Építkezés

Áthidalók beépítése

Az áthidalók feladata falnyílások, pl. ablak- és ajtónyílások vagy fal­fülkék áthidalása. Ezt a funkciót redőnyszekrények vagy boltövek is elláthatják.

Áthidalók funkciója, készítése

Az áthidalók felveszik a falazat felülről ható nyomását és azt a nyílás két oldalán lévő falrészek­nek adják át. Vannak nem tehervi­selő áthidalók (pl. egyszerű válasz­falakhoz) és különbözőképpen terhelhető teherviselő áthidalók. A te­herbírás növelésére az áthidalók­ban rendszerint vasbetéteket he­lyeznek el. Az áthidalók oldalt a falazatra fekszenek fel. A felfekvés mélysége az anyagtól, kiviteltől és hosszúságtól függően mindkét oldalon 15-25 cm, konkrét eset­ben értékét a termék adatlapja adja meg.

Áthidalók

A teherviselő áthidaló­kat célszerű cementhabarcsba fektetni. Vannak szigetelt és szigeteletlen áthidalók, mindössze néhány cm magas lapos át­hidalók, amelyeken a további falat rendszerint nagyobb nyomószi­lárdságú falazótéglákból kell felfa­lazni, valamint olyan áthidalók, amelyek magassága megegyezik a nagy méretű falazóelemekével.

Áthidalók 2

Áthidalókkal általában max. 3 m széles nyílás hidalható át, ennél szélesebb falnyílásokhoz acélszelvényekre van szükség. Az áthi­dalókat az alkalmazott falazat anyagához illeszkedően választjuk meg. Falnyílásokat redőnyszekré­nyekkel is át lehet hidalni. Az át­hidalókhoz hasonlóan ezek között is vannak teherviselő és nem te­herviselő, szigeteléssel és anélkül kialakított termékek.

Falnyílásokat boltövekkel is át lehet hidalni

Boltövek

A boltövek kisméretű falazóelemekből és mészcement habarcsból készülnek és belekap­csolódnak az oldalfalazatba. A fa­lazáshoz ív alakú sablonra és kellő alátámasztásra van szükség.

Boltövek

A habarcshézag alul legalább 0,5 cm, felül legfeljebb 2 cm vas­tag legyen. A boltövek falazásához nagy tapasztalatra van szükség! Ezért házilagos építkezéseknél inkább pl. pórus- vagy könnyű­beton kész íveket használjunk, ame­lyeket cementhabarcsba kell rakni.