Parkettázás

Fűrészipari termékek, furnérok

A fűrészáru (más néven szelvényáru) a fűrészipari rönkök szálirányú fűrészelésével kialakított alapanyag, amelynek legalább két párhuzamos lapja van. A fűrészelt felületek rönkben elfoglalt irányától függően élesvá­gásról, prizmavágásról vagy forgató (tükrös) vágásról beszélünk.

A fűrészáru részei a következők:

 • Lapok. A szélesebb hosszirányú felületek, egymással mindig párhuzamosak.
 • Elek. A keskenyebb hosszirányú felületek.
 • Bütüs végek. Fűrészelt véglapok (kereszt­metszeti felületek), merőlegesek a lapokra.

A fűrészáru lehet szélezett és szélezet­len. A szélezett fűrészáru élei fűrészeltek. Az élek lehetnek párhuzamosak vagy nem párhuzamosak, de a lapokra mindig merőle­gesek. A fenyő fűrészáru általá­ban párhuzamosan szélezett, mivel a fenyőfa törzsek kevésbé sudarlósak. A szélezetlen fűrészárunak nincsenek fűrészelt élei. A lom­bos fűrészáru rendszerint szélezetlen.

Fűrészáru választékok és minőségi besorolás

A fűrészáru választékok kialakítását, méreteit és minőségi osztályozását szabvány írja elő. A fűrészárukat különböző méretekben for­galmazzák. A szélességi és vastagsági méret, illetve a kettő arányának függvényében a következő fűrészáru választékokat külön­böztetjük meg.

Ilyenek:

 • Léc. Vastagsága kisebb, mint 40 mm, szé­lessége kisebb a vastagság kétszeresénél.
 • Deszka. Vastagsága kisebb, mint 40 mm, szé­lessége nagyobb a vastagság kétszeresénél.
 • Gerenda. Vastagsága több, mint 40 mm, szé­lessége kisebb a vastagság kétszeresénél.
 • Palló. Vastagsága nagyobb, mint 40 mm, szé­lessége nagyobb a vastagság kétszeresénél.

A fűrészáru minőségi besorolása az előfor­duló fahibák fajtája, mérete és mennyisége alapján történik. A minőségi osztályt szélezett fűrészárunál az egyik bütün, szélezet­len fűrészárunál a keskenyebbik lap közepén a következő színjelzésekkel jelölik:

 • K (kiváló): fehér;
 • I. osztály: piros;
 • II. osztály: kék;
 • III. osztály: sárga;
 • IV: osztály: fekete.

Fenyő fűrészáru választékok és minőségi követelmények

A fenyő fűrészáru minőségi besorolása:

 • Deszka és palló:
  • Ha rövid vagy normál hosszúságú, akkor K, I., II., III. és IV. osztály.
  • Ha extrarövid, akkor egyetlen minőségi osztály.
 • Léc. Egyetlen minőségi osztály.
 • Gerenda. I., II. és III. osztály.
 • Zárléc. és II. osztály.

Lombos fűrészáru választékok és minőségi követelmények

A lombos fűrészáru minőségi besorolása:

 • Deszka és palló:
  • Ha rövid vagy normál hosszúságú, akkor I., II. és III. osztály.
  • Ha extrarövid, akkor egyetlen minőségi osztály.
 • Léc. Egyetlen minőségi osztály.
 • Gerenda és zárléc. és II. osztály.

A fűrészáru méreteinek és térfogatának meghatározása

Hosszúság (h). A fűrészáru két végén lévő – a hossztengelyre merőlegesen fűrészelt – bütük között mérhető legkisebb távolság.

Szélesség (sz). A fűrészáru hossztengelyére merőlegesen mért nagyobbik méret:

 • Ezt párhuzamosan szélezett fűrészárunál a minta hossza mentén bárhol, de a végeitől legalább 15 cm-re mérjük.
 • Ezt a nem párhuzamosan szélezett fűrészárunál a minta hosszának a felénél mérjük.
 • Ezt a szélezetlen fűrészárunál a hosszúság felénél az alábbiak szerint mérjük:
  • 38 mm vastagságig a keskenyebb lapon.
  • 40 mm vastagságtól a keskenyebb és a szélesebb lap szélességéből képzett számtani középérték meghatározásával, egész cm-re kerekítve.

Vastagság (v). A darab hossza mentén bárhol, de a végeitől legalább 15 cm-re mért, hossz­tengelyre merőleges, kisebb méret.

Térfogat (V). A méterben kifejezett névleges hosszúság és a keresztmetszeti terület szor­zata 0,001 m3-re kerekítve. (Famennyiséget minden esetben m3-ben számolunk és adunk meg!) A fűrészáru méreteit és tér­fogatát mindig légszáraz nedvességtartalom mellett adjuk meg. A profilra gyalult fűrész­áru méreteit pedig illesztett állapotban értel­mezzük!

A fűrészáruk megnevezései

Az építési gyakorlatban a fűrészáruk alábbi megnevezéseivel találkozhatunk :

 • Tükrös áru. A lapfelületeken fafajtól füg­gően bélsugár tükrök vannak. Ha a lapok pontos sugármetszésűek, álló évgyűrűs fűrészárunak is nevezzük az ilyen anyagot.
 • Rajzos, flóderes (fekvő évgyűrűs) áru. A lapfelületek húrmetszésűek, az évgyű­rűk parabolikus, elliptikus ívei láthatók.
 • Zárt bélű fűrészáru. Magába foglalja a belet, amely a lapfelületekre is kifuthat.
 • Bélátvágott fűrészáru. Túlnyomórészt az egyik lapfelületen tartalmazza a belet.
 • Bélmentes fűrészáru. Olyan fűrészáru, amely egyáltalán nem tartalmaz belet.
 • Boules áru. Jó minőségű, nagy átmé­rőjű rönkökből készül bútoripari célokra. A rönköt azonos vastagságú szelvényekre fűrészelik, és az anyagot a rönkben elfog­lalt helyének megfelelően máglyázzák.

Furnérok

A furnér olyan vékony falap, amelyet furnér-ipari rönkből állítanak elő különböző eljárá­sokkal. 0,1-5,0 mm vastagságban készülnek.

A furnéripari rönk a fűrészipari rönkkel együtt a törzs legértékesebb része, és a fahibák szempontjából a legigényesebb erdei választék. A furnérokat tömörfa helyettesítő anyagok (rétegelt lemezek, bútorlapok) gyár­tására alkalmazzák, vagy tömörfát helyet­tesítő anyagok (pl. faforgács lap) felületeit borítják, nemesítik vele. Az alkalmazott gyár­tástechnológia alapján a furnéroknak, három csoportja létezik.

 • Hasított (késelt) furnérok. A furnérrönk főzése vagy gőzölése és kérgezése után ún. prizmát állítanak elő. Furnérhasító gépen a prizmából furnérlapokat szeletelnek úgy, hogy a vágáslap a rönk hossztengelyével pár­huzamos síkfelület legyen. A fur­nérokat szárítják, méretre szabják, majd köte­gekbe rendezik. A hasítással előállított fur­nérlapok felülete húr- vagy sugármetszésű, és a fafajnak megfelelő rajzolattal rendelkezik.
 • Hámozott furnérok. A furnérrönköt ebben az esetben is főzik vagy gőzölik és kérgezik, majd a furnérhámozó gépbe rögzítik. A rög­zítés módjától függően a hámozás kétfélekép­pen történhet. Koncentrikusan, ha a rönköt a tengelyvonalában fogják be, így készülnek a műszaki furnérok, a lemezipari termékek alapanyagai. Excentrikusan, ha a rönköt (vagy a prizmát) nem tengelyvonalá­ban, hanem attól eltolva fogják be. Az ilyen furnérlapok rajzolata markánsabb.
 • Fűrészelt furnérok. Olyan értékes fafajok­nál alkalmazzák, melyek nagyon kemények és nehezen hasíthatok, vagy főzés, gőzölés hatására elszíneződnek (pl. ében, paliszan­der). Az ilyen furnérok intarziák, míves asz­talosmunkák alapanyagai. A fűrészelt furné­rok vastagsága 4-5 mm.