Építkezés

A nyers betonlépcsőket is burkolhatjuk!

Két szint között az összeköttetést legolcsóbban házilag betonozott lép­csővel lehet megteremteni. Ezt azután fa lépcsőfokokkal (drága) vagy burko­lólapokkal lehet burkolni. Esetünkben a burkolólapok mellett döntöttünk, mert ez illik a közlekedők padlójához, sokkal tartósabb, mint a falépcső és tisztántartása is könnyebb.

Fontos a tervezés és a mérés!

Mielőtt azonban a lerakáshoz hoz­zálátnánk, mérjük le a lépcső méreteit. Pontosan határozzuk meg a felső szint padlóburkolatának felső széle és az alsó szint padlóburkolatának felső széle közötti távolságot (esetünkben ez 2,71 m). Ezt az értéket osszuk el a lép­csőfokok számával, a példában ez 16. Egy-egy lépcsőfok magassága (2,71 m osztva 16-tal) kereken 16,9 cm. Rajzol­juk fel a lépcső pontos kontúrját (a lépcsőfokok felső szélét és első oldalát) a lépcsőház falára. Nem csak a lépcsőfokok magasságának, hanem mélységének is mindig azonosnak kell lennie.

Most kiderül, hogy pontosan beto­noztuk-e a lépcsőt. Ha nincsenek na­gyobb eltérések, vékonyágyazatú ra­gasztót is használhatunk – egyébként közepes ágyazatú ragasztót vagy nor­mál habarcsot kell a burkolólapok alá felhordani.

A munka legvégén a lépcső mentén is elhelyezzük a szegélyburkoló lapokat.

Lépcsők burkolása:

Lépcsők burkolása

Lépések:

  1. A burkolat kontúrját rajzoljuk fel a falra, hogy minden lépcsőfok azonos magasságú legyen
  2. Ha a betonozás pontos volt, vékonyágyazatú ragasztó is használható
  3. A nagyobb eltéréseket normál habarccsal lehet kiegyenlíteni
  4. Különösen szép eredményt kapunk, ha a lábazat burkolásai a lépcső mentén is folytatjuk