Építkezés

Falazóelemek darabolása, téglák vágása

A falak készítéséhez nemcsak egész falazóelemeket használunk. Sokszor előfordul, főleg a falak végeinél, hogy részelemekre van szükségünk. A különféle építő­anyagokat más és más módon kell megmunkálni.

Kőműveskalapács

A téglák elvágásának ősrégi módszeréhez kőműveskalapács szükséges, amelynek éles vágó­éle van. Ez a módszer csak kis és közepes méretű elemek, elsősor­ban égetett és mészhomok téglák darabolásához alkalmas. A téglá­kon nem lehetnek repedések.

Kőműveskalapács

A tapasztalt kőműves egyetlen ütéssel kettévágja a téglát. Biz­tosabb eredményt érünk el, ha a téglát a kívánt törés vonalában köröskörül kissé bevájjuk, majd a kőműveskalapács széles végével erősen ráütünk. Az eredmény azon­ban nem mindig kielégítő. Ezzel a módszerrel sok nagymé­retű falazóelem eltörik, a pórus­beton sem igazán alkalmas ilyen megmunkálásra.

Széles laposvéső

Széles laposvéső

Egy széles laposvéső legalább olyan jó szolgálatot tehet, mint a kőműveskalapács. A kívánt törésvonalat itt is köröskörül kissé be­véssük.

Kőfűrész

Bizonyos porózus építőanya­gokhoz, pl. pórusbetonhoz vagy pórustéglához jól használhatók a rókafarkfűrészhez hasonló (kézi) kőfűrészek, amelyeknek kemény­fém betétes speciális fűrészlapjuk van. Az ilyen fűrészeket részben a falazóelemek (pórusbeton) gyártói, részben szerszámgyártó cégek hozzák forgalomba.

Kőfűrész

Így biztonságos

Bizonyosodjunk meg arról, hogy gépünk megfelelő állapotban van-e és a megfelelő kőzet­korongot használjuk. A védő­burkolatot úgy rögzítsük, hogy az védje testünket. A munka­darabot szorosan fogjuk be (pl. csavarszorítóval), a gépet pedig két kézzel vezessük, ne­hogy elbillenjen. Viseljünk megfelelő védőszemüveget és por­védő maszkot.

(Kép lent) Az egyenes vonalú, méretpontos vágást derékszögű vezetősablo­nok könnyítik meg.

Derékszögű vezetősablon

 

A pórusbeton megmunkálása annyira könnyű, hogy az akár egy közönséges fű­résszel is vágható, ha régi fűrész­lapot használunk és nincs szük­ségünk túl sok vágásra.

Vágótárcsás kézi csiszológép

Vágótárcsás kézi csiszológép

Ha tiszta vágási felületeket vagy vágott éleket akarunk kapni, pl. vakolatlan téglaburkolatú homlokzaton, akkor célszerű vágótárcsás kézi csiszológépet használni. Na­gyobb gépekkel a nagyméretű falazóelemeket is köröskörül bevág­hatjuk, a kettéválasztást azután la­posvésővel fejezzük be.

Elektromos kőfűrész kölcsönre

Elektromos kőfűrészre – amelyet építőgép-kölcsönzőknél is bérbe lehet venni – aránylag kemény kőfajták (pl. terméskövek vagy könnyűbeton falazóelemek) megmun­kálásához van szükségünk. Ezek természetesen más kőzetfajták megmunkálására is használhatók.

Elektromos kőfűrész

Bizonyos falazóelemeket (pl. a könnyűbeton elemek) gyárilag előkészített törési helyekkel látnak el, ezek mentén laposvésővel könnyen el lehet törni az elemeket.

Gondos tervezés

Sokszor egyszerűbb, ha gondos tervezéssel teljesen elkerüljük a fa­lazóelemek megmunkálását. Gyak­ran mód van arra, hogy olyan fal­hosszakat írjunk elő, amelyeket a rendelkezésre álló formátumok éppen kiadnak. Sokféle kisebb for­mátum is kapható, esetleg külön készített kiegészítő elemek, ame­lyekkel meghatározott hézagokat egészen pontosan ki lehet tölteni.

Ha a szokásos, habarccsal kitöl­tött hézagokkal dolgozunk, akkor bizonyos határig a fugák megnövelésével is elérhetjük a méretek kiegyenlítését. A megnövelt hézag se legyen azonban 2 cm-nél na­gyobb és ez a módszer csak nem teherhordó falaknál használható.