a gipszkarton-­burkolat és a csempézés is.
(Jobbra) Íme egy példa a kialakítás rugalmasságára, melyet napjainkban a szerelt falas építészeti megoldások biztosítanak.

A mosdókagylót, a WC-t és a bidét teljes, vagy mell­véd magasságú szerelvényfalra is elhelyezhetjük. Kiala­kíthatjuk ezeket a teret meg­osztva, és akár átlósan is, a funkció szerint tagolva a ren­delkezésre álló helyet. Nem csak arra van lehetőség, hogy a rendelkezésre álló helyet az utolsó négyzetcentiméterig kihasználjuk, de még a vi­szonylag kis méretű fürdő­szobákat is kényelmesen és otthonosan rendezhetjük be.

Helytakarékos megoldás

(Balra) Helytakarékos megoldás: a háromszög alakú szerelvényfalra a berendezések három helyen is csatlakoztathatók, valamint a modul tovább építhető. (Jobbra) Egy háromszög keresztmetszetű elem beépítése: a vízvezetékhez két oldalról csatlakozik.

A kádat elhelyezhetjük ki­ugróan az egyik sarokban, a zuhanykabin, a mosdókagyló vagy a WC mellé, az egyes területeket leválasztva, közé­jük tetszőleges magasságú válaszfalat kialakítva. A tapasztalt szakember a szerelt falas megoldásokkal az előnytelen alaprajz hátrá­nyait is ellensúlyozni tudja.

Lehetőség van arra is, hogy a fürdőszobát – funkcionális és esztétikai szempont­ból egyaránt – igényeinkhez igazítsuk. A szaniterek vagy a csem­peburkolat cseréjekor a sze­relt falak szétbonthatok, és egyszerűen újra építhetők. A szerelvényfalakhoz ha­sonló a felújításkor jó szolgálatot tevő, fémprofilokból szerelt falváz, melynek kö­szönhetően a tömör válaszfa­lak elhagyhatók, s a fürdő­szoba méretét növelhetjük vagy csökkenthetjük, felsze­relhetjük a szaniterelemeket, valamint elhelyezhetjük a víz- és szenny vízcsöveket is.

A vázelemek egymással kombinálhatóak

 

A vázelemek egymással kombinálhatóak, ennek köszönhetően kis ráfordítással sokféle építészeti megoldás lehetősége nyílik meg előttünk.

Szerelt falak

 

A tereket elválasztó szerelt falak terheket is képesek viselni, és a vezetékek is könnyedén elhelyezhetők bennük.

Fürdő

A képen – az előzőekben részletesen bemutatott – fürdőszoba látható. A meggyőző, eredeti megoldásokat, a hagyományos elosztású, saját fürdőszobánkban is kipróbálhatjuk.