Építkezés

Zsaluzatok készítése betonozáshoz

A beton csak akkor képes egy meghatározott alakot felvenni, ha zsaluzatba öntjük.

Egyszerűbb zsaluzatok

Az egyszerűbb zsaluzatokat (pl. betonlemezek, sávalapok vagy kisebb lépcsők zsaluzatát) egy laikus építkező maga is el tudja készíteni. A zsaluzat típusának kiválasztását az altalaj adottsá­gai, valamint a rögzítési és alá­támasztási lehetőségek is befo­lyásolják. A magasságot meghatá­rozhatjuk tömlős vízmértékkel, vagy karókon jelölhetjük ki a jelző­pontokat.

Egyszerűbb zsaluzatok

Hosszabb egyenes szakaszok ki­jelölésére használjuk a kitűző zsi­nórt. A beton óriási nyomást képes kifejteni a zsaluzatra, ezért ennek nagyon stabilnak kell lennie. A lát­szóbeton felületek zsaluzatát nagyon gondosan készítsük el.

 

A talaj mint zsaluzat

A legegyszerűbb zsaluzat a talaj­ban kiásott gödör fala. Ilyenkor a földet ásóval, nagyobb mélységeknél pedig mini kotróval ponto­san merőlegesen kell kiemelni. A kiásott árok szélére fektessünk pallót, nehogy a gödör fala be­omoljon.

Ha nagyon szépen akarjuk lezárni a betontömböt, az utolsó lágy betonrétegnek rakjunk a zsaluzat szélére léceket, állítsuk be azokat és a betont a lécek mentén húz­zuk le.

Egyszerűbb zsaluzatok

Ha a talaj nem elég állékony vagy a betonból készítendő épületelem a talaj felszíne fölött van, fából ké­szült zsaluzatot alkalmazhatunk.

Ahol csak lehet, használjunk köl­csönözhető kész zsalutáblákat (méretük általában 150 x 50 cm). Ezek kerete fémből készült, alak­jukat ezért megtartják, emellett tiszta betonfelületet adnak. A keretben kis lyukak vannak, amelyekbe a rögzítőszegeket lehet bedugni.

Zsaluzás 1

Tetszőleges alakú és méretű zsa­lutáblákat magunk is készíthetünk. Ehhez párhuzamosan leszélezett, kb. 20 mm vastag deszkákra, lé­cekre és szegre (pl. 22 x 50 mm-es bognárszegre) van szükség. A táblákat a lécek tartják össze; a szegeket teljesen átütjük azokon és a hátoldalon visszahajlítjuk.

Az egyszerű zsaluzatokat csak egy cövekkel rögzítjük. Ha nem alkalmazható cövek, vagy az nem elegendő, a zsaluzatok megtá­masztásának számos egyéb le­hetősége is van. A rögzítési pon­tok stabilitási okokból ne legyenek 50 cm-nél távolabb egymástól. Ha fennáll annak veszélye, hogy a fal zsaluzata szétnyomódik, vagy a betonfalat nagyon szabályosra akarjuk készíteni, akkor célszerű kitámasztókat alkalmazni, amelyeket a feltöltés előrehaladtával sor­ban kiveszünk, ill. szükség van a zsaluzatot összefogó csavar, huzal vagy szorító elhelyezésére is.

Pillérzsaluzat

A pillérzsaluzat négy zsalutáblából áll, amelyeket deszkakoszorú tart össze. A deszkakoszorút némi ráhagyással szegeljük össze és a helyszínen faékekkel rögzítsük. A talajban kiásott és deszkából készített zsaluzatokat kombinál­hatjuk is: pl. egy beton műtárgy talajszint alatti mélyebb részét ki­ontjuk betonnal, majd annak meg­kötése után elhelyezzük a deszkazsaluzatot. Ez a módszer olyan sávalapok ké­szítésére alkalmas, amelyek egy­úttal a talajszint fölé nyúló lábaza­tot is alkotnak.

Zsaluzás 2

Lépcsőzsaluzat

Egyszerűbb lépcsőzsaluzatokat is el lehet készíteni házilag. Ha kö­vetelmény, hogy a lépcső pontosan a helyén maradjon, akkor külső lépcsők alá fagybiztos sáv­alapot kell készíteni. A kizsaluzott betonelemek széle nagyon éles, amelyről könnyen letörhetnek kisebb darabok. A burkolat nélkül maradó betonele­meknél ezért érdemes leélezni a széleket, amit a zsaluzatra erősített, háromszög keresztmetszetű léccel készíthetünk el. A zsaluzatot kenjük be zsaluolajjal, hogy jól elváljon a betontól, de legalábbis használat előtt alapo­san nedvesítsük be a fát.

Így környezetbarát

Zsaluolajnak lehetőleg bioló­giailag könnyen lebontható ola­jat használjunk.