Építési ismeretek

Műpala és betoncserepes fedések, fa- és bitumenes zsindelyfedések

Műpala-fedések

A műpala, vagy más néven az­besztcement termékek olyan beton­ból készülnek, amelyek adalékanyaga szálas azbeszt, kötőanyaga pedig nagyszilárdságú cement. Az azbeszt fontos tulajdonsága, hogy nem ég, nagyon vékony rostokra foszlatható. Az azbeszt nagy húzószilárdsága és jó tapadása miatt kiváló tulajdonságokat kölcsönöz az azbesztcement termékeknek.

Ezeket a termékeket öntött eljárás­sal állítják elő. Az építőipari gya­korlatban tetőfedő elemeket és csöveket alkalmaznak. A felhasz­nálás mennyisége az utóbbi időben jelentősen csökkent, a termékek egészségügyi szempontból bizonyí­tottan károsak. Az elmúlt évtize­dekben azonban sok helyen készítettek ilyen fedéseket, és néha még a mai építőipari gyakorlat is alkalmazza.

A műpala-fedéseket lécezésre, vagy teljes felületű deszkázásra lehet elkészíteni. A normál szabvány palafedésnél (209. ábra) a léctávolság 22 cm. A teljes felületű deszkázásnál arra kell ügyelni, hogy a deszkák között kb. 1 cm-es hézag maradjon a kiszellőzés miatt. A fedés elve, hogy a palaelemek átlója merőleges az eresz vonalára. A rögzítés szegezéssel és vihar­kapcsokkal történik.

209. Ábra: Szabvány palafedés.

209. Ábra: Szabvány palafedés.

A kialakult fedési mód szerint a palaelemek 8 cm-t fednek egymásra. A fedés egy kettős talplemez sorral indul az eresznél. Erre a kezdő sorra aztán váltakozva feles és egész elemek kerülnek. A gerincnél a sorok faragott elemekkel kerülnek beépítésre. A taréjnál kúppalák (210. ábra) elhelyezése szegezéssel történik. A műpala-fedéseknél a tető áttöréseket bádogozással kell kialakítani. A bádogozás környezetét ajánlatos teljes felületű deszkázassál ellátni. A pala elemek legalább 8 cm-t takarjanak rá a bádogozásra.

210. Ábra: Szabvány palafedés taréj kialakítással.

210. Ábra: Szabvány palafedés taréj kialakítással.

A hullámlemez fedések nagytáblás elemekből készülnek, hullámos kialakításúak. A leme­zeket kapocs szerelvényekkel lehet rögzíteni a fedélszerkezethez. A lemezek akkor alkalmazhatók előnyösen, ha nincs szükség a hossz- és ke­resztirányú darabolásra. Ez gondos tervező és előkészítő munkával oldható meg. A tetőt áttörő szerkezetek csatlakozása bádogozással alakítható ki.

Betoncse­repekből ké­szült fedések

A betoncserép finom adalékú kavics és kvarchomok adalék felhasználásával készült lemez­szerű tennék. A gyártás során préseléssel alakítják ki a megfelelő formát, amely tulajdon­képpen nagyon hasonló az égetett cseréphez.

Kialakítását tekintve kétféle betoncserép készül. A teljesen sima kialakítású elem hasonlít a hódfarkú cseréphez. Ebből a típusból a hódfarkú égetett cseréphez hasonló fedést lehet ké­szíteni. A hódfarkú betoncserepek használata esetén a következő átfedéseket kell alkalmazni a meredekség függvényében:

28. Táblázat:

A tető hajlásszöge kettős fedés esetén:Átfedés min. (cm):Léctávolság max. (cm):
35° alatt11,015,5
35°-40° között10,016,0
40°-45° között9,016,5
45° felett8,017,0
A tető hajlásszöge koronafedés esetén:
35° alatt11,031
35° felett10,032

A hullám profilú elem felülete hullámos kialakítású, az elemek a hosszabbik élük mentén hornyosan kapcsolódnak egymáshoz. A hullám profilú cserepek használata esetén a követ­kező átfedéseket kell alkalmazni a meredekség függvényében.

29. Táblázat:

A tető hajlásszöge:Átfedés min. (cm):Léctávolság max. (cm):
25° alatt10,531,5
25° felett9,033,0
35° felett8,034,0

Mindkét típus az alapanyag miatt elég nehéz, ezért a tetőszerkezethez 15-20%-kal több faanyagot kell felhasználni. A tetőszerkezet készítésénél ügyelni kell arra, hogy a fedélszerkezet és a lécezés méretpontos legyen. A méretpontos betonelemeket csak akkor lehet elhe­lyezni, ha a szegélyeknél (211. ábra), csatlakozásoknál, áttöréseknél az elemek pontosan csatlakoznak egymáshoz. A tetőszerkezet elkészítéséhez a következő táblázat ad segítséget.

30. Táblázat:

A szarufák tengelytávolsága cm-ben, ha a hajlásszög fokokban:A léc keresztmetszete mm-ben:
kisebb mint 30°30° és 45° közötti45°-nál nagyobb
70809024/48
8090010030/50
9010012040/60

211. Ábra: Bramac betoncserép csomópont kialakítása.

211. Ábra: Bramac betoncserép csomópont kialakítása.

A betoncserepek vágása és darabolása nehéz, hiszen a beton teljes keresztmetszetét át kell vágni a szakszerű daraboláshoz. A felsorolt hátrányos tulajdonság ellenére a betoncserép felhasználás az utóbbi időben egyre jobban terjed. Ennek oka az, hogy ezekhez a cserepek­hez egy olyan kiegészítő elemcsalád tartozik, amellyel a bádogozás feleslegessé válik, a kiszellőztetés, az áttörés stb. könnyen megoldható. A cserepek több színben és kiváló minő­ségben kerülnek forgalmazásra.

Fa- és bitumenes zsindelyfedések

A zsindelyfedések (212. ábra) régi anyaga a fa. A luc-, vagy erdei fenyőből készült hasított elemeket szegezéssel lehet rögzíteni. A kör­nyezetünkben alkalmazott fazsin­dely keresztmetszete trapéz alakú. Az egymás mellé kerülő zsindely elemeket csaphornyos kialakítással lehet csatlakoztatni egymáshoz. A tető meredekségének legalább 40°-nak kell lennie.

212. Ábra: Fazsindelyes fedés.

212. Ábra: Fazsindelyes fedés.

A zsindelyeket szegezéssel rögzítik a cserépfedésekkel azonos lécezésre. A fedés irányának meghatározásakor figye­lembe kell venni az uralkodó szél­járás irányát. Az átfedés minimum 10 cm. A zsindelyes tetők gerincét két egymásra merőleges hosszirá­nyú deszkával lehet lezárni. A te­tőfedés élettartama a fa­anyag minőségétől függ. A nagy gyantatartalmú faanyag élettartama hosszú, továbbá sokat segít a faanyag rendsze­res védelme is.

213. Ábra: Bitumenes zsindelyfedés ereszkialakítása.

213. Ábra: Bitumenes zsindelyfedés ereszkialakítása.

A bitumenes zsindelyfe­dések (213. ábra) az utóbbi években terjedtek el hazánkban.

A rétegfel­építés a következőképpen alakul felülről lefelé:

  • felső oldali ásványi zúzalék védő hintő anyag;
  • felső oldali oxidált bi­tumen;
  • bitumennel telített üvegfátyol hordozóré­teg;
  • alsó oldali oxidál bitumen;
  • elválasztó, védő szilikon fólia borítás, a tagozatok alatt kvarchomok hintés.

A felsorolt rétegekből készült lemezcsíkok többféle mintával készülnek. Méhsejt, téglány, sarkított téglány, hódfarkú és térhatású mintával gyártanak fedő lemezeket. A következő táblázat a bitumenes zsindely fedések alapadatait tartalmazza.

31. Táblázat:

ZsindelytípusTetőlejtés min/max:Sortávolság (cm):Átfedés (cm):Mennyiség zsindely/m2:Rögzítés db/zsindely:
Méhsejt15°/85°13,44,9/4,97,464
Sarkított15°/85°14,34,7/4,76,984
Téglány15°/85°14,34,7/4,76,984
Hódfarkú15°/85°14,34,7/4,76,986

A fedés elkészítéséhez (214. ábra) teljes felületű deszkázatra van szükség. A bitumenes zsindely a-lap rögzítése a szegezés amelyet a lemezen kijelölt helyeken kell elvé­gezni. A szegnek korrózió védett minőségűnek kell lennie. Normál esetben 1 m2 felületen 30 szegezést kell elvégezni.

214. Ábra: Bitumenes zsindelyfedés.

214. Ábra: Bitumenes zsindelyfedés.