Építkezés

Betonszerkezetek hibáinak javítása

A javítási munkákhoz többnyire cementalapú késztermékeket hasz­nálunk. Ezeknek van néhány hasznos tulajdonságuk: általában fi­nom szemcséjűek, különösen ellen­állóak, és egyes fajtáik rendkívül gyorsan kötnek. Ha készter­méket használunk, mindig tartsuk be a gyártó előírásait.

Javítóhabarcsot azonban magunk is kikeverhetünk. Erre a célra a feladattól függően különböző szemcseméretű adalékra van szük­ségünk, amelyet szitálással nye­rünk. A nagyobb javításokhoz kb. 0-7 mm, kisebb rétegvastagságokhoz kb. 0- 4 mm, finom mun­kákhoz 0-1 mm szemcseméret (pl. csomagolt kvarchomok) szükséges. Általában 1 térfogatrész cementet 3 térfogatrész homokos kaviccsal keverünk össze, szabadban lévő, erősen igénybe vett helyeken 1 tér­fogatrész cement és 2 térfogat­rész homokos kavics a helyes keverési arány.

1. lépés

1. lépés

Rendkívül fontos az aljzat meg­felelő előkészítése: annak zsír-, szennyeződés- és pormentesnek kell lennie. A habarcsnak készít­sünk jó felfekvő felületet, ezért a széleket kissé mélyítsük ki, vagy a nagyobb terhelésű részeken (pl. lépcsők élei), készítsünk vízszin­tes felfekvő felületet a javítómasszának.

2. lépés

Mindig használjunk tapadás­javítót, hogy a habarcs vagy a ja­vítómassza megfelelően tapadjon az aljzathoz. Ha készen vásárolt javítómasszát használunk, a tapa­dásjavító is a gyártó cég által aján­lott termék legyen. Ha a javításhoz saját keverésű habarcsot kívá­nunk alkalmazni, cementpépet is készíthetünk (1 L víz, 2 kg ce­ment). Nedvesítsük be az aljzatot és várjuk meg, amíg a cementes víz jól átjárja azt.

2. lépés

Kefével hordjuk fel a pépet a még nedves aljzatra, majd a még ned­ves pépre terítsük rá a habarcsot.

3. lépés

3. lépés

Terhelt betonélek, például lép­csőfokok javítására használjuk az erre alkalmas, kész javítóha­barcsot.

4. lépés

Az önterülő esztricheket és padló­kiegyenlítő masszákat az egyenet­lenségek elsimítására és kiegyenlí­tésére használjuk, pl. padlóbur­kolatok lefektetése előtt. 1-5 mm-es, tehát aránylag kis rétegvastag­ságban hordhatók fel.

4. lépés

Ezeket a készhabarcsokat vi­szonylag hígfolyósra keverjük meg, majd az aljzatra öntjük és simító- vagy esztrichlapáttal szétterítjük. A felület gyakorlatilag magától el­simul. Ezek a masszák nem éppen olcsók, ezért csak vékony réteg­ben érdemes azokat felhordani. A kiálló betonacélok felületéről távolítsuk el a rozsdát, amennyire csak lehet, majd megfelelő szerrel semlegesítsük. A hibahelyet ez­után légbuborékmentesen tapaszoljuk be.

Így biztonságos

A teherhordó épületelemek betonacéljainak nagyobb mér­tékű javítását biztonsági és garanciális okokból mindig bíz­zuk szakemberre!