Építkezés

Ablakok és ajtók körüli munkák

Az ablakok és ajtók méretei szintén meghatározott méretlépcsőket kö­vetnek. Ha tehát kész termékeket kívánunk alkalmazni, tartsuk ma­gunkat a szabványos méretekhez és azokat a fal építésekor vagy a faláttörés elkészítésekor is ve­gyük figyelembe. Az ablakokat spe­ciális dübelekkel, kötőlemezekkel vagy szerelőhabbal lehet a bélés­falban rögzíteni.

1. lépés

1. lépés

A bélésfal megfelelő magassá­gát sokszor kisméretű téglákkal alakítjuk ki. A keret és a bélésfal közé hőszigetelő réteg kerül. A bel­ső ablakpárkány legtöbbször ter­méskőből vagy deszkából készül, a külső párkányra lemezborítás kerül.

2. lépés

A belső ablakpárkány gyakran közvetlenül a falon fekszik fel, mélyebb ablakfülkékben esetleg konzolokon is, és oldalirányban általában 3-5 cm mélyen benyúlik a falba. Az ablakpárkányhoz oldalirányban véssük ki a falat és az így kialakított nyílásba szárazon illesszük bele a párkányt. Ha szüksé­ges, egy nappal korábban cement­habarccsal vagy gyorsan kötő ce­menttel erősítsük be a tartóvasa­kat.

2. lépés

A nagyobb egyenetlenségéket egy-két órával korábban egyen­lítsük ki. A kivésett horonyba te­gyünk nem túl híg mészcement habarcsot, tegyük bele a párkányt a habarcságyba, és vízmértékkel állítsuk be. A belső ablakpárkányt vízszintesen vagy a helyiség bel­seje felé enyhe lejtéssel helyezzük el. Kis faékekkel akadályozzuk meg, hogy a habarcs túlságosan kinyo­módjon. Végül a habarcshiányo­kat a fugázó lapáttal töltsük ki.

3. lépés

3. lépés

A külső ablakpárkány igen gyak­ran a szélén felhajlított lemezből készül, amelynek felhajlított része a falba kapcsolódik. A csepegőéi legalább 5 cm-rel ugorjon ki a fal síkjából. Az ablakpárkányt úgy kell megtervezni és felerősíteni, hogy a keret felé ne keletkezzen hézag, amelybe a víz be tudna hatolni. A nagyobb magassági eltéréseket habarccsal egyenlítsük ki, a le­mezt erősítsük az ablakhoz, majd fugázó lapáttal töltsük ki a még megmaradt réseket.

4. lépés

Az ablak- és ajtónyílások be­falazása egy barkácsolónak is egyszerű feladat. Ehhez mész­cement habarcsot lehet használni. Távolítsuk el a vakolatot az ablak bélésfaláról, és habarccsal készít­sünk sík aljzatot. Lakott helyisé­gekben jó hőszigetelő falazó­elemeket alkalmazzunk. Ha a fala­zást a hagyományos, normál ha­barccsal végezzük, alkalmasabbak a kisebb méretű téglák, mert így kevesebbet kell vágni.

4. lépés

Az új fal legyen a régivel egy síkban, hogy a vakolatot is egyenletesen le­hessen felhordani. A meglévő át­hidalót hagyjuk meg, a meglévő falba fogazattal való bekötést többnyire nem lehet megvalósí­tani. A felül megmaradó hézagba fugázó lapáttal nyomkodjunk be habarcsot.

Jó tanács

Különösen az alumíniumleme­zeket óvjuk a friss habarcstól, mert felületük könnyen meg­sérül!