Ereszcsatorna

Melyik függőeresz-csatorna a legmegfelelőbb?

Az ereszcsatorna anyaga

A függőeresz csatornákat Németországban többnyire háromféle anyagból készítik:

 • horganylemezből,
 • vörösréz lemezből (1. ábra) és
 • műanyagból.

1. ábra:

1. ábra: Vörösréz függőeresz csatorna és lefolyócső új épületen. A csatorna egyes részei keményforrasztással vannak egymással összeerősítve. A tetőfedő cserepek lazán fekszenek fel. Először a csatornát kell felszerelni, és csak azután lehet a tetőfedést elkészíteni.

Magyarországon elsősorban horganyzott acél- és alumíniumlemez ereszcsatornákat készítenek. Ezekből az anyagokból előre gyártva, félkör- és négyszögszelvényű függőeresz csatornaelemek kaphatók. Mindegyik anyagnak vannak előnyei és hát­rányai, úgyhogy egyikről sem lehet általános érvé­nyűén kijelenteni, hogy az a legjobb.

Horganylemez függőeresz csatornák

Németországban használatos horganylemezt „titán­cinknek” is nevezik, mivel tiszta horganynak, kis részben titánnak és vörösréznek az ötvözete.

A horganylemez csatorna különleges előnyei:

 • könnyen feldolgozható, az anyag jó alakíthatósága és lágyforrasztással való összeépíthetősége miatt;
 • a horgany nem éghető anyag;
 • a napfény ultraibolya sugaraival szemben ellen­álló, s ezáltal még az öreg csatornák törés elleni szilárdsága is kedvező, és természetes felületi védő­rétege következtében a korróziónak is ellenáll.

A horganylemez csatornák legtöbb része előre­gyártott elemként kapható (2. és 3. ábra). A barkácsolók hátrányosnak tartják, hogy az egyes ele­mek csak forrasztással építhetők össze. Pedig a lágy­forrasztás nem nehéz művelet, és a könyvünkben közölt útmutatások alapján könnyen meg is lehet tanulni. És ha már egyszer megtanultuk, akkor sok előnyünk származik belőle: forrasztással olyan csa­tornaszakaszokat is tudunk készíteni, amilyeneket műanyag csatornaelemekből nem.

2. ábra

2. ábra: Az ereszcsatorna részei: 1 tetőcserép; 2 csatornatartó; 3 függőeresz csatorna; 4 szemétfogó kosár; 5 betorkollócsonk; 6 40°-os ívdarab; 7 lefolyócső­darab; 8 lefolyócső; 9 csőtartó dudor; 10 csőbilincs.

3. ábra

3. ábra

Műanyag függőeresz csatornák

A műanyag függőeresz csatorna-elemek PVC-ből készülnek:

 • rugalmasak, és ezért kissé sérülékenyek;
 • felületük sima és teljes anyagukban világos­szürke vagy sötétbarna színűek, így mázolásukra nincs szükség;
 • korrózióállóságuk nagy.

A műanyag ereszcsatornák nagy előnye, hogy toldásukkor minden egyes elemet csak egymásba kell csúsztatni, esetleg összeragasztani. Hő hatására azonban mintegy kétszer annyit nyúlnak meg (tágulnak), mint a horganylemez csatornák. Ezt figye­lembe kell venni, és ha megfelelő összekötő eleme­ket alkalmazunk, semmiféle károsodás nem kelet­kezhet. A horganylemez csatornák hőmérséklet­változás okozta hosszváltozását 15 m csatornahosszig nem is kell figyelembe venni, de ennél nagyobb hosszak esetén különleges idomdarabokkal tágulási hézagokat kell közbeiktatni, amelyek kiegyenlítik a hosszváltozásokat.

Vörösréz függőeresz csatornák

Németországban a vörösréz lemez csatornaelemeket is készen lehet kapni, hazánkban azonban külön le kell őket gyártatni. A vörösréznek a horganyhoz hasonló tulajdonságai vannak, de élettartama a horganyénak mintegy a kétszerese. A vörösréz lemez csatorna 50-100 évig, sőt még tovább is eltarthat.

Sokan különlegesen szépnek tartják a vörösréz csatornafelületet: az új vörösréz lemez felülete eleinte vöröses, majd oxidálódása következtében sötétbarna lesz, így védőmázolása nem szükséges. Évek múlva zöldes színű védőréteg, a patina alakul ki rajta, amely az öreg házak vörösréz lemez tetőit különösen értékessé teszi. A vörösréz jó tulajdon­ságainak meg is van az ára: mintegy kétszer annyiba kerül, mint a horgany.

Összeépítést (toldási) módok

A vörösréz lemez csatornaelemek összeépítésének kétféle módja van:

 • a keményforrasztás (úm. a vízvezetékek eseté­ben) ; ehhez azonban kellő gyakorlatra van szükség, a kis lemezvastagság miatt;
 • a szegecselés, kiegészítő – tömítő – lágyforrasz­tással, akárcsak a horganylemez csatornák esetében.

A különböző összeépítési módok – forrasztás vagy lapolás — jelentik az ereszcsatornák szerelésében a fő különbséget, minden egyéb munka azonos: a csatornatartók felszerelése, a függőeresz csatorna beállítása, felerősítése és a lefolyócsövek szerelése. Ezért a következő oldalakon ismertetett technológia bármilyen anyagból készült függőeresz csatornára érvényes. A horganylemez és a műanyag összeépí­tési technológiájával külön részekben fogunk fog­lalkozni.

Félkör- vagy négyszög­szelvényű csatornát válasszunk-e?

Fényképeken és ismertetőkben többnyire félkör­szelvényű csatornákkal találkozunk, pedig ugyanolyan jók a négyszögszelvényünk is.

Tagadhatatlan ugyan, hogy a félkörszelvényű csatornáknak van némi előnyük:

 • alaktartóbbak a négyszögszelvényű csatornák­nál,
 • a víz gyorsabban folyik le bennük és
 • valamivel olcsóbbak.

Ezek az előnyök azonban nem olyan jelentősek, hogy a négyszögletes csatornáról le kelljen mondanunk, ha azt szebbnek találjuk. Az egyik vagy a másik alak melletti döntés elsősorban ízlés kérdése.