Építkezés

Felújítóvakolatok használata

A felújító vakolatok speciális, po­rózus készvakolatok, amelyek elő­segítik a falazat kiszáradását és felveszik a falból kikristályosodó sókat.

A felújítóvakolatok

A felújítóvakolatok enyhén ned­ves falazatok felújítására alkalma­sak, amilyenek sok régi épület földdel érintkező és lábazati ré­szén megtalálhatók.

A felújítóvakolatok

A levegő­pórusok lehetővé teszik a kiszára­dást, így a vakolat felülete száraz marad. Az olyan helyeken azon­ban, ahol a fal erősebben átned­vesedett, ill. víznyomásnak van ki­téve, az átnedvesedés okait kell megszüntetni, pl. nedvesség elleni függőleges vagy vízszintes szige­telés elhelyezésével.

Régi vakolat eltávolítása

A felújítóvakolatok pórusai ké­pesek befogadni a falból kikristá­lyosodó sókat, így a vakolat nem károsodik. A régi vakolatot mara­déktalanul el kell távolítani, ebben az esetben a láthatóan érintett területeknél legalább 50 cm-rel nagyobb darabon.

Régi vakolat eltávolítása

A fugázóha­barcsot legalább 1 cm mélyen ka­parjuk ki. Így a falsóknak legalább 90 %-át el lehet távolítani. A sike­res felújításnak mindenesetre előfeltétele, hogy a sókoncentráció ne legyen túl nagy, ezt megbízhatóan csak megfelelő elemzés­sel lehet kimutatni.

A felújító habarcs felhordása

A felújító habarcs felhordása

A felújítóhabarcsot legalább 20 mm vastagon hordjuk fel, lehetőleg egy félig fedő, fröcskölt felújító alapvakolatra.

A szükséges levegőpórusok csak gondos keveréssel jönnek létre. A feldolgozást a gyártó cég elő­írásai szerint végezzük. Előnyt je­lent, ha a termékről (pl. adatlapok formájában) pontos ismeretekkel rendelkezünk. Megfelelő vizsgálati bizonylatokkal kell igazolni, hogy az alkalmazott vakolat alkalmas felújító vakolat céljára. Ez ponto­san az a terület, ahol erősen aján­latos, hogy az olcsó termékek helyett jónevű cégek minőségi termé­keit használjuk, mert különben az eredmény siralmas lehet.

Fontos tudnivalók

A felújító vakolatokat nem szabad bevonni párazáró anyagokkal, ame­lyek megakadályozzák a kiszáradást. Azon tehát nem használ­hatók nagy műanyagtartalmú fes­tékbevonatok és műanyag tapéták. A nedvesség elleni szigetelés igen kritikus kérdés, ezért, ha nem va­gyunk biztosak dolgunkban, feltétlenül forduljunk szakértőhöz!