Építkezés

Vakolat felhordása és strukturálása

A vakolat habarcsból álló burkoló­réteg. Feladata, hogy védje és tet­szetősebbé tegye a falat. A vako­lat felépítésének és strukturálásá­nak számos lehetősége van. A következőkben a szokásos, ke­reskedelemben is kapható vako­latok és készvakolatok felhordását mutatjuk be.

A vakolásnál haszonnal forgat­hatjuk a következő szerszámokat

Közepes és kis simítódeszka, simítólapát, szivacsos simítólap, lehúzóléc és csiszolódeszka.

Vakolás

A napjainkban használatos va­kolatok többrétegű vakolatok. Felépítésük: fröcskölt alapvakolat (kb. 0,5 cm), alsó vakolat (kb. 1 cm) és fedővakolat, amellyel strukturált vagy sima felületet lehet kialakítani (0,2-1 cm). Vannak egyrétegű vakolatok is, ezek rendszerint vé­konyabbak. Sokszor célszerű készha­barcsot alkalmazni. A cement­habarcs elsősorban készhabarcs formájában alkalmas arra, hogy házilagos építkezésnél használjuk.

A vakolat felhordása során tartsuk be a következő alapszabályokat:

  • Az aljzat legyen festéktől, szennyeződéstől, zsírtól és zsalu­olajtól mentes; durva seprővel seperjük le róla a port.
  • Új épületeket csak akkor vakol­junk be, ha a talaj már kon­szolidálódott és az épület to­vábbi süllyedésére már nem kell számítani. Ez a szerkezetkész épület befejezésétől néhány he­tet jelent.
  • A saját keverésű habarcs az időjárástól függően hozzávető­leg egy óráig, a készhabarcs bizonyos esetekben ennél to­vább is felhasználható marad. A nedvszívó hatású aljzatokat nedvesítsük be, nehogy túl gyorsan elvonják a habarcsból a vizet. Az erősen strukturált aljzatokat (lyukas tégla, mészhomok tégla, pórusbeton) bő­ségesebben, a kevésbé (bizo­nyos téglafajták) és alig nedv­szívó képeseket (beton, beton és könnyűbeton falazóelemek) kisebb mértékben kell benedve­síteni. Meleg időben erősebben kell nedvesíteni, mint hideg­ben. Az aljzat a megfelelő vakolat­réteg felhordásakor még legyen nedves tapintású. A falon a vakolatnak néhány percig még feltétlenül megmunkálhatónak kell maradnia.
  • Vakolatot fagyveszély esetén nem szabad felhordani, és azt megkeményedéséig védeni kell az eső ellen. Lehetőleg tűző napfényben se vakoljunk. Födémek vakolására csak ak­kor vállalkozzunk, ha már van némi gyakorlatunk; itt csak egyrétegű vakolatot és jó szerszá­mot használjunk. A munkafolyamatokat először kisebb felületeken gyakoroljuk.

A habarcsok konzisztenciája különböző

Habarcsok

A fröcskölt alapvakolat folyékony, a vakolóhabarcs vi­szont inkább sűrű; a vakolókanál csúcsával húzott barázda vonalai megmaradnak benne. A habarcsot mindig jól keverjük meg, hogy konzisztenciája a kívánt mértékű és egyenletes legyen.

Ha háromrétegű vakolatot alkalmazunk…

A bőséges benedvesítés után először a fröcskölt alapvakolatot hordjuk fel

A bőséges benedvesítés után először a fröcskölt alapvakolatot hordjuk fel, amely 1 térfogatrész cement és 3 térfo­gatrész kb. 0-7 mm szemcseméretű homokos kavics keverékéből álló, folyékony cementhabarcsból készül.

Habarcs

A hígfolyós habarcs félig fedő fröcskölt alapvakolatot hoz létre (hagyományos vakolt falak­nál), folyékony habarccsal teljesen fedő alapvakolat készíthető (ré­gebbi és vegyes falaknál).

Habarcs

A szemölcsös fröcskölt alapvakolaton jól meg tud tapadni a rá kerülő vakolat és az csökkenti a fal nedvszívó képességét.

A fröcskölt alapvakolatot négy­szögű kanállal csapjuk fel

Úgy álljunk a fal mellé, hogy a kanál hosszanti oldala a fallal párhuza­mos legyen. Rántsuk felfelé vagy oldalra a lapátot, egyidejűleg lendítsük meg a habarcsot a fal felé.

Fröcskölt alapvakolat felhordása

Ez bizony némi gyakorlatot igé­nyel, de itt nem kell annyira ügyelni a szépségre. Az alsó vakolat­réteget akkor lehet felhordani, ami­kor a fröcskölt alapvakolatot ujjal már nem tudjuk eldörzsölni – ez esetleg még aznap lehetséges, nedves és hideg időben azonban általában csak a következő napon.

Ezután hordjuk fel az alsó va­kolatréteget

A fröcskölt alapvako­lattal bevont falfelületet újra alaposan nedvesítsük be. Az alsó va­kolatrétegnek az a feladata, hogy kiegyenlítse az egyenetlenségeket és sík alap legyen a fedővakolat­nak.

Alsó va­kolatréteg felhordása

A nagyon nagy egyenetlensé­geket (3 cm-nél nagyobb mélye­déseket) a vakolat felhordása előtti napon egyenlítsük ki, hogy a vakolatnak egyenletesebb alapja legyen. A vakolatot, a fröcskölt alapvakolathoz hasonlóan, lepény-szerűen csapjuk fel a kanállal. A laikus építkező szakaszosan, a simítólappal is felhordhatja a va­kolatot. (A profik a jobb termelé­kenység érdekében kőműves ser­penyővel hordják fel a vakola­tot, hasonlóan a kanál haszná­latához. A serpenyő használata azonban gyakorlatot igényel, ezért barkácsolók nehezen tudják szak­szerűen kezelni.)

Felesleges vakolat „leszedése”

Felesleges vakolat "leszedése"

Vegyünk egy éles szélű, 8 cm széles, egyenes deszkát vagy egy vakolólécet, és a felesleges vako­latot cikcakkmozgással húzzuk le.

Körkörös mozdulatok…

Körkörös mozdulatok...

Töltsük ki a hiányzó részeket, míg a felület teljesen sima lesz. Ezután vegyük a simítódeszkát (közepes méret), nedvesítsük be és körkörös mozdulatokkal dör­zsöljük simára a vakolt felületet; ezzel egyúttal tömörítjük is azt.

Érdesítés csiszolópapírral

Érdesítés

Dörzsölés közben rendszerint enyhén csillogó kötőanyagfolt je­lenik meg a felületen, amely megnehezíti a fedővakolat tapadását. Ezért annak teljes megkötése előtt érdesítsük az alsó vakolatréteget nagyon durva csiszolópapírral.

Nagyobb kiterjedésű felületek­hez használjunk vakolósablont!

Vakolósablon

Hogy a kapott felület minél egyenletesebb legyen. Ehhez jól hasz­nálhatók a kb. 8 mm vastag, egye­nes lécek vagy a megfelelő fém vakolólécek, amelyeket fal- vagy vakolathoroggal úgy erősítünk fel, hogy a habarcsot a sablonok mentén szép egyenletesen le le­hessen húzni. Felerősítés előtt távolítsuk el alóla a fröcskölt alapvakolat durva szemcséit és a léce­ket vízmértékkel állítsuk be. A lé­cek egymástól való távolsága általában 1,20-1,80 m. Széle­sebb lécekkel derékszögű sarko­kat is ki lehet alakítani.

Ablak és fedővakolat

Az ablakmélyedéseket is ilyen sablonok segítségével vakoljuk be. Ügyeljünk arra, hogy a bélésfalnak az ablak felé enyhe dőlése legyen. Hajlatokhoz prespáncsíkból készített sablont használha­tunk. Sarokvédő sínekre általában csak ott van szükség, ahol valóban számítani kell a sarkok megsérülésére. Ezeket a síneket rögzítő­habarccsal (szükség esetén gips­szel dúsított hagyományos normál habarcs) erősítjük fel.

Sablon

A vakolat struktúráját a fedővako­lat adja meg. A falak külső oldalán ez, az ablakmélyedések kivételével, valamilyen strukturáló vakolat, a belső helyiségekben általában finomvakolat. A strukturáló fedővakolat vastagsága általában0,5-1 cm. A fedővakolat kiválasz­tásánál vegyük figyelembe a fel­hordás módját: a fröcskölt és dör­zsölt vakolatokat a vakolókanállal kell felcsapni, alkalmazásuk ezért nehezebb. A simítólapáttal mintá­zott és a finomszemcsés dörzsölt vakolatokat (készvakolatok) a simítólappal lehet felhúzni.

Spatula használata

Spatula használata

Minden fedővakolat felületének simítására jól használható a spatula.

Simítólap és mintázott vakolat

Simítólap és mintázott vakolat

A simítólappal mintázott va­kolat úgy jön létre, hogy a még ned­ves, alakítható habarcsba a simítólappal mintázatot nyomkodunk bele.

Dörzsölt vakolat

Dörzsölt vakolat

A dörzsölt vakolat úgy kelet­kezik, hogy a habarcshoz kisebb vagy nagyobb méretű szemcséket adunk hozzá. A készhabarcsot simítólappal lehet felhordani és el­teríteni. A durvább szerkezetű saját keveré­sű habarcsot többnyire rá kell csap­ni a falra. A felület struktúráját úgy hozzuk létre, hogy felhordás és el­terítés után a simítódeszkát rá­nyomjuk a vakolatra és mozgatjuk.

A vízszintes, függőleges és kör­körös mozgatás hatására „kukac­mintázat” keletkezik. Nagyobb terjedelmű vakoláshoz készvakolat formájában is beszerezhetjük a dörzsölt vakolatokat.

Finomvakolat eldolgozása

Finomvakolat eldolgozása

A finomvakolatot fedővakolat­ként használjuk; sima felületet ad, amelyet tapétázni is lehet. A beltéri vagy kültéri használatra alkalmas finomvakolatokat készhabarcsként lehet beszerezni. A finomvakolatot (amelynek tejfölszerű a konzisz­tenciája) kellő előnedvesítés után, a simítólappal 1-2 mm vasta­gon húzzuk fel az aljzatra. Ügyel­jünk arra, hogy az alsó vakolat homokszemcséi ilyenkor már ne dörzsölődjenek ki, mert durva hi­bákat okoznának. A felületet a si­mítólappal vagy a simítóspatulával simítsuk el.

Vakolat száradása, hibák kijavítása

Vakolat száradása

Várjuk meg, amíg a vakolat „meghúz”, azaz ujjheggyel meg­érintve már nem ragad, de még benyomható. Vegyük kézbe a jó nedves, de nem csepegő sziva­csos vagy nemezes simítódeszkát és nem túl erős nyomással, kör­körös mozdulatokkal simítsuk el a vakolatot. A szivacsos simítódesz­kát időnként mártsuk vízbe, külö­nösen akkor, ha a felület már túlzottan megszáradt. A hibás ré­szeket utólag javítsuk ki.

A szokásos vakolatok mellett egyrétegű vakolatok is kaphatók, amelyeket alapozás után, általá­ban néhány mm-es rétegben hor­dunk fel. A többnyire műanyag­tartalmú vakolatok a vékony ré­tegű felhordás miatt különösen egyenletes falfelületet igényelnek, felületüket a gyártó útmutatásai szerint lehet strukturálni. A gipsz­alapú, egyrétegű belső vakolatok felhordása ezzel szemben némi gyakorlatot igényel.

Vakolatbetétek, további tippek

Vakolás, hálók

A vakolatbetéteket, mint a bordás terpeszhálót és a huzal­szövetet (rabicháló) ott alkalmazzuk, ahol az aljzatra nem lehet va­kolni (pl. faelemek).

Vakolatháló

A faelemeket olajpapírral vagy bi­tumenes lemezzel védjük a ha­barcsban lévő víztől. A faelemekre mindkét oldalon 10-15 cm-nyire túlnyúló vakolat­betétet feszítünk. A betéteket rög­zítő szegeket ne a fába üssük be, hanem a faelem melletti habarcs­hézagokba.

A könnyű fagyapot építőlapok stabil vakolattartók, amelyeket ugyanúgy lehet vakolni, mint a falat. A lapok illesztésénél drót­hálócsíkot helyezünk el, ezt a simítódeszkával belenyomjuk a fe­lületbe. A háló célja a repedé­sek megakadályozása. A falhoz való csatlakozást bordás terpesz­hálóval vagy huzalszövettel hidal­juk át. A vakolaterősítésekhez általában üvegszálszövetet alkalmazhatunk. Ezeket elsősorban vegyes falazatoknál vagy finom repedések át­hidalására használjuk.