Erkélyek felújítása

Az erkélykorláttal szemben támasztott követelmények

Az erkélykorlát az erkély fontos szerkezeti eleme, amelynek feladata, hogy megvédje az embereket vagy az ott elhelyezett tárgyakat lezuhanástól. A külső perem az erkélynek az a része, ahol a járófelület szerkezetének szilárd­sága még elbírja az 1 kN-os terhelést.

Az erkély- vagy lodzsakorlátnak meg kell felel­nie a következő követelményeknek:

 • építészeti,
 • statikai (tartania kell a korlát rögzítésének és a borításának tömegét),
 • előírt magasságúnak kell lennie,
 • el kell tudni helyezni a korlát burkolatát.

Az építészeti feltételek befolyásolják az erkély külalakját, és ezzel együtt az egész épület kül­sejét és a lakhatóságot is. A statikai feltételek szempontjából az erkélykorlátot (az erkély tartó­szerkezetét, a rögzítését és a borítását) a lehet­séges terhelés figyelembevételével kell mére­tezni. A tömör (betonból készült) korlát esetében a tartószerkezet a borítás feladatait is ellátja.

A korlátot a következő módszerekkel rögzít­hetjük:

 • felülről az erkélylemezhez;
 • az erkélylemez aljához;
 • az erkélylemez homlokrészéhez;
 • az erkélylemeztől függetlenül, a falba rögzí­tetten.

A legkedvezőtlenebb megoldás az erkélylemez­hez felülről rögzített korlát. Megbontja a padló­rétegek egységét, beleértve a vízszigetelő réteget is, lehetővé teszi repedések keletkezé­sét a rögzítési pontokban, és ezzel elősegíti a padló és a rögzítés tönkremenetelét.

Az erkélylemez aljához rögzített korlátok káro­san hatnak a szerkezet statikai teherbírására, a rosszul megválasztott szerkezet rontja a kül­ső megjelenést is. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy nem fenyeget a beázás veszélye, nem csökkenti az erkély szabadon kihasznál­ható felületének méretét, és a korlátot a kivitele­zési munkák utolsó lépéseként szerelhetjük fel.

Erkély korlát

Az erkélylemez homlokrészéhez rögzített korlát rögzítésének minőségére befolyással van az erkélylemez homlokrészének kivitelezése: minő­sége, valamint a vízorr vastagsága, amelynek minimálisan 10 cm-nek kell lennie. A jó minő­ségben kivitelezett erkélylemez és a megfelelő vastagság esetén ennek a megoldásnak ugyanolyan előnyei vannak, mint amikor alulról rögzítettük a korlátot, de annál sokkal kevésbé rontja a statikai tulajdonságot, és nem zavarja a külső megjelenést sem.

A szabadon elhelyezett korlát esetén a tartó­elemeket az oldalsó falakban rögzítjük. Az egyes rögzítési módozatok fenti elemzése alapján azt javasoljuk, hogy a korlátot az erkély­lemez homlokrészéhez vagy az aljához rög­zítsük.

A felhasznált anyagok és a megmunkálásuk alapján az erkélykorlát lehet:

 • masszív szerkezet, tömör korlát (beton, fala­zott);
 • kombinált (beton + egyéb anyag);
 • könnyű szerkezet (fa, fém, acéllemez, üveg).

A többször módosított 253/1997. korm. rende­let alapján az Országos Településrendezési és Építési Követelmény (OTÉK) 68 § szerint a kor­látok és mellvédek magassága abban az eset­ben, ha a járófelület szintje a csatlakozó terep­szinttől 0,8 m-nél magasabban van, 0,95 m kell legyen. A magasság legfeljebb 0,8 m-re csök­kenhet, ha a korlát vagy mellvédfal felső víz­szintes lezárása legalább 0,3 m széles.

Az erkélykorlát a fő funkciói mellett, vagyis a személyek és a tárgyak véletlen lezuhanása elleni védelem, egyéb feladatokat is ellát. Az alsó peremének megfelelő kialakításával és a korlát borításának az erkély pereméhez viszonyított megfelelő elhelyezésével védi az erkélylemez szabadon álló végét is az időjárás hatásaitól.

2.8. ábra. Az erkély korlát rögzítési módjai.

2.8. ábra. Az erkély korlát rögzítési módjai. a) felülről – nem csökken az erkély hasznos felülete; b) alulról; c) felülről – csökken az erkély hasznos felülete; d) az erkélylemez homlokrészébe; e) szabadon; f) az erkélylemez homlokrészéhez – olyan módon, hogy a korlát védjen a széltől.

2.9. ábra.

2.9. ábra. A masszív szerkezetű, tömör korlát típu­sai. a) vízelvezető vájattal és fogódzóval; b) korlát alatti réssel; c) vízelvezető vájattal; d) vízelvezető vájattal és virágtartóval.

2.10. ábra. Az erkélykorlát magassága és a korlát

2.10. ábra. Az erkélykorlát magassága és a korlát, valamint a padlólemez közti hézag függőleges mérete. a) 5 cm felnőttek, 3 cm gyermekek által használt erkélyen; b) a járófelület vastagsága; d) az erkélylemez vastagsága.

A gyermekintézményekben és a lakóházakban masszív korlátot kell alkalmazni tömör, tábla­lemezes vagy függőlegesen álló pálcás borí­tással. A korlátborításon lévő hézagok lakóházak esetében ne legyenek 12 cm-nél szélesebbek, a gyermekintézményekben legfeljebb 8 cm-esek lehetnek. Ha fennáll az átbukás veszélye, akkor a padló szintjétől számítva legalább 10 cm ma­gasságban védőszalagot kell szerelni.

A vízszintes járófelület és a korlát borításának alsó pereme között – vízelvezető vájat beszá­mítása nélkül – ne legyen 12 cm-nél szélesebb rés. Olyan épületekben, ahol gyermekek tar­tózkodnak, ez a rés legfeljebb 8 cm-es legyen. Ugyanezekben az épületekben legfeljebb 3 cm, egyébként 5 cm lehet a szélessége a korlát elé kinyúló erkély és az erkélylemez szegélye közti rés függőleges vetületének. A korlátra szerelhetünk virágtartókat vagy ruha­szárítókat.

Fontos: Az erkély korlátjának fő feladata, hogy megakadályozza az erkélyen tartózkodó személyek és az ott elhelyezett tárgyak véletlen lezuhanását.