Építkezés

A vakolókanalak helyes használata

A kanalak az összes kőműves­munka alapvető szerszámai. He­lyes kiválasztásuk megkönnyíti a munkát és használatukkal a végeredmény is jobb lesz.

Vakolókanalak

Vakolókanalak

A fenti ábrán a következő kanalak láthatók (zárójelben az ajánlott méretek, amelyek az oldalhosszakra vonatkoznak): simítólapát (fent, 280 mm), majd balról jobbra: stukatőrkanál (80 mm), vakoló-kanál (négyszögű kanál, 160 mm), spatula (50 mm), fugázólapát (10 mm fugaszélességhez). Aki gyakrabban foglalkozik kőműves­munkával, feltétlenül szerezze be ezt a kanálkészletet!

Négyszögű kanál, felhordás

A legismertebb vakolókanál a négyszögű kanál, amelynek szé­lessége előrefelé csökken. A vakolókanalakat habarcs felhordására és felcsapására, továbbá beto­nozási és esztrichmunkáknál hasz­náljuk, nem utolsósorban pedig a szerszámok és az építőanyag meg­tisztítására is.

Négyszögű kanál

Ugyanezekhez a fel­adatokhoz használjuk a három­szögű kanalat is. Magunknak kell kitapasztalnunk, hogy melyik fajta kanállal tudunk jobban dolgozni (az oldalak hossza max. 200 mm). A lényegesen kisebb stukatőrkanál javításokhoz használható.

Simítólapát

A simítólapáttal vakolatrétegeket húzhatunk fel és egyengethetünk el, valamint esztrichfelületeket simít­hatunk. „Habarcstálcának” is lehet használni, ilyenkor kisebb habarcs­mennyiséget tartunk rajta, hogy az (pl. javítások esetén) kéznél legyen.

Simítólapát

A fugázólapátok – 10-50 mm szélességben kaphatók – vakolat­lanul maradó falak fugázására va­lók, de közepes és nagyobb héza­gok habarccsal való betömésére is jól használhatók.

Stukatőrkanál

Stukatőrkanál

A stukatőrkanál egyik végén négyszögletes, másik végén há­romszög alakú nagyon kis kanál van, amellyel elsősorban kisebb javításokat, pl. kis lyukak és rések betömését lehet jól elvégezni.