Építkezés

Lépcsőkorlát készítésének a lépései

Minden lépcsőhöz tartozik korlát is. Az oldalt fallal határolt lép­csőházban legalább karfát kell a falra szerelni. És mi van, ha a lépcső még nincs is meg? Semmi baj: az ezermesternek csak fára és néhány ügyes fogásra van szüksége ahhoz, hogy ezt a feladatot is megoldja.

Ha azt akarjuk, hogy saját készítésű lépcsőkorlátunk úgy nézzen ki, mintha szakiparos készítette volna, mindenekelőtt arra ügyeljünk, hogy szeget vagy csavart sehol se lehessen azon látni. A fakorlát végtére is egy értékes „bútordarab”, amely a ház középpontjának egészen sajátos jelleget ad. Az itt bemutatott csapozott-ragasztott megoldás kielégíti ezt a kívánalmat.

Az előkészületek:

Az első és az utol­só foknál, továbbá minden „stratégiai” pontnál, például a lépcsőház sarkaiban acél horgonyokkal betonozzunk be a födémbe négyszög keresztmetszetű (4×4 cm-es) acéloszlopokat. A fö­démből véssük ki a megfelelő helyet és gyorsan kötő cementtel rögzítsük az oszlopokat. Természetesen sokkal jobb, ha a korlátnak ezt az alapkonstruk­cióját már az építkezés idején bebeto­nozzuk.

Az oszlopok készítésének második része:

Táblásított falapokból (ez a barkácsáruházakban kapható) fűrészeljünk ki négy darabot, amelyek összeragaszt­va pontosan az acéloszlopokra ráhúz­ható alakzatot adnak. Azokon a helye­ken, ahová később a karfának és az alsó kereszttartónak a megfelelően kimart csapjai fognak illeszkedni, készítsük el a szükséges nyílásokat (csapozott kö­tés). Amikor az oszlopok „faköpenyének” a ragasztása megszáradt, addig csiszoljuk azt, amíg azt a benyomást keltik, mintha egy darabból készültek volna.

A következő lépés az alsó kereszt­tartó beillesztése

A gondos munka itt alapvető követelmény. Az oszlopoknak és a kereszttartóknak nemcsak tisztán illeszkedniük keli egymásba, hanem az összerakott szerkezetnek a fémprofi­lokon egészen a padlóig kell lecsúsznia. A munka ezután kezdődő része meglehetősen egyhangú: ki kell fűré­szelni a korlátdeszkákat. Ehhez szintén táblásított fát használjunk (vastagsága 18 mm). Példánkban a korlátnak érde­kes megjelenést ad, hogy azon válta­kozva két-két deszka keresztben, majd a következő kettő hosszirányban helyezkedik el.

A deszkák mindkét homlokoldalán furatokat készítünk a köldökcsapok­nak. Ez később megbízható össze­köttetést teremt az alsó kereszttartó és a felső karfa között. Most már csak a karfa végeit kell úgy kimarni, hogy azok illeszkedjenek a faoszlopokba. A karfa magassága 95 cm a kész padlótól számítva.

A korlátot ragasztóval és csavarszorítókkal állítjuk össze. A szorítók pofái és a korlát alkatrészei közé tegyünk kis falapokat, nehogy a csavarszorító belenyomódjon a fába. A korlát alkatrészeit összeszerelés előtt környezetbarát parkettlakkal három­szor kenjük át. A lépcsőházban szintén „láthatat­lanul” szereljük fel a falra a karfát. A fal és a karfa között fa távtartókat helyezünk el, ezek a falon át menetes orsókkal vannak egymáshoz csavaroz­va. Ezekre a távtartókra ragasztással erősítjük fel a karfát, a kötést köldök­csapok teszik szilárddá.

A tömör falépcső lépcsőfokai egyszerűen be vannak függesztve

A tömör falépcsők nagyon drágák. Ezért egy olyan könyvben, amely az olcsó építkezésről szól, semmi keresni­valójuk sincs. Kivéve, ha olyan rendsz­ert sikerül találni, amely egyrészt jelen­tős mértékben lehetőséget nyújt a saját munkavégzésre, másrészt annyira rugalmas, hogy gyakorlatilag bármelyik lépcsőházban alkalmazható. A most bemutatott rendszer mindezeket a követelményeket kiválóan kielégíti.

A szerelés két szakaszban történik. Először a lépcső pofadeszkáit állítjuk össze és szereljük fel a lépcsőház falára. Ezt követően függesztjük be a lépcsőfokokat. A megoldás lényegét a lépcsőtartó vasalatok jelenti, amelyek némileg a bútor aj tok kivetőpántjaira emlékeztetnek. A vasalat menetes szá­rát becsavarjuk a pofadeszkába, a ki­álló hengeres részre fekszik fel a lép­csőfok (lásd bal oldali képek). Ennek a megoldásnak az a nagy előnye, hogy a lépcső készítése közben a nyers épület minden, eddig rejtve maradt pontat­lanságát ki lehet egyenlíteni.

A lépcső felépítése:

A példában szereplő húzott fokú lépcsőnél először a három pofadeszkát állítjuk be a lép­csőház falai mentén (a pofákat a sarok­pontokban támasszuk alá faléccel – ideiglenes kitámasztás -, még ne csavarozzuk hozzá a falhoz). A belső, szabadon álló pofadeszka két oszlop­pal együtt alkotja a lépcső centrumát az orsótér körül. A lépcsőtartó vasala­tokat ebben a stádiumban tesszük a helyükre.

Az építmény stabilizálása céljából a középső lépcsőfokot és a lépcső felső lezárásánál egy keresztdeszkát be kell állítani. Ezzel a lépcső pontosan be van állítva és a pofadeszkákat keretdűbelekkel oda lehet csavarozni a falhoz. A furatokat úgy fúrjuk ki, hogy a csavarfejeket később eltakarják a lép­csőfokok. Amikor minden dűbel a helyén van, kezdődhet a lépcsőfokok felszerelése. Először a sarokfokot te­gyük be, majd alulról kezdve az összes többi fokot is tegyük a helyére. A lép­csőtartók fészkeinek készítéséhez ér­demes sablont készíteni.

Legkésőbb ekkor ennek a lépcsőnek egy további előnyét is felismerjük: ha valamelyik lépcsőfok megsérül, azt minden további nélkül ki lehet cserélni. Egyébként ha saját műhelyünk az ilyen igényes munkákra nincs felké­szülve, a pofadeszkákat és a lépcső­fokokat készíttessük el egy asztalossal.

Végül szereljük fel a lépcsőkorlátot. Az alsó oszlop acélcsappal a padlóba van erősítve (ez védi a lépcsőt elcsú­szás ellen). Az alsó oszlopot két továb­bi csavar erősíti a belső pofadeszkához. Ezeket a csavarokat besüllyesztjük az oszlopba, így a csavarfejeket takaró­kupakokkal el lehet rejteni. A karfát az oszlopok közé szereljük be. Előtte azonban állítsuk be a korlátrudakat (távolságuk legfeljebb 12 cm) e pofa­deszka és a karfa közé.

Korlát készítése:

Korlát

Lépések:

 1. A korlát félkész oszlopai: táblásított “faköpeny” az acéloszlopokon
 2. Az oszlopok négyszög keresztmetszetű acélvázát bebetonozzuk a nyers födémbe
 3. A faoszlopokat megcsiszoljuk. A kereszttartók fejei úgy vannak lemarva, hogy az oszlopok köpenyén lévő nyílásokba illeszkedjenek. Ezután az egész szerkezetet felülről rátoljuk az acéloszlopokra
 4. A korlátokat megcsiszoljuk és bevonjuk lakkal
 5. A lemart karfák beillesztését is nagyon gondosan kell végezni
 6. Ragasztás közben a korlátelemek és a csavar-szorítók közé kell fadarabok védik a fafelületet a sérüléstől
 7. A karfák távtartóit mentes orsók kötik egymáshoz
 8. Profi munka: a szerelőelemekből a kész karfán semmi sem látszik

Tömör falépcső építése:

Tömör falépcső építése

Lépések:

 1. A tömör falépcső építése azzal kezdődik, hogy a lépcsőházban a helyükre tesszük a pofadeszkákat
 2. Villáskulccsal becsavarjuk a deszkába a lépcsőfokok tartóit
 3. A felső szint kész padlójának felső széle a lépcső záródeszkájával egy szintbe kerüljön
 4. Az orsóteret az oszlopok és a belső pofadeszka ha­tárolják, jói látható a sarok ideiglenes alátámasztása
 5. Az építményt a lépcső közepén elhelyezett lépcsőfok merevíti
 6. A lépcsőfokok tartóinak fészkeit sablonnal készítjük el. A fúrás után a fészkeket oldalirányban kivéssük
 7. A pofadeszkák végleges ráerősítése a lépcsőház falára. A furatot úgy helyezzük el, hogy…
 8. …a keretdűbelt később eltakarja egy lépcsőfok
 9. Merevítés céljából felül helyezzünk el még egy lépcsőfokot
 10. Amikor aztán a legalsó lépcsőfok is végleges helyén van, akkor a sző szoros értelmében már…
 11. …semmi sem csúszhat félre. A következő lépés a sarokfokok berakása, majd az összes többi lépcsőfok is a helyére kerül
 12. A lépcsőfokokat a lépcsőfok-tartókon át becsavart csavarok rögzítik

Lépcső építésének második része:

Lépcső építése

Lépések:

 1. Most kerül sor a lépcsőnek az alsó szint padlójához való rögzítése
 2. …és fúrjunk a padlóba egy lyukat. A korlátoszlopba alulról csavarjuk be egy acélcsapot
 3. Az oszlop csapját dugjuk be a padló furatába, majd két csavarral erősítsük az oszlopot a lépcső pofadeszkájához
 4. Az utoljára becsavart csavarfejeket a megfelelő kupakokkal takarjuk el
 5. Amikor a korlátot szereljük, a függőleges rudakat először a pofadeszkába dugjuk be, azután tegyük fel a végleges lezárást biztosító karfákat