Építkezés

Falrészek és beton bontása

Sok átépítési munkánál régi fala­kat vagy beton épületelemeket is le kell bontani. A falat mindig felülről lefelé bontjuk, hogy elke­rüljük a falrészek leomlását és az ezzel járó baleseteket. Előzetesen természetesen biztosítani kell azt is, hogy a bontás semmiféle statikai problémát ne okozzon.

Véső használata

Véső használata

Kisebb munkákhoz kalapácsot és vésőt használunk. A beton szétrepesztésére legjobb a he­gyes véső, a falazaton végzett vé­sésekhez viszont laposvésőt cél­szerű használni.

Géppel bontás

Nagyobb faldarabokat beton­véső géppel bontsunk. Az elekt­romos fejtőkalapács nagyon megkönnyíti a munkát.

Géppel bontás

Régi, omlás­veszélyes falaknál viszont legyünk óvatosak, mert a rezgések a megmaradó falrészeket is káro­síthatják. Nagyobb betonfelületek bontására célszerű légkalapácsot alkalmazni, amelyet kompresszor által termelt sűrített levegő mű­ködtet.

A vésőgép – amelyet házilagos használatra alkalmas kis méretben is kölcsönözhetünk – mente­sít bennünket a kézi munka alól, amely különösen betonrészek bon­tásánál nagyon megerőltető.

Tör­meléklerakó helyek

A keletkező törmeléket a helyi előírások figyelembevételével tör­meléklerakó helyekre kell vinni.

Tör­meléklerakó helyek

Nagyobb mennyiségekhez cél­szerű konténert bérelni. Maga­sabb szintekről a törmeléket ledobócsöveken – ezek is kölcsö­nözhetők – közvetlenül a konté­nerbe szórhatjuk, ezzel munkát takaríthatunk meg.

Minden bontási munkánál tartsuk be a következő biztonsági intéz­kedéseket:

  • Csak védőkarmantyúval ellátott vésőt használjunk.
  • Vésés közben (elsősorban be­ton és kemény kőelemek bontá­sakor) viseljünk védőszemüveget, mert az éles szilánkok meg­sérthetik a szemünket.
  • Szükség esetén viseljünk védő­sisakot és acél orrvédővel ellá­tott cipőket, nehogy a leeső részek sérüléseket okozzanak.
  • Zajos berendezések használa­takor hordjunk fülvédőt.