Faházak

Egészséges lakhely, példák faházra

A családi ház sokaknak a független család jelképe. Miért tenné ki magát az em­ber a közösség veszélyének, ahol az egyéni törekvések gyakran csorbát szenvednek? Hogy ez lehet máshogy is, jól mutatja az allgau-i Aach bei Oberstaufeni ökotelepü­lés, kőhajításnyira az osztrák határtól. Erich Reisinger és neje, Ingeborg mindenesetre az első négy év után sem bánják, hogy házuk ideépült. Az övéké egyébként az egyetlen ház a településen, ami földszintes és nem két­emeletes.

Faház

Faház belülről

„Tudván azt, hogy máshol hogyan élnek hasonló közösségek, akkor azt mond­hatom, hogy a mienk tökéle­tes.” – állítja az építtető. Ez az állítás annál is értékesebb, mivel Reiningerék háza már állt, amikor a 2-6 lakásos há­zakból álló település gondola­ta felmerült volna. Most már ők is rá vannak kapcsolva a lakótelep központi fűtésére, és részt vesznek a közösség te­rületeinek gondozásában.

Faház

Zavartalan, egyéni lakhely és lakótelepi közösség – a kettő nem zárja ki egymást

Örülnek jó kilátással bíró házuknak, amely elképzelésük szerint fából épült, és van té­likertje, ahonnan lépcső vezet a galériára, továbbá cserép­kályhája, és még egy kis ün­nepségekre alkalmas boros­pincéje is. Reisingerék a településtől való távolságu­kat előnyösnek tekintik. Mindketten boldogok, amikor az elvégzett napi munka után „ismét a hátun­kat tudjuk fordítani a város­nak, hogy az idilli tájat élvezhessük.”

Kellemes lakókör­nyezet messze a város zajától.

Kellemes lakókör­nyezet messze a város zajától. A külső és belső faszerkezetek épp­úgy hozzájárulnak a jó közérzethez, mint a cserép­kályha, ami kiegészíti a központi fűtést, vagy a télikert, ahonnan lépcső vezet fel a galériára. Különös hangula­tot teremt a könnyen kezelhető terméskő padló.

Alaprajz

Belső szoba

Tények és adatok

  • Építész: Dago tervező iroda, Wolfgang Nagele okl. építész.
  • Építési mód: favázas szerkezet, 14 cm ásvány­gyapot hőszigetelés, faburkolat, belső falak: belülről vakolt vázas fa­szerkezet, hőszigetelő üvegezésű faablakok, cse­répkályha, teljesen alápin­cézve.
  • Költségek: Tiszta építési költség 265000 EUR, mellékköltségek tervezési díjjal 11000 EUR, becsült saját munka 26000 EUR (1992).
  • Külső méretek: 11,50 x 10,50 m
  • Lakófelület: földszint 107 m2, tető 77 m2.