Építkezés

Vakolatsérülések javítása

Vakolatok javítására elsősorban a készhabarcsok alkalmasak, mert azokat kis mennyiségben is be lehet szerezni. A javításhoz legtöbbször ugyanazokat a habarcsféleségeket használjuk, mint általában a vakoláshoz, azaz belső helyiségekben mészvakolatot, kívül és belül mészcement vakolatot, a talajjal érintkező falazathoz és lábazathoz pedig cementvakolatot. Kisebb javításokhoz emellett sokféle univerzális tapasz is rendelkezésünkre áll. A beltéri (mész-gipsz) és kültéri (mész-cement) tapadó vakolatok jól tapadnak, kisebb, néhány mm-es vastagságban is felhordhatok és ezért problémás aljzatokhoz is alkalmasak.

Ezeket a gyártó előírásai szerint, egy rétegben kell felhordani és a finomvakolathoz hasonlóan a szivacsos simítólappal lehet simítani. Fröcskölt alapvakolatra nincs szük­ség, egyes esetekben azonban alapozni kell. Természetesen a javításokhoz szükséges habarcsot a hagyomá­nyos normál vakolatokhoz hason­lóan magunk is megkeverhetjük. Vakolatok javításához legjobb a kis vakoló- vagy stukatőrkanál.

Amikor javítási munkát végzünk, tartsuk be a következő alapszabá­lyokat:

  • A laza és málló vakolatot verjük le. A laza vakolat kopogtatásra üresen kong.
  • Az aljzatot tisztítsuk meg a szennyeződésektől, olajtól és minden festékmaradványtól.
  • A port seperjük le, a felületet pedig a habarcs felhordása előtt nedvesítsük be.
  • Ha szükséges, a vakolat kijavítása előtt szüntessük meg a károsodást előidéző okot, például a tartós nedvesedést.

Kisebb felületeknél

Kisebb felületeknél

Kisebb vakolatfelületeknél mellőz­hetjük a fröcskölt alapvakolatot, ha a falat benedvesítjük, majd pedig egy kefével hígított vakoló-habarccsal vagy víz-cement pép­pel beiszapoljuk az aljzatot. Nagyobb felületeknél mindenesetre inkább a szokásos fröcskölt alap­vakolat felhordása ajánlatos.

A fröcskölt alapvakolat után sima felület esetén – a szokásos vako­láshoz hasonlóan – megfelelő alsó vakolatréteget, majd annak meg­kötése után finomvakolatot hor­dunk fel. Kisebb felületeknél egyszerűbb, ha finomszemcsés ha­barcsot használunk és azt egy ré­tegben hordjuk fel. Erre a célra megfelelők a tapadó vakolatok és egyes gépi vakolatok. Ezeket a vakolatokat szivacsos simítólappal simítsuk le, megkeménye­dés után pedig csiszoljuk le a dur­va szemcséket.

Strukturált felületeknél

Strukturált felületeknél

Strukturált felületeknél a fröcskölt alapvakolat után alsó vakolatréte­get kell felhordani, azt pedig egy rövid léccel és a simítólappal úgy kell megmunkálni, hogy a rá kerülő fedővakolatnak sík felületet adjon.

Fedő­vakolat struktúrájának utánzása

Fedő­vakolat struktúrájának utánzása

A következő feladat a fedő­vakolat struktúrájának utánzása. Fröcskölt és dörzsölt vakolatnál a vakolat struktúráját a legnagyobb szemcsék mennyisége és mérete határozza meg. Próbáljunk a habarcshomokhoz ilyen nagyobb mé­retű szemcséket keverni. A kísér­letezésnek itt tág tere van. Lehet, hogy készvakolat formájában is sikerül hasonló struktúrájú vako­latot szereznünk – általában ez a megoldás igényel kevesebb időt.

Nagyobb mélyedések eltüntetése

Nagyobb mélyedések eltüntetése

Ha a vakolat javításával együtt nagyobb mélyedéseket vagy lyu­kakat is meg akarunk szüntetni, akkor kis, nedvszívó téglada­rabokat is falazzunk be. Ezek megkötik a habarcsban lévő víz egy részét, nagyobb stabilitást adnak a nedves habarcsnak és megakadályozzák, hogy megre­pedjenek a vastag vakolatrétegek.

Letörött falsarkok javítása

Letörött falsarkok javítása

A letörött falsarkokat úgy ja­víthatjuk, hogy az aljzatba kissé hígított habarcsot dolgozunk be, majd finomszemcsés javítóha­barcsot hordunk fel. A simítólapátot eközben szorítsuk a sarok­hoz, ez képezi a zsaluzatot. Végül szivacsos simítólappal simítsuk le a habarcsot.

Régi és új vakolat átmenete

Régi és új vakolat átmenete

A régi és új vakolat közti, esetleg még látható átmeneteket nedves ecsettel általában nagyon jól el le­het tüntetni. Feszültségi repedések javításá­hoz távolítsuk el a régi vakolatot, mégpedig kisebb repedések ese­tén legalább 5 cm-rel, nagyobbak­nál legalább 10 cm-rel a repedés két végén túl. Kisebb repedések­nél tegyünk vékony habarcsréteg­be speciális gézcsíkot vagy üveg­szál erősítést, a nagyobb repedé­seket mindkét oldalon hidaljuk át rabichálóval. A bordák a repedés­re keresztben húzódjanak.

Boltöveknél vakolás előtt távo­lítsuk el a laza fugázóhabarcsot, és a fugázólapáttal nyomjunk be a helyére mészcement habarcsot. A laza téglákat a habarcs meg­kötéséig biztosítsuk kis faékekkel. Nagyobb kiterjedésű, szabály­talan vakolatfelületek kiegyenlíté­sére kenhető vakolatokat lehet használni, pl. akkor, ha nem aka­runk tapétázni.

Jó tanács

Kisebb mennyiségű finomva­kolatot házilag is készíthetünk. Ehhez finom szitával szitáljunk ki finom homokot és azzal ke­verjünk az alsó vakolathoz ha­sonló összetételű habarcsot.

Ezek lényegében kvarchomokot tartalmazó festékek, mázolás után a homok kitölti a durva felületet. Egyszerű kenhető vakolatot ma­gunk is készíthetünk úgy, hogy jó minőségű festékhez (pl. diszper­ziós festékhez) kvarchomokot ke­verünk (12 L diszperzióhoz max. 4 L homokot). Vannak esetek, amikor a javítás­nak már nincs értelme, pl. amikor egy régi pincében a vakolat eltávolítása után nagyon szabály­talan falazatot találunk. Ilyen esetben sokszor nagyon jó az a megoldás, hogy a vakolat eltávolítása után a régi fal elé pórusbetonból néhány cm vastag falat húzunk, a két fal közét pedig habarccsal töltjük ki.