Építkezés

Falhornyok és aknák készítése

A hornyok és aknák elektromos, fűtési, víz- és lefolyóvezetékek el­helyezésére valók. A tervezéskor gondoljunk arra, hogy a melegvíz ­csöveket jó hőszigeteléssel, a le­folyócsöveket esetleg hangszigeteléssel kell ellátni.

1. lépés

1. lépés

Új épületeknél a nagyobb függő­leges hornyokat célszerű már a fa­lazáskor kialakítani. A megengedett értékek a következők (d = fal­vastagság, b = a horony széles­sége, m = maximális mélység; nyílásoktól, pl. ablakoktól való távolság legalább a horony széles­ségének kétszerese, ill. 38 cm, két horony közti távolság legalább a horony szélességével egyenlő, az adatok cm-ben):

d = 12: nem megengedett;
d = 20: b = 25, m = 6;
d = 25/30/38:
b = 38, m = 13.

2. lépés

A hornyok utólagos elkészítése egyszerű. Puha építőanyagoknál (pl. pórusbetonnál) a horonykaparót, egyébként pedig horony­marókat lehet használni, amelyek fúrógépre szerelhető feltét formá­jában és porszívóval ellátva is lé­teznek, és amelyeket kölcsönözni is lehet. A hornyok vésését lehető­leg kerüljük, mert az a falat még jobban meggyengíti.

2. lépés

Utólag elhelyezett vízszintes és ferde hornyokat csak a födém alatt és fölött max. 40 cm magasságban, csak a fal egyik oldalán és a következő mélységekkel (cm-ben megadva, d = falvastagság) szabad készíteni:

d = 12: 0;
d = 20: 1;
d = 25: 2,5;
d = 30/38: 3 cm.

Az utólag készített függőleges hornyok megengedett méretei a következők (d = falvastagság, b = a horony szélessége, m = = mélység; sz = a 2 m falhossz­ra eső hornyok össz-szélessége; a nyílásoktól való távolság mindig 12 cm, adatok cm-ben):

d = 12: b = 10, m = 1;
d = 20: b = 10,
m = 3,  sz = 26;
d = 25: b = 15,
m = 3,  sz = 38;
d = 30/38:
b = 20, m = 3, sz = 38.

Nagyobb munkáknál forduljunk ta­nácsért szakemberhez vagy tanul­mányozzuk a gyártó útmutatásait, mert előfordulhat, hogy bizonyos építőanyagokra a felsoroltaktól el­térő értékek vonatkoznak.

3. lépés

3. lépés

A hornyok különböző módsze­rekkel zárhatók le. A kisebb hor­nyokat egyszerűen habarccsal tölt­jük ki. A nagyobb hornyokhoz spe­ciális, könnyű töltőhabarcsot hasz­nálhatunk, a kitöltésnél a zsaluzat szerepét a simítódeszka tölti be. A hagyományos, normál habarccsal végzett elvakolásnál be kell nedvesíteni a horony oldalfalait és a habarcsot általában több réteg­ben kell felhordani, a kitöltésbe esetleg kisebb tégladarabokat is be lehet dolgozni. A nagyon szé­les hornyokat könnyű faforgács építőlapokkal lehet lezárni.

4. lépés

Régi épületekben vagy vékony falaknál a közművezetékek utóla­gos elhelyezésére általában cél­szerű külön aknát felfalazni. Az ak­nának nemcsak teherbíró aljzatra van szüksége, hanem azt – a válaszfalakhoz hasonlóan – fogazat­tal be kell kötni a meglévő falakba.

4. lépés

Lehetőleg erre a célra is könnyű építőanyagot, pl. pórusbetont alkal­mazzunk, amelynek az az előnye is megvan, hogy vékonyabb szerke­zetek készítését teszi lehetővé.