Betonozás

Oszlopok és födémek zsaluzata: építése, ellenőrzése, tisztítása

Habár ennek a cikksorozatnak  nem célja az összetett, statikailag igényes szerkezetek tárgyalása, példaként azonban bemutatunk néhány zsaluzatot, főleg födémszerkezetek zsaluzatát, amelyekre ugyancsak érvényesek ez előbb említett igényes statikai elvárások.

Ezeket a szerkezeteket és zsaluzatukat semmiképpen nem lehet komoly szakmai felkészültség és ellenőrzés nélkül elkészíteni.

Oszlopok zsaluzata

Az oszlopok zsaluzata függ attól, hogy milyen az oszlop alakja és keresztmetszete. A legegyszerűbben a négyzet keresztmetszetű oszlopok zsaluzatát készíthetjük el. A zsaluzatot különleges odafigyeléssel készítjük, mert a tervtől való minden apró eltérés, hiányosság, pontatlanság komoly hatással lehet a szerkezet stabilitására és biztonságára. Nagyon fontos, hogy az oszlop pontosan függőleges legyen.

A négyzet vagy téglalap keresztmetszetű oszlopok zsaluzata két pár külső és belső zsaluhéjból (oldalhéjból) áll. Az oldalhéjakat hevederekkel összefogott deszkákból készítjük. A külső héjak szélesebbek az oszlop valódi méreténél, ezek hosszához hozzá kell számítani kétszer a deszka vastagságát. A hevederek hossza egyezik a héjak szélességével.

A belső héjak mérete egyezik az oszlop méretével, a hevederek azonban mindkét oldalon túllógnak, a deszka vastagságának kétszeresével hosszabbak a héj szélességénél. Ez teszi lehetővé, hogy az egymásra merőleges héjakat szögekkel rögzítsük. Az alsó hevedereket az oszlop talpától 20-30 cm-re helyezzük el, a következőt 50 cm-re, még magasabban 60 és 80 cm-re. A legmagasabban lévő hevedert egy deszkaszélességgel a felső él alá tesszük, hogy rögzíteni tudjuk a födém zsaluzatát.

A zsaluzatot merevíteni kell, hogy kibírja a beton nyomását, ehhez deszkából készült merevítőket (kaloda) használunk. Ezek stabilizálják (az alap zsaluzatánál használt vízszintes hevederekhez hasonlóan) a zsaluzatot. A merevítők készülhetnek acélból is, de házi körülmények között a legkönnyebben hozzáférhető anyag a deszka- vagy gerendahulladék.

Az oszlopok zsaluzata

21. ábra. Az oszlopok zsaluzata
1 külső zsaluhéj; 2 hevederek; 3 az oszlop, pillér merevítése deszkákkal (kaloda); 4 alsó támasz; 5 a tisztítónyílás

Az oszlop talpánál helyezzük el az első merevítő koszorút, majd felfelé haladva a következőket. A merevítőket a hevederek fölé rakjuk. A zsaluzat talpánál nyílást vágunk az egyik oldalhéjba, hogy a zsaluzat belsejét tisztítani és nedvesíteni lehessen. A beton beöntése előtt a nyílást lefedjük.

A födém zsaluzatának alátámasztása

A födém zsaluzatát alátámasztó szerkezetre helyezzük, amely a födém zsaluzatának, a betonnak és a betonacéloknak a tömegéből keletkező feszültséget a teherviselő alapba továbbítja. Az alapra fektetett deszkára állítjuk a legalább 10 cm átmérőjű gömbfából vagy 10 x 10 cm-es gerendából készült oszlopokat. Az oszlopok és a deszka közé önzáró ékeket helyezünk el. Az oszlopok tetején lévő deszkára hosszanti gerendákat helyezünk, amelyeket deszkadarabokkal rögzítünk az oszlophoz. Erre az alátámasztó szerkezetre helyezzük el a födém zsaluzatát.

Födémlemezek zsaluzata

A zsaluzatot szorosan egymás mellé fektetett deszkák alkotják, amelyeket kereszttartókra helyezünk. Ezek alá hossztartók kerülnek, amelyeket oszlopok tartanak. Az oszlopokat kereszthevederekkel támasztjuk meg.

Az oszlopok zsaluzata

22. ábra. A monolit vasbeton födém zsaluzata
1 kiegyenlítő léc; 2 alátámasztó oszlopok; 3 andráskereszt-merevítés; 4 hossztartók; 5 kereszttartók; 6 zsaluhéj

Gerendák zsaluzata

A gerendák zsaluzata két oldalhéjból és a zsaluzat aljából áll. Az aljat képező zsaluhéj olyan széles, mint a vasbeton gerenda maga.

Az aljat tartó hevederek vastagsága a gerenda mindkét oldalán megegyezik az oldalsó zsaluhéj vastagságával, ez teszi lehetővé, hogy az oldalsó zsaluhéjakat rögzítsük a zsaluzat aljához. Az oldalsó zsaluhéjak hevedereinek tartófunkciója is van: ezek viszik át a beton nyomásából eredő terhelést és közvetítik a hosszanti tartókra és az oldalsó ellentámaszokra. A két ellentétes oldalon lévő hosszanti tartót dróttal feszítjük neki a zsaluhéjnak. A felső hosszanti tartók elhelyezése függ a betongerendához csatlakozó födém zsaluzásának módjától.

Betongerendák zsaluzata

23. ábra. Betongerendák zsaluzata
1 távtartó; 2 dróttal egymáshoz húzott hosszanti tartók; 3 támaszték; 4 ellentámasz; 5 kereszttartó; 6 hosszanti tartógerenda (süveggerenda); 7 merevítés deszkákból; 8 oszlop; 9 hosszanti heveder; 10 gerenda; 11 a födém zsaluzata; 12 keresztheveder 13 feszítődrót

A betongerenda zsaluzatát hozzá kell igazítani az oszlop zsaluzatához. Az oszlopzsaluzat oldalán lévő nyílásba, amely deszkavastagsággal szélesebb, mint a betongerenda mérete, beengedjük a gerenda zsaluzatát. Az első hevedert a zsaluzat végétől deszkavastagságnyira szögeljük fel, megakadályozandó, hogy a gerenda zsaluzata a szükségesnél mélyebben becsússzon az oszlop zsaluzatába.

Födém és gerenda zsaluzatának csatlakozása

24. ábra. Födém és gerenda zsaluzatának csatlakozása
1 tartóoszlop; 2 hosszanti tartógerenda (süveggerenda); 3 rögzítő heveder; 4 kereszttartó; 5 a betongerenda zsaluzatának alja; 6 oldalsó zsaluhéj; 7 ellentámasz; 8 heveder; 9 dróttal összehúzott hosszanti tartók; 10 feszítődrót; 11 hosszanti tartó; 12 a födém zsaluzatát tartó gerenda; 13 a födém zsaluzata

Gerenda és oszlop zsaluzatának csatlakozása

25. ábra Gerenda és oszlop zsaluzatának csatlakozása

Ablak feletti áthidaló zsaluzata

26. ábra. Ablak feletti áthidaló zsaluzata

Koszorú zsaluzata

A falazatot minden szinten a födém magasságában elhelyezett koszorúval kell lezárni. A hosszanti vasalással megerősített koszorú alkalmazása különösen fontos akkor, ha a födémszerkezet nem elég merev, azaz elemekből van összeállítva. Zsaluzatát a gerenda zsaluzatához hasonlóan készítjük oldalsó zsaluhéjakkal, alsó lemezre viszont nincs szükség, mivel azt a falazat adja. A zsaluzat helyett használhatunk speciális, előre gyártott koszorúelemeket, amelyekbe betonacélokat helyeznek, majd kibetonozzák azokat. Egyes esetekben, sűrűbb betonkeverék használatakor a koszorú oldalának zsaluzatát egyszerű téglákkal helyettesíthetjük.

Mi zsaluzat építésének folyamata, ellenőrzése és tisztítása?

A zsaluzat építését a talaj, a zsaluzatot tartó felület elegyengetésével kezdjük. Az alap zsaluzatának építéséhez először a támasztóhevedereket készítjük el a már előkészített talajra, és a földbe beverjük a támasztó-cövekeket. A hevederek felső részéhez hozzászögeljük a rövid lécekből készített támaszokat, egymástól kb. 2 m-es távolságban.

A támaszokra rátesszük a feszítőhevedert, amelyet 45-60°-ban elhelyezett dúcokkal támasztunk ki. A támasztóheveder egyik vége a feszítőhevedernek támaszkodik, a másik vége pedig egy alátétdeszkának, amelyhez ékek feszítik hozzá. Mindkét végét szögekkel rögzítjük. Az alátétdeszka földbe vert cöveknek támaszkodik, amelyet a támasztékra merőlegesen verünk le a földbe. A cövekek közti távolság 1-1,8 m.

A zsaluzat ellenőrzése és tisztítása

Az elkészült zsaluzatot alaposan ellenőrizni kell, és a betonozás előtt ki kell tisztítani. Ellenőrizzük a betonba kerülő vasalást: összevetjük, hogy méretei egyeznek-e a tervrajzon szereplő méretekkel. Átnézzük, hogy a zsaluzat egyes elemei pontosan illeszkednek-e, és azt, hogy a zsaluzatba beépítettük-e a tervrajzon szereplő valamennyi keretet az egyes kirekesztésekhez, áttörésekhez, nyílásokhoz és süllyesztékekhez.

Alapos tisztítás

A betonozás megkezdése előtt alaposan le kell tisztítani a zsaluzatot. Ez nemcsak azért fontos, mert a zsaluzat tisztasága hatással van a kész betonszerkezet felületére, hanem azért is, mert a zsaluzatban felejtett anyagmaradékok jelentősen ronthatják a beton minőségét és ezzel a szerkezet teherbírását. A fadarabokat, forgácsot seprűvel kisöpörjük. A keskenyebb szerkezetek, oszlopok vagy falak tisztítására a zsaluzat aljában tisztítónyílásokat alakítunk ki. Ezeket a betonozás előtt le kell zárni.

A vasbeton szerkezet egyes elemeinek (pl. a betongerendák, vagy az oszlopok) jobb hőszigeteléséhez azok külső felületét hőszigetelő anyaggal borítjuk. Egyes esetekben a szigetelőréteget a betonozás előtt a zsaluzat belső felületéhez erősítjük (pl. az ún. Heraklith táblát, azaz fagyapot lemezt). A szigetelés fajtája és zsaluzathoz való hozzáerősítése olyan legyen, hogy kizsaluzás után a szigetelés ne váljon el a betonszerkezet felületétől.

A zsaluzat belső felületét, amely kapcsolatba kerül a betonnal, a kizsaluzás megkönnyítésére speciális bevonattal kenjük be, amely megakadályozza, hogy a beton hozzátapadjon a zsaluzathoz.

Tisztítónyílás kialakítása fal zsaluzatának aljában

27. ábra. Tisztítónyílás kialakítása fal zsaluzatának aljában
1 zsaluzat; 2 heveder; 3 támaszték; 4 a zsaluzat aljában kivágott nyílás; 5 deszka a nyílás elfedésére

A bevonathoz a legmegfelelőbb természetesen a speciális, kizsaluzást segítő olaj, használhatunk azonban bármilyen fáradt olajat, zsírmentes kenőanyagokat, mésztejet vagy agyagos oldatot, habár ezek nem olyan hatékonyak, mint a kifejezetten erre a célra gyártott bevonatok.

A hagyományos zsaluzat elkészítése ugyan munkaigényes, sokáig tart és az építőiparban már újabb, hatékonyabb zsaluzómódszereket alkalmaznak, de az egyszerű, házilagos betonozáshoz mégis ezt tartjuk a legalkalmasabbnak. Elsősorban azért, mert a kisebb munkák, felújítások, családi házak építése során szükséges betonozáshoz teljesen megfelel, könnyen beszerezhető anyagokból készül, és csak kismértékű megmunkálást igényel, amelyhez nem kellenek speciális eszközök, emelőszerkezetek.