Lakás komfort

Szerelt homlokzatok: műpala, hátsó szellőzésű polisztirol hőszigetelés

A külső falak kisméretű lapokkal, pl. fazsindelyek­kel való védőburkolása már évszázadok óta is­mert. Elsősorban falusias környezetben, a szélverte oldalon alkalmazzák. A rendszer előnyei még ma sem megvetendők, sőt azokat a hatásos hőszi­getelés lehetősége még ki is egészíti. A legfon­tosabb talán az az épületfizikai és technológiai szempontból egyaránt hasznos körülmény, hogy a hőszigetelt, szerelt homlokzatok egyes rétegeinek mindig csak egy feladatot kell teljesíteniük. A meglévő külső falak, legyenek azok tömör vagy fa-szerkezetes falak, teherhordó feladatukat, az idő­járási viszontagságoktól nem zavartatva, maradék­talanul betölthetik.

A falakra erősített hőszigetelő réteg csökkenti a nyári és téli időszak közti hő­mérséklet-ingadozásokat, a tartószerkezetre erősí­tett homlokzati burkolólapok távol tartják a hót és az esőt. A kívülről, és belülről a falba hatoló ned­vesség a homlokzati burkolólapok és a hőszige­telés közti hátsó szellőzőréseken át el tud távozni. Előnye még az egyszerű szerelés, a kedvező költségszint, valamint az, hogy a homlokzatbur­kolatot akár magunk is fel tudjuk szerelni.

Homlokzatburkolatok típusai

A ma kapható homlokzati burkolólapok sokféle anyagból készülnek. A formátumok, színárnyalatok, fedési módszerek és irányok, valamint túlnyúlások sok­félesége az épület öltöztetésének tág teret biztosít. Mindenekelőtt azt kell eldöntenünk, hogy az egész házat be kívánjuk-e burkolni, vagy csak a szélverte oldalt.

Esztétikailag mutatós megoldást kapunk, ha pl. az oromfalakat és a hosszanti falak felső felét bur­koljuk be, így a szerelt burkolat úgy néz ki, mintha sapkát húztunk volna a házra. Építészetileg nem túl jól sikerült, régi házaknak így teljesen új külső megjelenést lehet adni.

mupala-burkolat

A műpala homlokzatburkoló lapok a szerelt homlokzat burkolásánál sok tetszetős megoldásra adnak lehetőséget. A kisméretű lapok jól hozzáilleszthetők a régebbi építésű házak építészeti kialakítá­sához.

fahaz

A szerelt, hőszigetelt faburkolat az ötvenes években épített, jel­legtelen, teljesen sablonos ház­ból kellemes hatású családi házat varázsolt.

Hátsó szellőzésű, hézagmentesen lerakott polisztirol hőszigetelésű, szerelt homlokzat metszete:

 • (1) belső vakolat
 • (2) fal
 • (3) külső vakolat
 • (4) dübelek
 • (5) a régi épület íaiazata
 • (6) horgonycsavar
 • (7) polisztirol homlokzati szigetelőtáblák
 • (8)függőleges lécváz
 • (9) lécezés
 • (10) légrés a heveder- és tartólécek között
 • (11) műpala héjalás
falszerkezet-atszelloztetese
Hátsó szellőzésű, hézagmentesen lerakott polisztirol hőszigetelésű, szerelt homlokzat metszete (bal oldali ábra),               valamint a Szerelt, átszellőztetett homlokzat metszete (jobb oldali ábra)

Szerelt homlokzatoknál alapvető jelentősége van a burkolat (az ábrán a műpala-héjalás mögötti szellőztetett légrés) jó működésének. A szellőzés teszi lehetővé, hogy az esetleg bejutott nedvességet biz­tonsággal ellehessen vezetni, egyben csökkenti a nyári hőterhelést.

Lakóházak homlokzatburkolatainak szempontjai:

Lakóházakhoz feltétlenül kisméretű lapokat vá­lasszunk, amelyeket a házak építészeti kialakítá­sához egészen a legapróbb részletekig jobban hozzáilleszthetők, mint a nagy lapok; segítségükkel a környék sajátosságait is jobban figyelembe lehet venni. A kisméretű lapokkal a nagy kiterjedésű homlokzatok egyhangúságát is meg lehet törni, a lerakásnál tág tere van a különböző homlokza­ti képek kialakításának, pl.: eltérő színű szegélyek vagy szalagok beiktatásával.

Pénzügyi támogatás

Meglévő házak utólagos hőszigetelésének támogatására időnként különböző progra­mokat indítanak. Ajánlatos ezekről az illetékes hatóságoknál tájékozódni. A pályázati tá­mogatási rendszerekkel a Gazdasági és a Környezetvédelmi Minisztérium, valamint az önkormányzatok foglalkoznak.

A szerelt homlokzatok szerkezete alapjában véve egyszerű: a meglévő, régi építésű falra fémprofi­lokból, vagy a kártevők ellen favédő szerrel kezelt falécekből függőleges hevederlécekből és vízszin­tes tartólécekből álló rácsozatot erősítünk. A füg­gőleges hevederlécek közé kerülnek a szigetelő­lapok.

Ügyeljünk arra, hogy a tartólécek és a hőszi­getelés felülete között a hátsó szellőzőjárat szá­mára elegendő hely maradjon. A vízszintes tartó­lécekre szereljük fel pikkelyszerűen a homlokzat­burkoló lapokat.

Alternatív megoldást jelent a hézagmentesen a falra erősített szigetelőréteg, a hevederlécek ekkor a kívülre kerülnek és a szi­getelésen keresztül vannak a falhoz erősítve. A homlokzat burkolására manapság általában mű-pala lapokat használunk, amely sokféle formában kapható. A színekben sincs hiány; így ház színe­zését valóban harmonikussá lehet tenni és árnya­latokban gazdag burkolatokat lehet kialakítani.