Ereszcsatorna

Az esővíz – érték (esővíz felhasználása)

Röviden a savas esőről

Sajnos, az esővíz nem olyan tiszta, hogy közvetlenül ivóvízként is fel lehessen használni. Minden egyéb célra azonban alkalmas.

Esővíz

Nagyon megkönnyíti az esővíz összegyűjtését, ha a lefolyócsőre egy lehajtható vízköpő vályúcskát szerelünk (4. ábra). Ez lehetővé teszi, hogy az eső­zés megindulásakor a még szennyezett csapadékot közvetlenül a csatornába juttassuk, és csak később, a már tiszta esővizet vezessük a vízgyűjtő hordóba.

Az esővíz felhasználása a háztartásban

A függőeresz csatornák általában a ház jelenték­telen tényezőjének számítanak. Fő feladatuk, hogy összegyűjtsék az esővizet és a lefolyócsöveken ke­resztül a csatornahálózatba juttassák.

Az esővizet azonban hasznosíthatjuk is: ha fel­fogjuk, felhasználhatjuk a házban vagy a kertben.

Egy négyfős család naponta több mint 500 l vizet használ el; ennek több mint a felét esővízzel lehetne helyettesíteni. A legkézenfekvőbb, ha ivóvíz helyett a kert öntözésére használjuk, és ehhez egy vizes hordóban fogjuk fel. Ez csekély munkával is meg­oldható.

Az esővizet azonban felhasználhatjuk WC-öblítésre vagy mosógéppel való mosáshoz is, de ehhez már gyűjtőtartályra és szivattyúra is szükség van. Az ilyen hasznosításnak nemcsak az alacsony vízdíj általi költségmegtakarítás az előnye, hanem az is, hogy azok az ivóvíznyerő területek, amelyek a szük­séges vízmennyiséget csak részben vagy nagy nehéz­ségek árán tudják szolgáltatni, tehermentesíthetők.

Mi a teendő akkor, ha az esővizet a lehető leg­jobban kívánjuk hasznosítani?

Mindenekelőtt az esővíz-bevezető csöveket kellő nagyságú gyűjtőtartályokba, edényekbe vagy medencékbe kell vezetni. A hordók, amelyekkel gyak­ran találkozunk, elsősorban virágok öntözésére alkalmasak, mert kis befogadóképességük miatt pl. nyáron hamar kiürülnek. Ezeknél alkalmasabb egy több köbméter űrtartalmú fémtartály (5. ábra) vagy egy földbe süllyesztett, pl. kútgyűrűkből épült víz­gyűjtő medence (6. ábra).

 

5. ábra5. ábra: Esővízgyűjtő fémtartály: Esővízgyűjtő fémtartály: 1 a tartályfal szerelvényei (részlet); 2 az esővíz kivezetése a lefolyócsőből; 3 a túlfolyás megakadályozása; 4 a lefolyó­csőbe épített túlfolyó.

6. ábra

6. ábra. Földbe süllyesztett, kútgyűrűkből készült esővízgyűjtő medence. A vizet szivattyús kúttal emelik ki.

Az összegyűjtött víz hasz­nosításához azonban szivattyúra is szükség van. A legegyszerűbb megoldás a kéziszivattyú (szivattyús kút; l. a 6. ábrát). Nem sokkal drágább a villamos kerti szivattyú sem, amellyel a vizet, csőveze­téken keresztül, oda lehet szivattyúzni, ahol leginkább szükség van rá. Ha a villamos szivattyút még egy tágulási tartállyal ellátott nyomáskapcsolóval is felszereljük, akkor a vízvezeték-hálózat bármely pontján levő vízcsap megnyitásával a szivattyú mű­ködésbe hozható.

7. ábra

7. ábra: Az esővíz összegyűjtésére az esővizes hordó a leg­alkalmasabb. Egy gyűjtőtartállyal vagy medencével pedig már az ivóvízhálózathoz hasonló rendszert lehet létesíteni. (Ilyen rendszerek ismertetését tartalmazza az Eigenes Wasser für Haus und Garten c. könyv, amely ugyanennél a kiadónál jelent meg). 1 az esővíz felhasználása WC-hez és mosógéphez; 2 túlfolyó; 3 keringtető szivattyú nyomáskapcsolóval; 4 gyűjtő­tartály; 5 esővízgyűjtő hordó.

Az összegyűjtött esővízhez tehát ugyanolyan egy­szerűen juthatunk hozzá, mint a házba bevezetett ivóvízhez. WC-t vagy a mosógépet is esővízzel lát­hatjuk el, amelyek pedig a lakás legnagyobb vízfogyasztói. A 7. ábrán látható, hogyan épül fel egy ilyen berendezés.